Primăria Brăila | Joaca contabilă cu bugetul detaliată de Raportul Curții de Conturi

De Mihai Vintilă 18 Aprilie 2022, 10:38 Editorial

Recent Curtea de Conturi a României prin Camera de Conturi Brăila a făcut publice rapoartele cu privire la auditul unor entități publice. Printre ele este și Primăria Brăila (Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila).

Experții în politici bugetare de la această instituție a statului ne spun negru pe alb că Primăria Brăila pentru elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2020 a folosit tehnici demne de scrieriile fantastice. La ce nivel? Tot instituția cu în cauză ne spune - de "doar" 2.678 mii lei. Asta la venituri prevăzute de 575.713 mii lei. Adică avem o abatere de 0,465 %. Pare puțin nu? Ei bine nu! Sunt de fapt peste jumătate de milion de euro!

primaria braila curtea de conturi 2022

Cum au reușit contabilii din Primăria Brăila să fundamenteze un astfel de buget ?
Curtea de Conturi ne descrie mecanismul și îl puteți citi mai jos. Avem firme care nu există dar care vor plăti taxe, morți care contribuie și ei prin amenzi și altele de aceeași natură. Curtea de Conturi concluzionează că ar fi greșeli contabile. Noi vă lăsăm pe dumneavoastră să concluzionați știind mai bine Brăila și funcționarii primăriei.

Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare

Neconstituirea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor bugetului local, aferente unui număr de 124 societăți comerciale pentru care a fost deschisă procedura insolvenței/falimentului. - 1352 mii lei

Neconstituirea și neînregistrarea în contabilitate a provizioanelor aferente obligațiilor rezultate din actualizarea cu indicele de inflație a drepturilor de natură salarială, stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, prin hotărâri judecătorești definitive, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2020. - 645 mii lei.

Menținerea la finele anului 2020, în evidența analitică pe plătitori și în evidența contabilă la nivelul UATM Brăila, a obligațiilor fiscale aferente unor contribuabili, persoane juridice, radiați la Oficiul Registrului Comerțului. - 309 mii lei.

Necalcularea și neînregistrarea în evidența contabilă a amortizării aferente activelor fixe corporale, la nivelul Colegiul National "Gh. M. Murgoci" Braila. - 140 mii lei.

Menținerea în mod nejustificat, în evidența tehnico-operativă și contabilă a UATM Brăila, a unor creanțe reprezentând amenzi judiciare și contravenționale, aferente unor persoane fizice decedate. - 106 mii lei.

Menținerea nejustificată în contul 105 ”Diferențe din reevaluare” a diferențelor din reevaluarea activelor fixe corporale amortizate integral, la nivelul Serviciului de Transport Public Local de Calatori și Administrare Portuară Braila. - 92 mii lei.

Evidențierea eronată în contabilitate a unor active fixe corporale și necorporale precum și a unor materiale de natura obiectelor de inventar achiziționate la nivelul Colegiul National "Gh. M. Murgoci" Braila.- 26 mii lei.

Necalcularea și nevirarea la bugetul de stat a contribuțiilor obligatorii prevăzute de lege, prin utilizarea cotelor de contribuţii care erau în vigoare în perioada la care se referă drepturile salariale stabilite în baza unor hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile. - 8 mii lei.

Nerespectarea în toate cazurile a principiilor transparenței si nediscriminării, în efectuarea achizitiilor directe de bunuri, servicii și lucrări, la nivelul Colegiul National "Gh. M. Murgoci" Braila.


Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege

Necontinuarea acțiunilor de executare silită pentru debitorii care nu și-au plătit obligațiile fiscale la termenele scadente, deși termenul de 15 zile de la comunicarea somației a fost depășit, iar debitele restante nu s-au stins.

Neconcordanțe între datele înscrise în registrul de rol nominal unic cu cele înscrise în registrul agricol, privind materia impozabilă, pentru un eșantion de contribuabili, persoane fizice, la nivelul UATM Brăila.

Neluarea tuturor măsurilor legale pentru analiza și urmărirea încasării creanțelor reflectate în evidența contabilă organizată la nivelul Serviciului de Transport Public Local de Calatori și Administrare Portuară Braila.

 

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate (adică luate de Primăria Brăila la cererea Curții de Conturi nu din proprie intițiativă!)
a) Calcularea și înregistrarea în contabilitate a provizioanelor aferente obligațiilor rezultate din actualizarea cu indicele de inflație a drepturilor de natură salarială, stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, prin hotărâri judecătorești definitive, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2020, la nivelul UATM Brăila;
b) Calcularea și înregistrarea în evidența contabilă a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor bugetului local, aferente societăților comerciale pentru care a fost deschisă procedura insolvenței/falimentului, în funcție de stadiului dosarelor de insolvență și posibilitățile reale de încasare a creanțelor bugetare;
c) Scăderea din evidența fiscală și contabilă a amenzilor judiciare și contravenționale, aferente persoanelor fizice decedate;
d) Scăderea din evidența fiscală și contabilă a creanțelor bugetului local, aferente unor contribuabili, persoane juridice, radiați la Oficiul Registrului Comerțului ca urmare a închiderii procedurii insolvenței sau falimentului;
e) Continuarea aplicării măsurilor de executare silită pentru debitorii persoane fizice care înregistrează debite restante la 31.12.2020, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală;
f) Organizarea controlului financiar preventiv la nivelul Serviciului de Transport Public Local de Calatori și Administrare Portuară Braila, cu privire la particularizarea, dezvoltarea și actualizarea cadrului general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv și detalierea prin liste de verificare a obiectivelor verificării, pentru fiecare operațiune cuprinsă în cadrul specific al entității;
g) Corectarea în evidența contabilă a operațiunilor patrimoniale constând în achiziția de active fixe corporale și necorporale, precum și a unor materiale de natura obiectelor de inventar, la nivelul Colegiul National "Gh. M. Murgoci" Braila;
h) Calcularea și înregistrarea în evidența contabilă a amortizării aferente activelor fixe corporale, la nivelul Colegiul National "Gh. M. Murgoci" Braila.

 

Opinia de audit
A fost exprimată OPINIE CU REZERVE, CU PARAGRAF DE EVIDENŢIERE A ANUMITOR ASPECTE, deoarece:
a) denaturările individuale sau cumulate identificate sunt semnificative, dar nu cu efecte generalizate asupra situaţiilor financiare ale Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Brăila, întocmite la data de 31 decembrie 2020;
b) valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate atât la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, cât şi la entităţile din subordine se situează sub pragul de semnificaţie (adică abaterea de la normele contabile pentru care nu se iau măsuri punitive legale, deci erori acceptate fără consecințe legale).

Sursa constatărilor și concluziilor este Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Brăila, Raport pe anul 2020. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale unităţii administrativ-teritoriale municipale.

 

 

Autor Mihai Vintilă 18 Aprilie 2022, 10:38 Editorial
Scrie un comentariu

Comentarii

  1. Ivan 18 Aprilie 2022, 18:38

    Ce dați aici este nimicuri, pe lîngă excrocheriile oficiale,.....totul este protejat de lege.

Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii