Despre gândirea critică, educaţia interculturală şi cetăţenia democratică, la Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu” Brăila

De Ionel Lazarică 12 Septembrie 2016, 21:31 Invatamant

colegiul N.BalcescuVineri, 8 septembrie 2016, la Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu” a avut loc Consfătuirea județeană a cadrelor didactice din județul Brăila pentru disciplinele socio-umane. Activitatea a fost coordonată de prof. Corina Pavel, inspector de specialitate, şi a avut ca obiective diseminarea în rândul cadrelor didactice a noutăţilor stabilite de factorii de decizie, în cadrul procesului instructiv-educativ din anul şcolar 2016-2017, dar şi dezbaterea unor teme specifice diciplinelor cultură civică, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, sociologie, economie, ştiinţe sociale şi filosofie în contextul ultimelor evoluţii din cadrul sistemului de învăţământ.

Astfel, au fost precizate măsurile care trebuie întreprinse la nivelul unităţii de învăţământ în scopul asigurării calităţii actului de educaţie, precum: reducerea absenteismului; tratarea diferențiată și individualizarea predării -învățării - evaluării pentru asigurarea progresului școlar al tuturor elevilor; parcurgerea integrală a programei școlare, în vederea atingerii standardelor naționale și a susținerii cu succes a examenelor naționale; evaluarea continuă a elevilor și aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării procesului de învățare.

În acelaşi sens au fost menţionate prioritățile educației aferente anului școlar 2016-2017, pentru disciplinele socio-umane, după cum urmează: elaborarea programelor pentru disciplina Educație socială – nivel gimnazial, cunoașterea și respectarea programelor școlare de către toate cadrele didactice, conceperea demersului didactic din perspectiva atingerii competentelor specifice incluse în cadrul programelor școlare, utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate, integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiilor didactice prin utilizarea unor forme şi metode diversificate: evaluare inițială, evaluare formativă, evaluare sumativă; metode tradiţionale şi metode alternative şi complementare, inclusiv evaluarea digitală, realizarea unor conexiuni inter- şi transdisciplinare, dar şi utilizarea eficientă de către elevi a manualelor școlare în pregătirea curentă, inclusiv a manualelor școlare primite pentru prima dată, in mod gratuity, de către elevii claselor a XI-a și a XII-a.

Au fost dezbătute apoi regulamentele, metodologiile şi curriculum-ul național din perspectiva noutăților apărute în acest an şcolar, cum ar fi Ordinul MENCS nr.3590 din 5 aprilie 2016 privind aprobarea planurilor-cadru  pentru învățământul gimnazial. În conformitate cu prevederile planului-cadru, disciplina Educație socială se studiază 1 oră/ săptămână, la nivelul claselor V-VIII, după cum urmează: la clasa a V-a, Gândire critică și drepturile copilului; la clasa a VI-a, Educație interculturală; la clasa a VII-a, Educație pentru cetățenie democratică; la clasa a VIII-a, Educație economico-financiară. Planurile-cadru de învățământ aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul școlar 2017-2018, la clasa a V-a, începând cu anul școlar 2018—2019, la clasa a VI-a, începând cu anul școlar 2019—2020, la clasa a VII-a, iar din anul 2020—2021, la clasa a VIII-a.

 Au fost prezentate, în context şi  programele şcolare pentru disciplinele opţionale, conform curriculum-ului  la decizia şcolii (CDŞ) pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal, respectiv Educaţie europeană (învăţământul primar), Educaţie economică (învăţământul gimnazial), Cultură civică, clasa a V-a - educaţie moral-civică (învăţământul gimnazial) Cultură civică, clasa a VI-a - educaţie pentru drepturile omului (învăţământul gimnazial) Educaţie interculturală (învăţământul gimnazial) Drepturile omului, (învăţământul liceal) Educaţie civică (învăţământul liceal)  Competenţă în mass-media (învăţământul liceal), dar şi programele şcolare cu caracter naţional, pentru disciplinele opţionale: Educaţie finaciară, Educaţie interculturală, Educaţie pentru democraţie, Instituţiile Uniunii Europene, Educaţie financiară, Managementul proiectelor, Dreptul internaţional umanitar, Cultură şi mitologie, Dezbatere şi oratorie, Educație pentru societate, Filosofie pentru copii, Educație Financiară, Educație  pentru drepturile de proprietate intelectuală, Educație pentru dezvoltare.
 
În încheiere a fost precizat calendarul concursurilor şcolare la disciplinele socio-umane respectiv la Olimpiada Naţională de Ştiinţe Socio-Umane şi la Concursul Naţional ”Democraţie şi Toleranţă”.

”Consider că noua disciplină Educație socială va avea un impact deosebit în pregătirea elevilor pentru viaţă, pentru o societate democratică, în continuă schimbare, supusă unor  provocări cărora elevii noştri trebuie să le facă faţă în mod adecvat” - ne-a declarat prof. Corina Pavel, inspector de specialitate.

 

Autor Ionel Lazarică 12 Septembrie 2016, 21:31 Invatamant
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii