Sedința ordinară a Consiliului Județean Brăila din data de 26 septembrie 2019

De A.Frangu 23 Septembrie 2019, 16:04 In Obiectiv Braila

În data de 26 septembrie 2019,  ora 10.00, în Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1, se desfășoară ședința ordinară a Consiliului Județean Brăila cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie : "Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, soseaua Buzaului, nr. 2" – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie : "Reabilitare Spatiu Amplasare Echipament R.M.N” (Situat in Pavilionul B al Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Corp C1) – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
4. Proiect de hotarare privind aprobarea includerii in inventarul  domeniului public al judetului Braila a cladirii “Centru de Oncologie si Radioterapie - Spitalul Judetean de Urgenta Braila”, situata in municipiul Braila, str. Sos. Buzaului nr.2 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
6. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.22/2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Familiei Ocupationale “Administratie” din Directia Generala  de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
7. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila, a plantatiei rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul unor drumuri judetene, in vederea valorificarii prin vanzare, organizata prin licitatie publica, cu preselectie, cu strigare,  a unui numar de 452 arbori, cu un volum brut de masa lemnoasa de 1390 mc  – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.189/26.09 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila, a plantatiei rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul unor drumuri judetene, in vederea valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 1342 arbori, cu un volum brut de masa lemnoasa de 3820 mc – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
9. Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii Programului de transport judetean de persoane prin servicii regulate, valabil in perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.141/09.10.2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 30 iunie 2023 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de atribuire pe o perioada determinata de 60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni, a traseelor cuprinse in Programul de transport judetean de persoane prin servicii regulate de catre Consiliul Judetean Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
11. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita pe o perioada de 6 ani a obiectelor de inventar aflate in dotarea imobilului din str. Ana Aslan nr.27, catre Muzeul Brailei “Carol I” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
12. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
13. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 132/2019 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Eficientizarea si modernizarea sistemului de iluminatstradal in comuna Vadeni, judetul Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
14. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 197/12.09.2019 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Modernizarea iluminatului public din comuna Maxineni, judetul Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare si amenajare Camin Cultural, com. Cazasu, judetul Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
16. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din limitele sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrare  si a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si     pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pentru proiectul de buget  pe anul 2020 si estimarile pentru anii 2021 – 2023 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
17. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022 si a Programului de investitii publice, pe anul 2019 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
18. Alte probleme

 

Autor A.Frangu 23 Septembrie 2019, 16:04 In Obiectiv Braila
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii