AJOFM Braila ofera servicii gratuite persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca

De Alexandrina Iordache 31 Octombrie 2014, 10:50 Social

Persoanele aflate în cautarea unui loc de munca pot accesa gratuit serviciile oferite de AJOFM Braila. Serviciile oferite sunt: informare şi consiliere, medierea muncii si formare profesionala. Persoanele interesate trebuie sa se înregistreze în evidenta agentiei la sediul A.J.O.F.M.Brăila din municipiul Brăila sau la Punctele de Lucru Făurei si Însuraţei.

Detalii în comunicatul AJOFM Braila:

În vederea creşterii şanselor de ocupare persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot accesa, gratuit, serviciile oferite de A.J.O.F.M. Brăila. Pentru a beneficia de aceste servicii solicitanţii de loc de muncă, care nu îndeplinesc condiţiile pentru stabilirea dreptului la indemnizatia de şomaj, se vor înregistra în evidenţa agenţiei, la sediul A.J.O.F.M.Brăila (modulele 2 şi 3) din municipiul Brăila b-dul Dorobanţilor, nr.603-605, parter, sau la Punctele de Lucru Făurei cu sediul în oraşul Făurei, str. Republicii, nr.36, tel./fax 0239/661749, respectiv Însuraţei cu sediul în oraşul Însurăţei, Şos. Brăilei, nr.18, tel./fax 0239/660574, unde vor prezenta următoarele documente:
- actul de identitate;
- actele de studii şi de calificare;
- carnetul de muncă şi/sau alte documente care dovedesc experienţa în muncă (în cazul persoanelor provenite din muncă);
-  adeverinţă medicala, din care sa rezulte că este aptă de munca sau are, eventual, restricţii medicale.

În cazul neîncadrării în muncă cererea în vederea medierii trebuie reînnoita la 6 luni.

Principalele servicii oferite de A.J.O.F.M. Brăila sunt următoarele:

Informare şi consiliere – aceste servicii constau în furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale; dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine în vederea luării de decizii privind propria carieră; instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.
 
Medierea muncii – este măsura activă prin care se realizează punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.

Formare profesională – sunt oferite programe de formare profesională pentru creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale solicitanţilor de loc de muncă, în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării lor pe piaţa muncii.

La aceasta dată, persoanele ce se află în căutarea unui loc de muncă, se pot înscrie la urmatoarele cursuri de formare profesionala:
- formator (nivel studii: superioare);
- lucrător instalator pentru construcţii (nivel studii: minim 6 clase);
- confecţioner asamblor articole din textile (nivel studii: minim 6 clase);
- lucrător în creşterea animalelor, în oraşul Însurăţei (nivel studii: minim 4 clase).

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Pentru şomerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

Conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, şomerii înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M. Brăila, pot beneficia, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la cerere, în cazul în care se angajeaza pentru program normal de lucru, de următoarele măsuri de stimulare:

Completarea veniturilor salariale - persoanele care primesc indemnizaţie de şomaj, provenite din muncă, pot solicita acordarea unei sume, neimpozabile, reprezentand 30 % din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, care se acordă lunar, de la data angajării până la sfârşitul perioadei pentru care solicitanţii erau îndreptăţiţi să primească indemnizaţie de şomaj, în condiţiile în care se angajează, pentru program normal de lucru, pe o perioadă mai mare de 12 luni, dacă solicitarea se inregistreaza in termen de maxim 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizaţia de şomaj ca urmare a angajării.
 
Nu beneficiază de completarea veniturilor salariale persoanele care se încadrează la angajatori cu care au avut raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani.
 
Stimularea mobilitatii forţei de muncă
 - Prima de instalare, neimpozabilă, egală cu 3500 lei (de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data instalării), se acordă, la cerere, persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează în muncă, pentru o perioada  de cel puţin 12 luni, potrivit legii, într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul.
Pot beneficia de primă de instalare, la cerere, şi şomerii de lungă durată înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

- Prima de încadrare, neimpozabilă, egală cu 1000 lei (de două ori valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare la data acordării), se acordă, la cerere, persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează în muncă, pentru o perioadă  de cel puţin 12 luni, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil.
Pot beneficia de prima de încadrare, la cerere, şi somerii de lunga durată înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

Şomer de lungă durată este persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă mai mare de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani si până la împlinirea vârstei de 25 de ani.

Nu beneficiază de prime de mobilitate:
a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;
b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
c) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată pentru angajare pe durată determinată de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj înceteaza (durata contractului a devenit mai mare de 12 luni);
d) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;
e) absolvenţii institutiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.

Prime de incadrare pentru absolvenţi
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o prima de încadrare egală cu 500 lei (valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării). Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării.

Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.
Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Nu beneficiază de drepturile prevazute anterior:
a) absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
b) absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
c) absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o formă de învăţământ;
d) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;
e) absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată la data încadrării în muncă, conform legii, pe o perioadă de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează.

Director Executiv,
Monica BRATU

 

 

Autor Alexandrina Iordache 31 Octombrie 2014, 10:50 Social
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii