Certificatul lingvistic european/European Language Label - 15 ani în Europa

De Redactia 19 Mai 2015, 14:20 Euro

Privire generală:
Lansat oficial în anul 1999, Certificatul lingvistic European/European Language Label este o distincţie care încurajează inovarea şi creativitatea în domeniul educaţiei lingvistice, care promovează şi diseminează bunele practici, tehnicile şi instrumentele noi de predare şi de învăţare în acest domeniu.

Premiul poate fi acordat proiectelor care susţin inovaţia în toate activităţile de predare/învăţare a limbilor, indiferent de nivelul de educaţie şi formare căruia i se adresează, de vârsta beneficiarilor, de metodele utilizate sau de tipul finanţării.

Sprijinind proiectele lingvistice la nivel local, naţional şi european, Certificatul lingvistic european îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea standardelor de predare, să încurajeze accesul la comunicarea multilingvă şi să contribuie la conştientizarea şi la aplicarea criteriilor de calitate în domeniul educaţiei lingvistice.

Acţiunea este coordonată de Comisia Europeană și este administrată la nivel naţional de agenţiile care implementează programele de educaţie şi formare ale Uniunii Europene (în prezent, începând cu 2014, aceste programe poartă denumirea Erasmus+).

Evaluarea candidaturilor depuse pentru atribuirea unui Certificat lingvistic european se realizează de un juriu care decide conform unor criterii detaliate.

Certificatul lingvistic european în România
În România, această acţiune este implementată de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și Formării Profesionale, începând cu anul 2002.

În perioada 2001 – 2014, distincţia a fost acordată unui număr de peste 100 de proiecte lingvistice, implementate de instituţii private și de stat, pe întreg teritoriul ţării.

Majoritatea proiectelor cărora li s-a atribuit Certificatul lingvistic european au arătat o profundă implicare pentru:
- încurajarea dialogului intercultural și interetnic;
- promovarea toleranţei și a luptei împotriva tuturor formelor de discriminare;
- consolidarea folosirii limbilor străine de către persoanele din grupurile dezavantajate sau minoritare;
- îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare și utilizarea instrumentelor

TIC pentru învăţarea limbilor străine.
Este importantă menţionarea faptului că, în fiecare an, începând din 2002, Reprezentanţa Comisiei Europene în România și Ministerul Educaţiei au susţinut Agenţia Naţională și au contribuit la organizarea într-un mediu adecvat a ceremonie de acordare a certificatelor.

Certificatul lingvistic european – Ediţia 2015
Priorităţile avute în vedere la evaluarea candidaturilor sunt următoarele:

1. Educaţie lingvistică pentru incluziune socială
Dintr-o perspectivă sociologică, incluziunea socială reprezintă o garanţie prin care indivizii și grupurile sociale defavorizate se pot bucura de anumite drepturi precum asigurarea unui loc de muncă şi a unei locuinţe adecvate, îngrijirea sănătăţii, accesul la educaţie și formare profesională.

Este, de asemenea, foarte important să se garanteze integrarea socială, economică, politică și culturală a tuturor persoanelor.

„Incluziunea socială” este o sintagmă-cheie prin care oamenii îşi pun problema de a-şi respecta și de a-şi aprecia semenii, de a se asigura că le sunt acoperite nevoile de bază, astfel încât comunităţile să se dezvolte constant şi să poată exista demn.

În special în acest context şi în deplină conformitate cu cele enunţate, educaţia lingvistică joacă un rol deosebit de important. Prin dezvoltarea competenţelor de comunicare în mai multe limbi, persoane de vârste diferite şi care provin din medii diferite sunt încurajate să se implice în activităţi care îi solicită social să înveţe limbi străine.

Astfel de sprijin poate fi acordat imigranţilor, persoanelor care provin din medii defavorizate sau persoanelor cu dizabilităţi, pentru a menţiona doar câteva.

2. Educaţie lingvistică și sport
Sunt multe proiecte care urmăresc să motiveze tinerii și adulţii să înveţe limbi străine și se familiarizeze cu alte culturi prin pasiunea lor pentru sport, ceea ce înseamnă că sportul poate transforma achiziţia noţiunilor lingvistice într-o activitate mai interesantă și mai atractivă.

Există, de exemplu, o legătură clară între schimburile de tineri în domeniul sportului și necesitatea lor de a se înţelege. Acest lucru se poate extinde către grupuri de diferite vârste, prin combinarea sportului cu practicile eficiente de promovare a educaţiei lingvistice și a dialogului intercultural, mai ales în contexte nonformale.

Obiectivul nu este în mod obligatoriu acela de a învăţa perfect limba, ci mai degrabă de a reduce barierele care apar în calea învăţării limbilor străine și de a învăţa într-un mod ludic, dar constructiv.

Astfel, Certificatul lingvistic european se va acorda şi proiectelor care:
• explorează modul în care astfel de practici pot fi multiplicate şi transferate, eventual, către contexte formale,
• dezvoltă căi comune prin care participanţii descoperă cum se pot susţine reciproc sportul şi educaţia lingvistică
• încurajează sinergiile pentru dezvoltarea de noi proiecte multilingve care implică lumea sportului și a educaţiei;
• identifică domeniile sportive în care este nevoie de acţiuni suplimentare, canale, acţiuni și metodologii noi care pot fi acoperite prin intervenţii lingvistice şi de comunicare.

Calendar 2015:
1 mai – 30 iunie: depunerea candidaturilor
1 iulie - 31 august: evaluarea candidaturilor, semnarea diplomelor
(în original) de către Comisarul Tibor Navracsics şi afişarea rezultatelor
18 septembrie: festivitatea de premiere (Bucureşti, Reprezentanţa Comisiei Europene)

Pentru mai multe detalii privind Certificatul lingvistic european, politicile lingvistice ale UE şi baza de proiecte premiate la nivel european (peste 2000 de proiecte), accesaţi:

• http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/languagelabel_en.htm
• http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm

Pentru mai multe detalii privind Certificatul lingvistic european în România și proiectele câștigătoare, accesaţi:

• http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=29&d=55
• http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=48&d=55&menu=29

Persoană de contact:
Ileana Racoviceanu, ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro, 021 - 2010717

 

Autor Redactia 19 Mai 2015, 14:20 Euro
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii