AJOFM Brăila: Cursuri de formare profesională gratuite pentru şomeri

De Redactia 21 Ianuarie 2015, 09:24 Economia Brailei

În perioada următoare, şomerii aflaţi în evidenţa A.J.O.F.M. Brăila se pot înscrie pentru a participa la cursuri de formare profesionala GRATUITE, în următoarele ocupaţii/meserii:
Formator (nivel studii: superioare);
Confecţioner asamblor articole din textile (nivel studii: minim 6 clase);
Lucrător instalator pentru construcţii (nivel studii: minim 6 clase);
Comunicare în limba engleză (nivel studii: minim liceul).
Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Pentru şomerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

Şomer este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizeaza, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimularii ocupării forţei de muncă, în vigoare (500 lei);
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, daca s-ar gasi un loc de muncă.
Şomer înregistrat este persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile menţionate anterior şi care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, dupa caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.

Şomerii neînregistraţi care doresc să se înregistreze în evidenţa agenţiei în vederea obţinerii unui loc de muncă şi pentru a participa la măsurile active oferite, respectiv, informare consiliere, medierea muncii, formare profesionala, ş.a., se vor prezenta la sediul A.J.O.F.M. Brăila, din B-dul Dorobanţilor 603-605, parter, modulele 2 sau 3, cu următoarele documente:
a) actul de identitate;
b) actele de studii şi de calificare;
c) carnetul de muncã sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor
raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;
d) adeverinţa medicală din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

În cazul neîncadrării în muncă cererea în vederea medierii trebuie reînnoită la 6 luni.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul A.J.O.F.M. Brăila, din B-dul Dorobanţilor, nr.603-605, sau la Centrul de Formare Profesională al agenţiei, din str. Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), sau la telefon 0239/613034.

Director Executiv,
Monica BRATU

 

Autor Redactia 21 Ianuarie 2015, 09:24 Economia Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

  1. Iacob Tatiana 16 Septembrie 2015, 09:39

    Dava nu sunto inscrisa la domanda pot beneficia de cursuri gratuite?

Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii