DGFP Braila - in atentia persoanelor juridice fara scop patrimonial

De Redactia 20 Februarie 2011, 18:37 Economia Brailei
Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, persoanele juridice fara scop patrimonial au obligatia sa întocmeasca situatii financiare anuale conform reglementarilor aplicabile, în formatul prevazut de aceste reglementari, aprobate prin O.M.E.F. nr. 1969/2007.
Situatiile financiare anuale cuprind: - bilant; - contul rezultatului exercitiului; - notele explicative la situatiile financiare anuale. Organizatiile patronale si sindicale, precum si alte organizatii fara scop patrimonial care nu desfasoara activitati economice, cu exceptia persoanelor juridice fara scop patrimonial de utilitate publica, întocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind: - bilant prescurtat; - contul prescurtat al rezultatului exercitiului; - notele explicative ale situatiilor financiare anuale simplificate.

Operatorii economici vor depune, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, discheta însotita de situatiile financiare anuale listate, semnate si stampilate, conform legii, precum si o copie de pe codul fiscal, raportul administratorilor, o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice, raportul în forma scurta al cenzorilor sau al auditorilor financiari, dupa caz, precum si procesul verbal al adunarii generale privind aprobarea situatiilor financiare anuale.

Potrivit prevederilor art. 3 din O.M.E.F. nr. 1969/2007, situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice fara scop patrimonial de utilitate publica, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale vor fi însotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) prin care îsi asuma raspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si confirma faptul ca:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica îsi desfasoara activitatea în conditii de continuitate.

Situatiile financiare anuale vor fi semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele si prenumele, în clar, al acestora. Rândul corespunzator calitatii persoanei care a întocmit situatiile financiare anuale se completeaza astfel: - director economic, contabil sef sau alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie, potrivit legii; - persoane fizice (expert contabil) sau juridice (societate comerciala), autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR.

Pentru a intra în posesia programului de prelucrare a situatiilor financiare anuale pentru anul 2010, persoanele juridice se vor prezenta la: - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Braila str. Delfinului nr. 1, etaj 1, camera 109; - organele fiscale teritoriale unde sunt luati în evidenta, respectiv, AFPO Ianca, AFPO Faurei, AFPO Însuratei, AFPC Movila Miresii, AFPC Viziru, AFPC Dudesti.

Programul poate fi descarcat si de pe site-ul A.N.A.F , la adresa www.anaf.ro, Programe utile, Situatii financiare. Termenul de depunere al situatiilor financiare anuale ale persoanelor juridice fara scop patrimonial pentru anul 2010 este de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar.


 

Autor Redactia 20 Februarie 2011, 18:37 Economia Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

Litera 13  carti pdf gratis

 

 

Publicitate