Prima de inserţie și Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţii unei forme de învățământ

De A.J.O.F.M. Brăila 17 Mai 2018, 17:20 Social

Data absolvirii unei forme de învățământ este foarte importantă.
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 zile de la absolvire, se înregistreaza la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă și se încadrează în muncă, în această perioadă, cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserție de 1500 lei (egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării).

Prima de inserţie se acordă în două tranşe, astfel:
  a) 50% din cuantumul stabilit (750 lei), la data angajării;
  b) 50% din cuantumul stabilit (750 lei), după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
Prima de inserție se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării.

Absolvenții pot obține indemnizație de șomaj numai dacă în termen de 60 de zile de la absolvire s-au înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul.
Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi:
se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni;
este o sumă fixa, în cuantum de 250 de lei/luna;
se acordă de la data:
- expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire;
- absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap.

Indemnizația de șomaj se acordă de la data menționată mai sus doar dacă solicitarea este înregistrată în termen de 10 zile calendaristice de la această dată. Dacă solicitarea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, indemnizația de șomaj se acordă de la data înregistrării cererii.
 
Indemnizația poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data expirării perioadei de 60 de zile de la data absolvirii, sau 12 luni de la data absolvirii, pentru absolventii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap și se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

Absolvenții înregistrați în evidența agenției pot beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere, medierea muncii, formare profesională, prime de încadrare/instalare/inserție în cazul în care se încadrează în muncă potrivit prevederilor legal în vigoare.
De asemenea, tinerii pot fi cuprinși în programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă și alte măsuri active finanțate atât din bugetul asigurărilor pentru șomaj cât și din alte surse de finanțare.

ATENȚIE!
Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii.
Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii.

Informații suplimentare se pot obține de la A.J.O.F.M.Brăila cu sediul în municipiul Brăila, b-dul Dorobanților, nr.603-605 sau la tel./fax 0239/611386, 0239/613078, 0239/661749, 0239/660574.

Compartiment Comunicare și Secretariat Consiliu Consultativ

 

Autor A.J.O.F.M. Brăila 17 Mai 2018, 17:20 Social
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii