Ministerul Culturii: Măsuri de clarificare a mecanismului de finanţare a proiectelor și manifestărilor dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri

De Redactia 21 Martie 2018, 21:52 Romania

În contextul Centenarului Marii Uniri, ținând cont de anvergura, numărul mare, complexitatea şi diversitatea proiectelor şi manifestărilor aniversare, precum şi de faptul că acestea sunt gestionate de către institutii diferite ca regim de finanţare şi de subordonare, Guvernul României a aprobat o ordonanță de urgență prin care clarifică mecanismul special de bugetare şi finanţare, totodată oferind posibilitatea reportării sumelor neutilizate la finalul anului bugetar, până cel târziu în anul 2020.

Actul normativ modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul Marii Uniri.

Potrivit ordonanței, Comitetul interministerial pentru Centenar, condus de prim-ministru, în calitate de preşedinte, şi de ministrul culturii şi identităţii naţionale, în calitate de vicepreşedinte, stabilește nu doar listele, ci și sumele aferente manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului Marii Uniri (1918 - 2018) şi al Primului Război Mondial, formulate şi asumate de ministerele, instituţiile publice și entităţile implicate. Suplimentar, la ședințele Comitetului interministerial vor putea fi invitaţi să participe şi reprezentanţi ai Administrației Prezidențiale, alături de cei ai ministerelor sau organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, ai mediului academic, ai organizaţiilor neguvernamentale sau ai sindicatelor reprezentative pentru administraţia publică.

Alocarea de la bugetul de stat a sumelor aferente manifestărilor, acţiunilor, obiectivelor de investiții şi proiectelor de aniversare a Centenarului, formulate şi asumate de ministere, autorităţi, instituţii publice şi entităţi, cu excepția întreprinderilor publice, se realizează, anual, în perioada 2018-2020, prin bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în limita sumei aprobate cu această destinație.

Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar de către ministere, autorităţi, instituţii publice şi entităţi vor fi restituite la bugetul de stat, cu excepția celor neutilizate de către instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii. Sumele neutilizate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se reportează și rămân la dispoziția acestora, urmând să fie folosite pentru finalizarea obiectivelor de investiții, proiectelor și acțiunilor până cel târziu la sfârșitul anului 2020; dacă rămân sume neutilizate după finalizarea obiectivelor de investiție, acestea vor fi restituite la bugetul de stat cel târziu la finele anului 2020. Creditele neutilizate la finele anului de către ordonatorii de credite finanțați integral de la bugetul de stat sunt anulate de drept.

Ordonanța stabilește și reglementări privind responsabilitatea beneficiarilor de finanțare de la Ministerul Culturii cu privire la organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/serviciu/lucrări, la respectarea prevederilor privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și la modul de utilizare a sumelor repartizate potrivit destinației pentru care au fost alocate.  Totodată, beneficiarii pot aloca și sume din bugetele proprii pentru finanțarea manifestărilor, si au obligația să transmită lunar Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale un raport privind calendarul manifestărilor, acțiunilor, precum și stadiul proiectelor derulate. Mai mult, pentru a elimina eventualele neclarități cu privire la categoriile de beneficiari s-a impus crearea bazei legale pentru finanţarea proiectelor derulate de către organisme neguvernamentale.

O altă prevedere importantă a actului normativ se referă la identitatea vizuală a  Centenarului României. Astfel, de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență până la sfârșitul anului 2018, autoritățile și instituțiile publice, precum şi instituţiile din subordinea, coordonarea sau autoritatea acestora, au obligația aplicării măsurilor de identitate vizuală prevăzute în Ghidul de identitate vizuală a  Centenarului Marii Uniri (1918 - 2018) şi al Primului Război Mondial.  Ghidul va fi aprobat în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, prin ordin al ministrului culturii. Ministerul Culturii și Identității Naționale este autorizat să acorde și altor persoane juridice decât cele menționate, la cerere, utilizarea gratuită mărcii înregistrate ”CENTENAR 100 ROMÂNIA 1918-2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ”, pe bază de contract de licență.

Caracterul de urgență al actului normativ este dat necesitatea asigurării fondurilor în cel mai scurt timp, cât și a unei bune coordonări la nivel naţional a pregătirii manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor aniversare dedicate Centenarului Marii Uniri.

 

Autor Redactia 21 Martie 2018, 21:52 Romania
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii