DGFP : Persoane fizice platitoare de TVA

De Redactia 27 Aprilie 2011, 23:31 Economie
Persoanele fizice care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati (ex.activitatile producatorilor, comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora, sunt persoane impozabile în scopul TVA. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.

Persoanele impozabile care au sediul activitatii economice în România si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal în a carui evidenta fiscala este înregistrat ca platitor de impozite si taxe, dupa cum urmeaza:
a) înainte de realizarea unor astfel de operatiuni, daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire de 119.000 lei sau daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
b) daca în cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire de 119.000 lei, în termen de 10 zile de la sfârsitul lunii în care a atins sau a depasit acest plafon;
c) daca cifra de afaceri realizata în cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire de 119.000 lei, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
d) daca efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, cum ar fi: arendarea, concesionarea, inchirierea si leasing-ul de bunuri imobile si livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite, precum si a oricaror altor terenuri (cu exceptiile prevazute de lege).

Astfel, persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita activitati încadrate la profesii libere, vor completa si depune la organele fiscale formularul 070 "Declaratie de înregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere". Persoanele fizice române, altele decât cele care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita activitati încadrate la profesii libere, vor completa si depune la organele fiscale formularul 020 "Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice române".

ATENTIE: În situatia în care o persoana este obligata sa se înregistreze în scop Ministerul Finantelor Publice AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media Nr. inreg. ANSPDCP : 759/ 2009 Str.Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti, CP 050741 Tel : +021 319 98 57 , Fax: +021 319 98 57, Presa.anaf@mfinante.ro, Relatiipublice.anaf@mfinante.ro, Page www.anaf.ro 2 of 2 de TVA si nu solicita înregistrarea, organele fiscale vor înregistra persoana respectiva din oficiu si vor declansa inspectia fiscala pentru determinarea situatiei fiscale a contribuabilului.

Declaratiile mai sus mentionate, se depun direct sau prin împuternicit / reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata. Informatii suplimentare se pot obtine vizitând site-ul ANAF www.anaf.ro, telefonic de la Centrul de asistenta a contribuabililor la numarul de telefon: 031.403.91.60 retea RDS si de la biroul de asitenta al contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice.”

 

Autor Redactia 27 Aprilie 2011, 23:31 Economie
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate