Ședința ordinară a Consiliului local municipal Brăila, 31 octombrie 2019

De A.Frangu 25 Octombrie 2019, 21:18 In Obiectiv Braila

Joi, 31 octombrie 2019, are loc ședința ordinară a Consiliului local municipal Brăila.

Proiectul ordinii de zi:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Validarea mandatului de consilier local al Domnului BAȘNO ALEXANDRU – VLĂDUȚ, membru al PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL – Filiala Brăila.

2) Depunerea jurământului.

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, modificată prin H.C.L.M. nr. 265/27.07.2016, H.C.L.M. nr.527/29.11.2017, H.C.L.M. nr. 3/31.01.2018 și H.C.L.M. nr. 337/18.07.2018.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 522/30.09.2019 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila”.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, la 30.09.2019.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.147/16.04.2019, modificată prin H.C.L.M. Brăila      nr. 279/25.06.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 502/30.09.2019 referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2019”.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 148/16.04.2019, referitoare la aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei, din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2019.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2019.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA,  pe anul 2019.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr. 6 la H.C.L.M. Brăila nr. 159/16.04.2019 referitoare la „Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Brăila”.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA,  pe anul 2019.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA,  pe anul 2019.

13) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali, Badiu Virginia – Loredana și Păun Dan, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea „Administrația Piețelor și Târgurilor” S.A., privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pentru trimestrul IV 2019.

14) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali, Badiu Virginia – Loredana și Păun Dan, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea „Administrația Piețelor și Târgurilor” S.A., privind: Subvenționarea activității de la Grădina Zoologică Brăila.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2019.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Reorganizarea activității unor componente ale structurii organizatorice, transformarea unor funcții publice, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 și transformarea unor funții contractuale vacante, în funcții publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila, cu aplicabilitate la data de 01.11.2019.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Actualizarea Regulamentului privind organizarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Brăila

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea rezilierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr.34062/05.09.2011 încheiat între Municipiul Brăila și societatea BRAI – CATA S.R.L.

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Brăila.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Montare sistem alarmă, Grădinița cu program prelungit nr. 6,  str. Radu S. Campiniu nr. 36”, cu finanțare de la bugetul local.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Montare sistem video supraveghere, Grădinița cu program prelungit nr. 6, str. Radu S. Campiniu nr. 36”, cu finanțare de la bugetul local.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii <Montare sistem alarmă, Grădinița cu program prelungit nr.32, imobil B-dul Al. I. Cuza nr.86>, cu finanțare de la bugetul local.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Montare sistem video supraveghere, Grădinița cu program prelungit nr. 32, B-dul. Alexandru Ioan Cuza nr. 86”, cu finanțare de la bugetul local.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico-economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Scară acces Bl. B32”.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico-economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, inclusiv dotări (mobilier, echipamente, aparatură specifică domeniului de activitate) și realizare branșamente de utilități (apă, canalizare, gaze naturale, telefonie, internet) – Centrul de permanență medicală”.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Școala Gimnazială ”Ion Creangă”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor      publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 67, conform documentației cadastrale și a procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 624/04.03.2014.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Școala Gimnazială ”Nedelcu Chercea”, situat în Municipiul Brăila, str. Deva nr.11, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul           H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 72, conform procesului – verbal de recepție finală a lucrărilor nr.2764/22.12.2017.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Liceul de Arte ”Hariclea Darclée”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 101, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15571/02.05.2019.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic ”Alei Cimitirul Sfânta Maria”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 13, conform procesului – verbal la terminarea lucrărilor nr.11544/02.08.2019.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „Modernizare transport electric Bulevardul Independenței” și a cheltuielilor legate de proiect.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „Modernizare transport electric Parc Monument – Radu Negru” și a cheltuielilor legate de proiect.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „Regenerare zone urbane degradate sector 1” și a cheltuielilor legate de proiect.

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „Regenerare zone urbane degradate sector 2” și a cheltuielilor legate de proiect.

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „Regenerare economică și socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila – investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă pentru copii” și a cheltuielilor legate de proiect.

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, referitoare la <Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare transport electric Șos. Baldovinești”>, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019.

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.09.2019 a măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Brăila”.

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Protocolului de colaborare ce va fi încheiat între Municipiul Brăila și Regia Națională a Pădurilor – Administrația Parcului Național Balta Mică a Brăilei R.A., în cadrul proiectului „Dezvoltarea ecoturismului și turismului educațional în Municipiul Brăila”.

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea atribuirii în folosință gratuită către Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, a spațiului în suprafață utilă de 57,87 mp, proprietate publică a Municipiului Brăila, din imobilul situat în Brăila, str. Dumbrava Roșie nr. 32, în vederea desfășurării activității.

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în folosință gratuită către Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, a spațiului în suprafață utilă de 30,91 mp, proprietate publică a Municipiului Brăila, din imobilul situat în Brăila, str. Comuna din Paris nr. 93 – Căminul Cultural „Nedelcu Chercea”, în vederea desfășurării activității.

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în folosință gratuită către Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, a spațiului în suprafață utilă de 33,88 mp, proprietate publică a Municipiului Brăila, din imobilul situat în Brăila, str. Grigore Alexandrescu nr. 41 – Căminul Cultural „Radu Negru”, în vederea desfășurării activității.

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită, pe durata funcționării capacităților energetice și acordarea dreptului de a executa rețele subterane”, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice.

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de lăzi frigorifice și frigidere, precum și a unei terase cu caracter permanent în fața spațiului comercial.

47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr.46 (nr. vechi 58), ASOCIAȚIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.

51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 83,00 mp indiviz din 885,00 mp, situat în Brăila, B-dul Independenței nr. 142, NCP 87888, societății DENTSIDE S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.

52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 300,00 mp, situat în Brăila, str. Viilor nr. 39,   NCP 80005, solicitanților CĂRĂDAN DĂNUȚ și CĂRĂDAN GIANINA - VIOLETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

53) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 56,25 mp indiviz din 207,00 mp, situat în Brăila, str. Comuna din Paris nr. 98, NCP 94320, solicitanților MOCANU ADRIAN – GABRIEL, MOCANU MARLENA – ALINA și MOCANU CARMEN – GABRIELA – MARIANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora.

54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 295,00 mp, situat în Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 29E lot 1/2, NCP 94236, solicitanților MOROI EUSTRAT și MOROI ECATERINA, în vederea extinderii construcțiilor situate pe terenul din str. Fundătura Râmnicu Sărat nr.14.

55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Prelungirea Lanului nr. 23, NCP 93855, solicitanților STOICA AURAȘ și STOICA JENICA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

56) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 89,00 mp indiviz din suprafața totală real măsurată de 345,00 mp, situat în Brăila, str. Dornelor nr. 2B lot 1, NCP 91161, solicitanților VAJEIAC DRAGOMIR (prin tutore VAJEIAC MARIA) și VAJEIAC FĂNICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.

57) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 88,00 mp indiviz din suprafața totală real măsurată de 344,00 mp, situat în Brăila, str. Dornelor nr. 2B lot 2, NCP 91160, solicitanților VAJEIAC MARIANA – DORINA și VAJEIAC BOGDAN – COSTIN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

58) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 108,00 mp indiviz din suprafața totală real măsurată de 208,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ștefănescu Goangă nr. 25A, NCP 94327, solicitanților VOICILĂ IEREMIA și VOICILĂ AURELIA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.

59) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 10, bl. E, sc. 2, et. 3, ap. 15.

60) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 2, bl. A12, sc. 2, et. 2, ap. 13.

61) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr. 4 (fosta Zonă Industrială Sud lot 29), în suprafaţă de 258,00 mp, NCP 89989, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 376/21.11.2008 în favoarea doamnei TUDOR SIMONA.

62) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr.2), bloc A1, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

63) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr.1), bloc A2, scara 1, apartamentele 1–8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

64) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr. 4), bloc A3, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

65) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr.3), bloc A4, scara 1, apartamentele 1–8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

66) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr. 6), bloc A5, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

67) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Ștefan Mihăilescu - Brăila nr.5), bloc A6, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

68) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr.8), bloc A7, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

69) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr.7), bloc A8, scara 1, apartamentele 1–8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

70) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr.1), bloc A9, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

71) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Dorului nr.63), bloc A10, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

72) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr. 3), bloc A11, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

73) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Dorului nr. 64), bloc A12, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

74) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr.5), bloc A13, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

75) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Dorului nr.65), bloc A14, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

76) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr. 7), bloc A15, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

77) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Dorului nr.66), bloc A16, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

78) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr. 9), bloc A17, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

79) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Dorului nr.67), bloc A18, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

80) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr.11), bloc A19, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

81) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Dorului nr.68), bloc A20, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

82) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr.13), bloc A21, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

83)  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr.2), bloc B1, scara 1, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

84)  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Mina Minovici nr. 1), bloc B2, scara 1, apartamentele   1-16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

85) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr.4), bloc B3, scara 1, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

86) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Mina Minovici nr.3), bloc B4, scara 1, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

87) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr.6), bloc B5, scara 1, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

88) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fortificației nr. 19 (teren indiviz + construcția C1) – NCP 9101.

89) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO”, la adresa din Brăila, Calea Galați nr. 152, inițiat de IANCU NELU și IANCU ROXANDRA - MARIA.

90) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante.

91)  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil situat în Perimetrul III aflat în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.

92) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2019.

93) Alte probleme.

 

Autor A.Frangu 25 Octombrie 2019, 21:18 In Obiectiv Braila
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii