”Dor de casa” concurs de poezie, 1-30 aprilie 2015

De A.Frangu 05 Aprilie 2015, 07:52 Literare

concurs poezieIn perioada 1 aprilie - 30 aprilie 2015, se desfasoara concursul „Fascinația lecturii - să citim, să vorbim, să scriem românește”, concurs de poezie pentru cetăţenii români rezidenţi în Spania și din România organizat de Federaţia Asociaţiilor de Români din Spania. Tema concursului este ,,Dor de casă” (creare de poezii). Initierea concursului este prilejuita de aniversarea a 135 de ani de la nasterea poetului Arghezi Tudor.

Inscrierea la concurs se face în perioada 1 aprilie -30 aprilie 2015, câştigătorul concursului va fi anunţat în data de 2 iunie 2015 pe site-ul www.fedrom.org şi www.bibliotecalucianblaga.blogspot.com; facebook (Fedrom; Biblioteca Lucian Blaga - Madrid).

Cei care vor sa participe trebuie sa transmita prin e-mail documentele de înscriere (fişa de participare si acordul de participare) cât şi manuscrisul la adresa: fedrom@fedrom.org cu mențiunea pentru concursul ,,MUGUR ALB ȘI ROZ ȘI PUR” - ,,Dor de casă” (creare de poezii). Participantii pot trimite maxim 3 poezii care nu au mai fost publicate. Textele creațiilor literare vor fi editate în WORD, cu diacritice, cu caracter Times New Roman de mărimea 12, iar spațiul între rânduri va fi de 1,5.

Premiile, constând în carti, se acorda pe categorii de vârsta.

Regulamentul concursului de poezie:

Articolul 1. Organizatorul concursului
Federaţia Asociaţiilor de Români din Spania cu sediul in Madrid, C/Wad Ras, 19 CP 28039, reprezentată prin dl. Miguel Fonda Ştefănescu, preşedinte, prin intermediul proiectului BIBLIOTECA LUCIAN BLAGA – „Fascinația lecturii – să citim, să vorbim, să scriem românește” , organizează concursul de poezie pentru cetăţenii români rezidenţi în Spania, precum și din România ( Bibliotecile care au încheiat parteneriat cu Biblioteca ,,Lucian Blaga”- Madrid).
Pentru buna funcţionare a concursului, organizatorul a hotărât următoarele:
1.1. Concursul beneficiază de un Regulament.
1.2. Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial, denumit în continuare Regulament Oficial.
1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de schimbări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe facebook (Fedrom; Biblioteca Lucian Blaga - Madrid).

Articolul 2. Condiţii de participare:
2.1. La acest concurs pot participa cetăţenii români rezidenţi în Spania, precum și din România ( Bibliotecile care au încheiat parteneriat cu Biblioteca ,,Lucian Blaga”- Madrid)
2.2. Pot participa doar persoanele care NU au publicat anterior poezia prezentată în concurs şi care au transmis-o Organizatorilor până la data limită de înscriere, care să NU fi fost declarate câştigătoare ale vreunui concurs cu tematică similară sau care să NU facă obiectul unui contract de editare sau publicare viitoare.

2.3 Creaţiile literare trimise în condiţiile prezentului Regulament Oficial vor fi însoţite în mod obligatoriu de:
Date personale –„FIŞĂ DE PARTICIPARE“; Acordul publicării – „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE“.
Documentele menţionate mai sus pot fi găsite pe facebook (Fedrom; Biblioteca Lucian Blaga - Madrid)
2.4. Participanţii vor trimite creațiile luând la cunoştinţă „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE“, prin urmare, nu vor completa alte formulare, nu vor scana acte, nu vor semna şi nu vor aştepta confirmarea de primire a acestor documente. Lipsa oricăreia dintre paginile documentului, precum şi unele omisiuni din formular vor duce la descalificarea automată din concurs.
2.6. Documentele de înscriere (Fişa de participare, Acordul de participare şi Manuscrisul) vor fi trimise prin:
e-mail pe: fedrom@fedrom.org cu mențiunea pentru concursul ,,MUGUR ALB ȘI ROZ ȘI PUR” - ,,Dor de casă” (creare de poezii)

Articolul 3 – Perioada de desfăşurare a concursului
3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 1 aprilie –30 aprilie, după cum urmează:
- 1 aprilie – 30 aprilie 2015 ÎNSCRIEREA
- 6-15 mai 2015 JURIZAREA
- 30 mai 2015 PREMIEREA (în prezenţa participanţilor din diaspora).
3.2. Perioada de desfăşurare a concursului, respectiv data preconizată a Premierei se pot modifica, anunţul fiind postat în prealabil pe facebook (Fedrom; Biblioteca Lucian Blaga - Madrid)

Articolul 4 – Tema concursului
,,Dor de casă” (creare de poezii) – acțiunea este consacrată poetului Arghezi Tudor
Se vor trimite maxim 3 poezii

Articolul 5 – Detalii tehnice
5.1. Textele creațiilor literare vor fi editate în WORD, cu diacritice, cu caracter Times New Roman de mărimea 12, iar spațiul între rânduri va fi de 1,5.

Articolul 6 – Anunţarea câştigătorilor
Câştigătorul concursului va fi anunţat în data de 2 iunie pe site-ul www.fedrom.org şi www.bibliotecalucianblaga.blogspot.com ; facebook (Fedrom; Biblioteca Lucian Blaga - Madrid)

Articolul 7 – Juriul
Juriul va fi format din scriitori români rezidenţi în Spania.

Articolul 8 – Valoarea premiului
8.1 Criteriile de jurizare folosite de Organizator vor fi: creativitatea şi originalitatea.
Premiul special un e-book, Premiile constând în cărți în limba română și diplome vor fi acordate pentru Premiul I; Premiul II; Premiul III și o mențiune pentru fiecare categorie în parte. Premiile vor fi atribuite separat pentru fiecare categorie de vârstă: Categoria I – 11 ani - 18 ani; Categoria a II-a – 18 ani – 25 ani; Categoria a III-a – 25 ani – 40 ani; Categoria a IV-a – 40 ani – 60 ani.

Lucrările premiate vor fi strânse într-o broșură și publicate iar toate lucrările participante vor fi publicate pe site-ul Fedrom, pe blogul Bibliotecii Lucian Blaga din Madrid şi pe reţelele de socializare aferente organizatorului.
8.2 Premiile vor fi decernate într-un cadru festiv.
8.3. Organizatorii Concursului nu pot fi făcuţi responsabili de situaţia în care câştigătorul nu intră în posesia premiului din cauze care ţin de culpa participantului sau de completarea incorectă a datelor de înscriere la concurs.

Articolul 9 – Întreruperea concursului
Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de anunţarea publică a deciziei pe facebook (Fedrom; Biblioteca Lucian Blaga - Madrid)

Articolul 10 – Prelucrarea datelor personale
Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. La înscrierea în Concurs, aveţi obligaţia de a completa corect şi integral – formular cu date personale, acesta făcând parte dintre documentele necesare înscrierii.

Articolul 11 – Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă

ÎNSCRIERE LA CONCURS

Subsemnata/Subsemnatul
Prenume: ,
Nume: ,
Document de Identitate: (Pasaport, NIE, Carte de identitate)
Cod Numeric Personal (CNP):
Adresa:
Str. , nr.
Bl. , Sc. , Etj. , Ap. ,
Localitatea ,
Comunitatea Autonomă:
Telefon fix (cu prefix) ,
Telefon mobil (cu prefix) ,
E-mail ,

Declar că am varsta de .
Solicit, prin prezenta, să particip la Concursul ,,MUGUR ALB ȘI ROZ ȘI PUR” - ,,Dor de casă” (crearea de poezii), organizat de FEDROM – Biblioteca Lucian Blaga din Madrid. Pentru aceasta, vă trimit în paginile următoare, un Manuscris.

ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE
Prin completarea și trimiterea acestui document către Organizatori accept ca textul să fie publicat. Aceasta este declaraţia drepturilor mele, în calitate de autor al Manuscrisului și prin acest accept nu trebuie să semnez în original.
Înteleg că Manuscrisul trimis nu are valoare dacă nu este trimis alături de aceste doua pagini completate: pagina 1 „Fişa de participare” fiind completata cu datele mele personale, iar pagina 2 fiind “Acordul pentru publicare”, completată de asemenea. Cesionarea drepturilor asupra acestui material este pe o perioadă nelimitată.
Sunt constient(ă) că desemnarea mea ca premiant(ă) va însemna o confruntare a celor declarate în Pagina 1, cu actele în original si calitatea lucrării trimise. Orice neconcordanță între cele declarate și acte vor exclude Manuscrisul din competiție. Orice omisiune duce automat la descalificarea din concurs.
Declar că Manuscrisul trimis este rodul creației mele și nu a mai fost publicat până la data înscrierii mele în Concursul ,,MUGUR ALB ȘI ROZ ȘI PUR” - ,,Dor de casă” (crearea de poezii), organizat de FEDROM – Biblioteca Lucian Blaga din Madrid.
Am citit și sunt de acord cu Regulamentul aflat pe facebook (Fedrom; Biblioteca Lucian Blaga - Madrid)
Acest document este salvat cu altă denumire decât originalul și conține numele, toate prenumele și sectiunea la care particip, legate prin cratimă.
(exemplu: Marinescu-Sorin-Alexandru-poezie)
Cele doua fișe, alături de manuscris, se trimit la adresa fedrom@fedrom.org
Multumim și mult succes!

 

Autor A.Frangu 05 Aprilie 2015, 07:52 Literare
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii