Proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307)

De Redactia 28 August 2013, 10:39 Economia Brailei
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ:
Proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”.

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Aministrare Fiscală nr. 640/2012 a fost
aprobat modelul şi conţinutul formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din
ajustarea taxei pe valoarea adăugată".

Prin modificările aduse art. 156(3) alin. (9) din Codul fiscal au fost extinse situaţiile în care
persoanele impozabile au obligaţia de declarare a sumelor rezultate ca urmare a efectuării de ajustări/corecţie a ajustărilor/regularizări de taxă pe valoarea adăugată.

Astfel, s-a prevăzut obligaţia depunerii formularului (307) şi de către persoanele impozabile
care au solicitat anularea înregistrării de TVA întrucât cifra de afaceri nu a depaşit plafonul de
scutire şi care trebuie să efectueze regularizările prevăzute la art. 134 alin. (5) din Codul
fiscal sau să ajusteze baza de impozitare conform prevederilor art. 138 din Codul fiscal, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Pentru asigurarea suportului declarativ în situaţiile nou reglementate este necesară adaptarea corespunzătoare a formularului (307), precum şi a instrucţiunilor de completare ale
acestuia.

***
roiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa
www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională.
De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
- prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5,Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
- electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
- prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul
Informaţii/ Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.


 

Autor Redactia 28 August 2013, 10:39 Economia Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate