262 de milioane de euro pentru dezvoltarea Romaniei si a altor 13 tari dunarene, prin programul Dunarea, recent adoptat de CE

De Redactia 28 August 2015, 19:08 Euro

Programul Transnațional Dunărea a fost aprobat de Comisia Europeană (CE) în data de 20 august 2015. Evenimentul de lansare a programului va avea loc la Budapesta în perioada 23-24 septembrie a.c. Cu această ocazie, va fi lansat şi primul apel de propuneri de proiecte, ce se va desfășura în două etape, aşa cum este descris în Ghidul solicitanului.

Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 va finanța proiecte care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instuționale, implementate de un parteneriat transnațional extins.

Bugetul total al programului este de 262.989.835,60 euro, din care 202.095.405,00 euro reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR. În perioada 2014-2020, vor fi finanțate proiecte pe 4 axe prioritare, în domeniile:

Axa prioritară 1 – Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii
Axa prioritară 2 - Responsabilitatea fata de mediu si cultura in Regiunea Dunarii
Axa prioritară 3 - Conectivitatea în Regiunea Dunarii
Axa prioritară 4 – Buna guvernanță în Regiunea Dunării

Aria eligibilă a Programului este constituită din 14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, România, Slovenia, Slovacia, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova şi Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa).

Pentru România, întregul teritoriu este eligibil.

În România, Autoritatea Națională a programului funcţionează la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). Autoritatea de Management este stabilită în cadrul Ministerul Economiei Naționale din Ungaria, iar Secretariatul Comun la Budapesta. Auditul Programului va fi realizat de Direcţia Generală pentru Auditul Fondurilor Europene din Ungaria, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Trezoreria de Stat a Ungariei.

Beneficiarii eligibili sunt: autorități locale/ regionale/ naționale; organisme de drept public; Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT); organizații internaționale și organisme private, inclusiv IMM-uri.

***
MDRAP gestionează, în perioada de programare 2014-2020, 14 programe operaţionale cu cofinanţare din fonduri europene: Programul Operaţional Regional - POR, Programul Operational Capacitate Administrativă – POCA şi 12 programe de cooperare teritorială europeană (6 programe pentru care MDRAP este Autoritate de management sau Autoritate comună de management şi 6 programe pentru care este Autoritate naţională).

Programele de Cooperare Teritorială Europeană presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante, a unor regiuni din România:

- cu regiuni din statele vecine, în cadrul cooperării transfrontaliere - prin care se finanțează proiecte de accesibilitate (transport şi tehnologia informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltare economică şi socială şi acţiuni „people to people”;
- cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic, în cadrul cooperării transnaţionale - prin care se finanțează acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum: inovaţia, mediul, accesibilitatea și dezvoltarea urbană;
- cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, în cadrul cooperării interregionale – cooperarea între autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transfer de experienţă şi bune practici între regiunile UE, prin constituirea de reţele între oraşele şi între cercetătorii din UE.

Principiile de implementare a acestor programe includ: cooperarea între statele participante (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi implementate în comun), competitivitatea deschisă (în cadrul unor licitaţii de propuneri de proiecte comune) şi dezvoltarea şi implementarea de proiecte în parteneriat, între aplicanţi/beneficiari provenind din statele participante la program.

Documente

REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 privind obiectivul de cooperare teritorială europeană

HG 274/22.04.2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului naţional, a punctelor naţionale de contact şi a persoanei naţionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care participă România în perioada de programare 2014-2020

 

Autor Redactia 28 August 2015, 19:08 Euro
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii