Programul transnational Dunarea se lanseaza în septembrie la Budapesta

De Redactia 15 August 2015, 00:11 Euro

Autoritatea de Management a Programului Transnațional DUNĂREA organizează la Budapesta (Ungaria), în perioada 23-24 septembrie a.c., conferinţa de lansare a programului Transnațional DUNĂREA. Cu acelaşi prilej va avea loc și lansarea primului apel de propuneri de proiecte.

Parteneri din întreaga regiune sunt invitați să prezinte propuneri cu privire la diferitele teme identificate. Propunerile trebuie să urmărească atât realizarea unor obiective importante, cu impact real în regiune cât și creşterea cooperării dincolo de granițe. (înscrierile pentru participare la eveniment se fac pe pagina www.dtpevent.eu).

De asemenea, în cadrul conferinţei se vor aborda şi subiecte ce au ca scop sprijinirea potențialilor beneficiari în pregătirea propunerilor de proiecte. Astfel, tematica abordată va fi:

- Discutarea prezentului și viitorului Cooperării Teritoriale Europene;
- Realizarea unei imagini de ansamblu a Programului Transnațional DUNĂREA și a rolului său în regiune;
- Explicarea legăturilor și diferențelor față de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării;
- Stimularea dialogurilor și sinergiilor între programe, inclusiv prezentarea unor exemple de cooperare anterioară;
- Diseminarea informațiilor referitoare la asistența financiară oferită în cadrul primului apel de propuneri de proiecte;
- Explicarea și promovarea subiectelor tematice de interes pentru PO DUNĂREA (axe prioritare);
- Stimularea generării de proiecte și propuneri inovative;
- Furnizarea unei paltforme de colaborare, în scopul identificării oportunităților, schimbului de bune practici și experiențe, precum și crearea de parteneriate.

Conferinţa va reuni aproximativ 500 de participanți din cele 14 state partenere în program, reprezentanti ai instituțiilor europene, ai instituțiilor regionale și naționale, experți și instituții interesate să participle în proiectele de cooperare.

Programul Transnațional DUNĂREA este succesorul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei. Programul beneficiază de un buget de 202,3 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 19,8 milioane – prin IPA II (Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare) pentru proiecte transnaţionale în bazinul Dunării. Partenerii eligibili provin din 9 ţări UE: Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Germania (Baden-Württemberg şi Bayern), Ungaria, România şi Slovacia.
***
Informaţii suplimentare

MDRAP gestionează, în perioada de programare 2014-2020, 14 programe operaţionale cu cofinanţare din fonduri europene: Programul Operaţional Regional - POR, Programul Operational Capacitate Administrativă – POCA şi 12 programe de cooperare teritorială europeană. Programele de Cooperare Teritorială Europeană presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante, a unor regiuni din România:

- cu regiuni din statele vecine, în cadrul cooperării transfrontaliere - prin care se finanțează proiecte de accesibilitate (transport şi tehnologia informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltare economică şi socială şi acţiuni „people to people”;
- cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic, în cadrul cooperării transnaţionale - prin care se finanțează acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum: inovaţia, mediul, accesibilitatea și dezvoltarea urbană;
- cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, în cadrul cooperării interregionale – cooperarea între autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transfer de experienţă şi bune practici între regiunile UE, prin constituirea de reţele între oraşele şi între cercetătorii din UE.

Principiile de implementare a acestor programe includ: cooperarea între statele participante (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi implementate în comun), competitivitatea deschisă (în cadrul unor licitaţii de propuneri de proiecte comune) şi dezvoltarea şi implementarea de proiecte în parteneriat,între aplicanţi/beneficiari provenind din statele participante la program.

REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 privind obiectivul de cooperare teritorială europeană

HG 274/22.04.2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului naţional, a punctelor naţionale de contact şi a persoanei naţionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care participă România în perioada de programare 2014-2020.
MDRAP

 

Autor Redactia 15 August 2015, 00:11 Euro
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii