Curtea Constituțională: OUG privind alegerile anticipate neconstituțioală

De Redactia 12 Martie 2020, 14:11 Romania

În ziua de 12 martie 2020, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146  lit.d)  din  Constituţia României  şi  al  art.29  din  Legea  nr.47/1992  privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat  și  Camera  Deputaților,  precum  și  unele  măsuri pentru  buna  organizare  și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate, excepţie ridicată direct de Avocatul Poporului.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate devoturi, a admis excepțiade neconstituționalitate formulatăde Avocatul Poporului şi a constatat că Ordonanțade urgență a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea şi completarea unor  acte  normative  în  materia  alegerilor  pentru  Senat  şi  Camera  Deputaţilor, precum  şi  unele  măsuri  pentru  buna  organizare  şi  desfăşurare  a  alegerilor parlamentare anticipate este neconstituțională, în ansamblul său.

Curtea  a  constatat  că  dispoziţiile  art.I  pct.35  din  Ordonanța  de  urgență  a Guvernului nr.26/2020, care elimină condiția restrictivă și permite alegătorului să voteze în orice secție de votare, independent de circumscripţia electorală unde îşi are domiciliul  sau  reşedinţa,  înlăturând  efectele  juridice  pe  care  legea  în  vigoare  le atribuie unor elemente esențiale ale exercitării dreptului de vot și dreptului de a fi ales al cetățeanului (domiciliul sau reşedinţa), cu consecința eludării însuși scopului pentru care   au   fost   înființate   circumscripțiile   electorale,  încalcă   drepturile fundamentale consacrate de art.36 și art.37 din Constituție.

Curtea a constatat că dispozițiile art.IV alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.26/2020,  care  reglementează  posibilitatea  organizării  simultane  a alegerilor  parlamentare  anticipate  și  a  alegerilor  locale  generale  din  anul  2020, încalcă dreptul de vot al cetățeanului, prevăzut de art.36 din Constituție, întrucât îl pune în situația parcurgerii unei proceduri de votare greoaie, complicate, de natură a-i  restrânge  libertatea  de  exprimare  a  voinței  politice  și,  implicit,  efectivitatea dreptului  la  vot.  Dispozițiile  criticate  încalcă  și  dreptul  persoanei  de  a  fi  aleasă, prevăzut de art.37 din Constituție, întrucât înlătură posibilitatea unei persoane de a candida  în  acelaşi  timp  pentru  o  funcţie  electivă  locală  (primar,  consilier  local, consilier județean) şi pentru o funcţie electivă națională (deputat sau senator).

În continuare, având în vedere că actualul Parlament și-a început mandatul în urma  alegerilor  desfășurate  la  11  decembrie  2016,  iar  potrivit  dispozițiilor  art.63 alin.(1) din Constituție, Camera Deputaților și Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, Curtea a reținut că adoptarea actului normativ prin care se aduc modificări legii  privind  alegerea  Parlamentului  României  s-a  realizat  cu  mai  puțin  de  un  an înaintea  alegerilor  pe  care  le  reglementează.  Mai  mult,  ținând  cont  de  faptul  că obiectul  reglementării –„unele  măsuri  pentru  buna  organizare  şi  desfăşurare  a alegerilor parlamentare  anticipate”, a  cărui incidență, prin ipoteză, este anterioară datei la care expiră mandatul actualului for legislativ, deci anterioară lunii decembrie a anului 2020, este evident că modificarea se realizează cu și mai puțin timp înainte de  organizarea  acestor  alegeri.  

De  asemenea,  Curtea  a constatat  că  modificările adoptate  au  o  relevanţă  semnificativă  în  procesul  de organizare  şi  desfăşurare  a alegerilor pentru Parlamentul României, reglementând elemente esențiale ale legii electorale: eliminarea unui element esențial privind identificarea cetățeanului care își exercită dreptul de vot (domiciliul sau reşedinţa) și lipsirea de efecte juridice a normelor  care  consacră  unul  dintre  principiile  pe care  se  întemeiază  sistemul electoral în vigoare (cel al reprezentării proporţionale).

Prin urmare, având în vedere că sunt întrunite ambele aspecte care atrag incidența principiului securității juridice, Curtea a constatat că, prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2020, legiuitorul delegat nu a respectat obligația de a se abține de la modificarea cadrului normativ în materie electorală, astfel cum aceasta a fost dezvoltată în jurisprudența Curții  Constituționale,  şi  nici  recomandările  Codului  bunelor  practici  în  materia electorală elaborat de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), încălcând dispoziţiile constituţionale ale art.1 alin.(3) şi (5) privind statul de drept, obligaţia respectării Constituţiei și principiul securității juridice.

În  fine,  reținând  că  dispozițiile  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului nr.26/2020 încalcă art.1 alin.(3) şi (5), art.36, art.37 și art.61 alin.(1) din Constituție, lipsind de legitimare și reprezentativitate mandatul de parlamentar, Curtea a observat că  actul normativ  al  legiuitorului  delegat  afectează  drepturile  electorale  ale cetățenilor, precum și regimul constituțional al Parlamentului.

În consecință, Curtea a  constatat  că  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.26/2020,  în  ansamblul  său, contravine dispozițiilor art.115 alin.(6) din Constituție.

Decizia este definitivă și general obligatorieși se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului. Argumentele reținute  în  motivarea  soluției pronunțate  de  Plenul  Curții Constituționale  vor  fi  prezentate  în cuprinsul  deciziei,  care  se  va publica  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocolal Curții Constituționale

 

Autor Redactia 12 Martie 2020, 14:11 Romania
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii