Bilanţ pentru POR 2007-2013. Planuri pentru 2014-2020

De Gabriela Popa 17 Decembrie 2015, 18:59 InfoZone

regioAgenţia de Dezvoltare Regională Sud- Est a prezentat la finalul acestui an în cadrul unei conferinţe de presă stadiul implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013. La eveniment au luat parte directorul general al instituţiei, Luminiţa Mihailov, directorul Organismului Intermediar în cadrul ADR Sud-Est, Jeni Crăciun şi directorul Direcţiei de Programe Europene din cadrul Primăriei Municipiului Brăila, Iuliana Neagu.

Conform informaţiilor prezentate, Regio, prin intermediul celor 5 axe prioritare, a finanţat în această perioadă de raportare 569 de proiecte în valoare de aproximativ 725 milioane euro, reprezentând aproape 127 % din valoarea alocată regiunii. Fondurile Regio au mers către toate judeţele regiunii respectiv Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea iar beneficiarii au fost autorităţi publice locale, asociaţii de dezvoltare intercomunitarã, societăţi comerciale, unităţi de cult, organizaţii neguvernamentale şi unităţi de învăţământ.

La nivelul judeţului Brăila au fost semnate 53 de contracte de finanţare, valoarea totală solicitată fiind de aproximativ 82 milioane euro. Din aceste 53 contracte, 11 au fost semnate pentru finanţarea microîntreprinderilor.

Prin Regio s-au finanţat proiecte privind reabilitarea infrastructurii urbane, a infrastructurii sociale şi pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale în zonele declarate poli de creştere (Zona Metropolitană Constanţa), poli de dezvoltare urbană (municipiile Brăila şi Galaţi) precum şi în oraşele cu peste 10.000 de locuitori pentru care s-au aprobat Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană.

Important de precizat este că proiectele depuse în cadrul acestor PID-uri au vizat reabilitarea sau modernizarea infrastructurii publice, respectiv străzi orăşeneşti, trotuare, parcări, staţii pentru mijloace de transport în comun, zone pietonale, spaţii verzi, parcuri, iluminat public, instalarea sistemelor de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii, reabilitarea de clădiri publice în scopul utilizării acestora drept centre comunitare sau centre sociale.

Concret, la nivelul municipiului Brăila, conform strategiei de dezvoltare urbană, în cadrul Sub-domeniului: „Poli de dezvoltare urbană” au fost contractate 14 proiecte, valoarea totală a finanţării nerambursabile fiind de peste 21 milioane euro. Până în prezent, 8 proiecte au fost finalizate: 4 proiecte care au vizat modernizarea şi reabilitarea a două artere de circulaţie importante, reabilitarea unui pasaj pietonal şi a unei zone de promenadă; 1 proiect care a vizat instalarea unui sistem de supraveghere destinat creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii, 1 proiect care a vizat modernizarea unui cămin pentru persoane vârstnice, 1 proiect care a vizat modernizarea unui parc şi 1 proiect ce a vizat reabilitarea unei clădiri de patrimoniu (Casa Petre Ştefănescu Goangă).

În cadrul aceluiaşi subdomeniu, 2 proiecte în valoare totală de peste 7 milioane euro au fost contractate de Primăria Oraşului Ianca, din care, unul ce a vizat modernizarea spaţiilor publice urbane, a fost finalizat.

Pentru fluidizarea traficului şi asigurarea conectivităţii unor zone rurale la reţeaua de drumuri naţionale, Regio a finanţat în judeţul Brăila restructurarea şi lărgirea DJ 211A/DJ212, care asigură legătura dintre localităţile: Viziru – Cuza Vodă - Mihai Bravu. Investiţia a fost efectuată pe o lungime de 28,1 km. De asemenea, în municipiul Brãila au fost reabilitate şi modernizate 2 artere importante de circulaþie B-dul Dorobanţilor şi Str. Griviţei - pe o lungime totală de 3,24 km.

Obiectivul Regio de îmbunătăţire a calităţii serviciilor de sănătate s-a realizat prin implementarea proiectelor ce au vizat reabilitatea/modernizarea/dotarea ambulatoriilor din spitale de urgenţă sau de specialitate. La nivelul judeţului Brăila au fost finalizate 3 astfel de proiecte, prin care au fost modernizate şi dotate: ambulatoriul Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, ambulatoriul de specialitate obstetrică şi ginecologie şi ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie. Toate aceste proiecte au contribuit la creşterea calităţii serviciilor medicale acordate pacienţilor, unităţile medicale fiind modernizate şi echipate cu aparatură de înaltă performanţă.

În domeniul îmbunătăţirii calităţii serviciilor sociale adresate persoanelor defavorizate, respectiv persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu handicap, copiilor cu nevoi speciale, în judeţul Brăila a fost finalizat 1 proiect, - centrul de asistenţă paliativă de la Baldovineşti, 200 de persoane beneficiind de rezultatele acestei investiţii.

În domeniul infrastructurii educaţionale, la nivelul judeţului nostru s-au finalizat 11 proiecte prin care s-au modernizat şi reabilitat şcoli din cadrul învăţământului obligatoriu: 6 în municipiul Brăila, 2 în oraşul Însurăţei şi câte una în comunele: Grădiştea, Măxineni şi Râmnicelu, peste 4900 de copii beneficiind de infrastructura reabilitată.

De asemenea, fondurile Regio au ajutat la dezvoltarea microîntreprinderilor care desfăşoară activităţi de producţie sau prestări de servicii. În Brăila se finanţează 10 proiecte care au prevăzut achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii, achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software) şi construirea/extinderea/modernizarea spaţiilor de producţie/prestare servicii ale microîntreprinderii.

Şi patrimoniul cultural a beneficiat de fondurile Regio. În cadrul acestui domeniu major de intervenţie, în judeţul Brăila, au fost implementate 3 proiecte: 1 proiect a vizat reabilitarea şi punerea în valoare a clădirii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, 1 proiect a vizat recompunerea ansamblului arhitectural Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati“ şi 1 proiect a vizat reabilitarea unor clădiri de patrimoniu situate în centrul istoric al municipiului Brãila, în vederea înfiinţării unui muzeu dedicat memoriei Anei Aslan.

Directorul general al ADR Sud-Est, Luminiţa Mihailov a explicat faptul că la nivelul regiunii s-a implementat un proiect de rezultatele căruia beneficiează toate cele 6 judeţe componente. Acesta a vizat îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă, în valoare de 8,31 milioane euro. În acest sens au fost achiziţionate pentru dotarea ISU: autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de mare capacitate, autospecială de intervenţie la accidente colective şi pentru salvări urbane, autospeciale de cercetare N.B.C.R., autospeciale pentru descărcări grele, autospeciale de capacitate medie, ambulanţe de prim ajutor, ambulanţe de reanimare.

Prin implemetarea celor 40 de proiecte finaţate prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, finalizate până în prezent, la nivelul judeţului Brăila, s-au creat 41 locuri de muncă.

Ce aduce noul POR?
În primul rând include de două ori mai multe axe, o alocare financiară aproape dublă faţă de perioada anterioară de programare bugetară, tipuri noi de investiţii şi, cel mai important, ţinte şi indicatori mai clar definiţi și monitorizați.

În acest sens, obiectivele tematice ale noului program sunt:
1. consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării
3. îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii
4. sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele.
6. protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
7. promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore
8. promovarea ocupării forței de muncă sustenabile și de calitate și sprijinirea mobilității forței de muncă
9. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
10. investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii
11. consolidarea capacității instituționale și o administrației publică eficientă

Cele 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică) sunt:
Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic (corespunzător OT (obiectivului tematic) 1.
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (aferent OT 3).
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon (OT 4).
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile (aferent OT 6 şi OT 9).
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (aferent OT 6).
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară (aferent OT 10)
Axa prioritară 12: Asistență tehnică

Pentru Regiunea Sud-Est valoarea alocată  este de 900 milioane  de euro.

 

Autor Gabriela Popa 17 Decembrie 2015, 18:59 InfoZone
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii