Guvernul combate terorismul plimbând hârtii cu sute de mii de CNP-uri între ONG-uri și ministere

De Redactia 20 Iunie 2018, 10:21 Romania

afis exces zelProiectul de lege aprobat de Guvernul României pentru transpunerea Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului depășește cu mult prevederile acesteia, cu scopul de a îneca vocile critice din societatea civilă în rapoarte pline cu CNP-uri și serii CI.

De pildă, Guvernul adaugă din proprie inițiativă asociațiile, fundațiile și federațiile, într-un aparent exces de zel europenist, ca entități raportoare obligate să comunice datele personale ale beneficiarilor. Astfel, vor trebui raportate datele personale ale jurnaliştilor sau ale copiilor care participă la orice fel de activitate organizată de ONG-uri.

Fără nici un temei, societatea civilă este plasată în aceeași categorie de risc financiar cu furnizorii de servicii de jocuri de noroc și cu instituțiile bancare. Fără publicarea niciunei analize de risc, așa cum recomandă standardele internaționale în materie, ONG-urilor li se impun așadar niște obligații de raportare la care cu greu vor face față până și profitabilele bănci și păcănele.

Transparența structurii interne a oricărei ONG - statut, adresa, componenţa Consiliului Director ș.a. - este deja asigurată în România prin Registrul Național ONG, aflat în gestionarea Ministerului Justiției și disponibil public la http://www.just.ro/registrul-national-ong/.

În 31 mai 2018, Guvernul României a aprobat Proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Încercând să transpună cea de a patra Directivă UE privind spălarea banilor, proiectul guvernului a suscitat deja critici puternice din partea sectorului ONG. Acesta va influența grav activitatea societății civile, prin introducerea obligativității de comunicare către Guvern a datelor de identificare a beneficiarilor organizațiilor neguvernamentale, sub sancțiunea extremă a dizolvării în caz de neconformare. Mai practic, proiectul va conduce la:
- închiderea completă a organizațiilor care lucrează în beneficiul celor mai vulnerabile grupuri: persoane abuzate, persoane cărora nu li se respectă drepturile omului, persoane afectate de sărăcie extremă sau la reducerea drastică a numărului de cetățeni care apelează la serviciile organizațiilor neguvernamentale;
- în plus, statutul de entitate raportoare, impus ONG-urilor prin interpretarea exagerată a directivei, are și el efecte foarte nocive asupra activității ONG-urilor. Astfel, doar unul dintre efecte este că ONG-urile nu vor mai putea încheia parteneriate între ele fără a se informa reciproc și oficial despre listele complete ale beneficiarilor lor, inclusiv persoane fizice, cu nume, prenume și toate datele de stare civilă din documentele de identitate (Art.15(1) și Art. 19(8, 10)).  

Criticile au fost expuse și explicate inițiatorilor, Ministerul Justiției și Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, într-o dezbatere publică organizată în 7 mai, la solicitarea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC). Explicațiile însă nu au avut niciun ecou. Concluziile ONG-urilor participante la dezbatere, disponibile într-o scrisoare deschisă, au rămas sumbre:

Încheiem în speranța că veți stopa aceste modificări grave aduse libertății de operare a societății civile din România: raportarea datelor de identificare ale beneficiarilor serviciilor ONG și posibilitatea dizolvării ca sancțiune pentru refuzul de a divulga aceste date.

De asemenea, considerăm că actuala formă a proiectului de lege nu va asigura atingerea obiectivului final al directivei, căci în fapt, nici societatea civilă nu va putea raporta, nici autoritățile nu vor putea procesa volumul uriaș de informații.
 
Spre exemplu, doar sectorul serviciilor de asistență socială și conexe (socio-educaționale sau socio-medicale, locuire, mediere pentru piața muncii etc.) furnizate de către organizațiile neguvernamentale din România are un număr de aproximativ 350.000 de beneficiari anual.

Situația este cu atât mai gravă, cu cât legea contrazice vădit una dintre sursele esențiale prin care Guvernul își fundamentează proiectul de lege: Recomandările FATF (Financial Action Task Force), organizația inter-guvernamentală care lucrează pentru reducerea spălării banilor și finanțării terorismului. Recomandarea 8 a FATF vizează direct organizațiile non-profit și impune exact ceea ce Guvernul României nu a făcut: la nivelul entităților non-profit, orice abordare a problemei se face prin analiza riscului și prin măsuri proporționale cu riscul identificat. Cum în România nu a fost publicată nicio evaluare a riscului terorist de la nivelul sectorului ONG, este de neînțeles cum măsurile exagerate de mai sus sunt proporționale cu pretinsul risc.

Forma actuală a proiectului de lege este așadar inacceptabilă pentru o societate civilă funcțională dintr-un stat european. Prevederile excesive și dăunătoare referitoare la asociații, fundații și federații trebuie blocate în Parlament.

Pentru informații suplimentare, persoane de contact:
Simona Constantinescu, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (telefon 0752.444.306, email simona.constantinescu@fdsc.ro)
Nicoleta Andreescu, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki APADOR-CH (telefon 0733.078.721, email nandreescu@apador.org)

Semnatari:

ACCEPT            
ActiveWatch        
Alături de Voi        
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH)
Asociația Anais         
Asociația Dăruiește Viață    
Asociația Front        
Asociația Groundfloor Group    
Asociația Mame pentru Mame
Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G.
Asociatia Pro Democrația    
Asociația pentru Relații Comunitare
Asociația SAMAS        
Asociatia Transcena        
Centras            
Centrul Cultural Clujean    
Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi
Centrul pentru Inovare Publică
Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Centrul pentru Legislație Nonprofit
CeRe Centrul de Resurse pentru participare publică
Colectiv A        
CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate
CRJ – Centrul de Resurse Juridice
CRPE Centrul Român de Politici Europene
ECPI Euroregional Center for Public Initiatives
Expert Forum        
Federația Dizabnet – Rețeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități
Federația Fundațiilor Comunitare din România
FOND Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare
FONPC Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil
FONSS Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale
Fundatia pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC)
Fundația Agenția Împreună    
Fundația AltArt pentru Artă Alternativă
Fundația Civitas        
Fundația Comunitară București
Fundația Comunitară Oradea
Fundația Comunitară Sibiu
Fundația Comunitară Iași
Fundația Comunitară Țara Făgărașului
Fundația Comunitară Timișoara
Fundația Crucea Albă    
Fundația Estuar         
Fundația Gabriela Tudor    
Fundația Inimă de Copil    
Fundația Inovații Sociale Regina Maria
Fundația Little John's (Cisnădioara)
Fundația Noi Orizonturi    
Fundația PACT         
Fundația pentru Parteneriat    
Fundația Sensiblu
Fundația Regen        
Greenpeace România    
Grupul PONT        
Hope and Homes for Children    
HOSPICE Casa Speranței    
Institutul pentru Politici Publice
Institutul Prezentului    
Let's Do It, Romania!    
MagiCAMP        
Mediawise Society        
MetruCub – resurse pentru cultură
Miliția Spirituală        
Opportunity Associates România
Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual
Rețeaua Națională a Muzeelor din România
Roma Education Fund    
Salvați Copiii România    
Societatea Academică din România
Societatea de binefacere Diakonia Făgăraș
Techsoup Romania        
TERRA Mileniul III        
Terre des hommes Elveția
United Way Romania
Valentina România        
Florian Matei-Popescu, cercetător la Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române, București
Prof. Dr. Mihaela Lambru, Facultatea de Sociologie si Asistență Socială, Universitatea din București

 

Autor Redactia 20 Iunie 2018, 10:21 Romania
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii