1 Septembrie – Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

De Redactia 31 August 2018, 07:40 Romania

delta DunariiData de 1 septembrie a fost declarată Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 539/9 mai 2008 emis de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Această zi a fost aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării şi unităţile geografice vecine au fost declarate rezervaţie a biosferei.

Recunoscută pe plan mondial datorită bogăţiei de specii găzduite, zonă umedă de importanţă internaţională pe lista Convenţiei Ramsar, patrimoniu natural de valoare universală excepţională şi rezervaţie a biosferei în cadrul Programului MAB- UNESCO, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este sărbătorită anul acesta în cadrul proiectului proiectului “Plan de Management Integrat pentru zona Deltei Dunării”. Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii), care se implementează de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în perioada iunie 2013 – noiembrie 2015.

Evenimentul de informare ce va fi organizat cu prilejul Zilei Rezervației Biosferei Delta Dunării vizează informarea şi conştientizarea grupurilor ţintă pentru diseminarea rezultatelor activităţilor implementate prin proiect, în vederea facilitării ulterioare a implementării recomandărilor din Planul de management integrat al Deltei Dunării şi a proiectului. Pe durata întregii zile se va desfășura deplasarea cu destinația Sulina urmând a se vizita centrul de vizitare ce va fi construit în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității sectorului pontic din RBDD prin conștientizare, informare, vizitare”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013.

Alegerea  rutei  Tulcea - Sulina  s-a  făcut  din  perspectiva  gradului de acoperire a unei suprafețe semnificative  din  Delta  Dunării  astfel  încât  grupul  țintă  să  beneficieze  nu  doar  de  o  confirmare scriptică, cât și de una faptică cu privire la speciile de floră și faună sălbatică din Delta Dunării.

Selectat prin prisma implicării acestuia în acțiunile de conservare a speciilor de floră și faună sălbatică de interes  comunitar  și  a  habitatelor  naturale  din  Delta  Dunării, grupul  țintă  al  acestei  activități este constituit  din reprezentanți ai ONG-urilor  din  județul  Tulcea  cu  activitate  în  domeniul  protecției A . R . B . D . D.

Din punct de vedere  al agendei de lucru, evenimentul de informare va avea următoarele secțiuni: Noţiuni  introductive  despre  reţeaua  Natura  2000;  Aspecte  legislative;  Prezentarea  ariilor  naturale protejate din Rezervației; Probleme care afectează starea de conservare a speciilor de floră și faună sălbatică de interes comunitar și a habitatelor naturale din Delta Dunării; Soluţii şi măsuri de protecţie - urmare a realizării activităţilor propuse în proiect.

Scopul acestui eveniment îl va constitui informarea și consultarea stakeholderilor participanți cu privire la măsurile de conservare ce vor fi incluse în planul de management integrat necesare asigurării unei stări de conservare favorabile a speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate vizate de proiect.

În cadrul evenimentului, vor fi aduse în atenţia participanţilor informaţii despre Planul  de  management integrat ce  va  fi  elaborat  prin  proiect.  Acesta  va  include  măsurile  necesare  pentru  contracararea  punctelor vulnerabile ale ariilor naturale protejate vizate de proiect, legate de biodiversitate și conservare durabilă, prin gestionarea  eficientă  a  patrimoniului  natural  și  a amenințărilor  prezente,  pentru asigurarea  unei  conservări durabile a speciilor și habitatelor din zona Deltei Dunării.

Obiectivul  general al proiectului îl constituie protecția și îmbunătățirea calității mediului natural în următoarele arii naturale protejate: Rezervația Biosferei Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie și ROSCI0065 Delta Dunării.

Obiectivele  specifice ale proiectului sunt eficientizarea managementului Rezervației Biosferei Delta Dunării, al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie și al sitului de importanţă comunitară ROSCI0065 Delta Dunării prin elaborarea Planului de Management integrat pentru zona Deltei Dunării şi informarea grupurilor ţintă cu privire la măsurile de conservare din Planul de management integrat şi diseminarea rezultatelor proiectului.

Cele  mai  importante activităţi ale proiectului “Plan  de  Management  Integrat  pentru  zona  Deltei Dunarii” sunt reprezentate de: inventarierea şi cartarea distribuției habitatelor naturale şi a speciilor pentru  care au fost desemnate arii naturale protejate;  evaluarea  stării  de  conservare  a  speciilor și habitatelor;  elaborarea  Planului  de  management  integrat  pentru  zona  Deltei  Dunării și aprobarea acestuia de către autoritatea competentă de mediu; organizarea activităţilor de informare şi consultare publică aferente elaborării şi aprobării măsurilor de management; informarea și publicitatea referitoare la asistența financiară nerambursabilă.

Bazându-se  pe  un  program  realist  de  îndeplinire  a  obligaţiilor  asumate  prin  statut, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării  priveşte cu încredere şi în mod transparent relaţia cu partenerii tradiţionali, populaţia şi autorităţile locale, mulţumindu-le tuturor pentru buna colaborare şi sprijinul acordat.

 

Autor Redactia 31 August 2018, 07:40 Romania
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii