Spune nu discriminării!

De IPJ Braila 04 Noiembrie 2019, 21:31 Fapt divers

Fie că ia forma de bullying, în context şcolar, sau de hărţuire, în context social şi profesional, discriminarea este un comportament imoral, ilegal şi sancţionat de lege.
    
Indiferent de vârstă şi de contextul în care ne-am aflat la un moment dat, au existat oameni în jurul nostru care ne-au determinat să ne simţim inferiori, care au încercat să ne intimideze sau să ne scadă încrederea de sine.

Discriminarea este o acțiune care presupune un tratatement diferit, nedrept față de persoane, din cauza apartenenței lor la un anumit grup social. Există mai multe forme de comportamente discriminatorii, dar toate au în comun faptul ca implică o anumită formă de excludere sau de respingere.

În sens larg, discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Discriminarea poate fi directă - atunci când o persoană este tratată mai puţin favorabil decât o altă persoană într-o situaţie similară, iar diferenţa de tratament are la bază un criteriu de discriminare (de exemplu: concedierea cuiva, decizia a nu angaja o persoană, refuzul de a înscrie sau a primi un elev într-o clasă) sau indirectă - atunci când un comportament activ sau pasiv favorizează sau defavorizează nejustificat prin efectele sale sau supune la un tratament injust şi degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate.
    
Discriminarea atinge cea mai gravă formă în cazul hărţuirii -  comportament care duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant ori ofensiv, pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă sau stare de sănătate.

Pentru a preîntâmpina efectele în plan individual şi social şi a preveni discriminarea de orice formă, reamintim că Poliţia Română, prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, derulează în acest an Proiectul ”Fără discriminare!”. Un proiect similar a fost implementat în anul 2018 de Inspectoratul General al Poliţiei Române în parteneriat cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Competenţa în domeniul discriminării o are Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, autoritate de stat autonomă, sub control parlamentar, care investighează, constată şi sancţionează faptele de discriminare. Consiliul este competent să primească petiţii privind discriminarea pe orice criteriu.

De asemenea, C.N.C.D. se poate pronunţa asupra faptelor de discriminare, indiferent de contextul în care acestea au avut loc, cu excepţia situaţiilor în care o lege specială prevede un alt mecanism de sancţionare. De exemplu, în Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se prevede că atât Inspecţia Muncii, cât şi Ministerul Afacerilor Interne şi Poliţia Locală sunt competente să constate şi să sancţioneze anumite fapte de discriminare din domeniul de competenţă.

Cadrul legal în materie este reglementat, în principal, de Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Pentru a vă documenta adecvat despre formele de discriminare, efectele acesteia asupra unei dezvoltări sociale adecvate şi despre cum puteţi obţine sprijin şi consiliere pentru a opri şi sancţiona o formă de discriminare, poliţiştii brăileni vă recomandă să accesaţi site-ul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării -  https://cncd.ro/ .

 

Autor IPJ Braila 04 Noiembrie 2019, 21:31 Fapt divers
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii