Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iunie 2014

De Redactia 06 Iunie 2014, 13:59 Comunicate
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce în atenţia contribuabililor Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna iunie 2014:

7 iunie, termen pentru depunerea:

- Formularului 092 "Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România" de către persoanele juridice şi persoanle fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna mai 2014 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. [OPANAF nr.1165/2009].

10 iunie, termen pentru depunerea:

- Formularului 010 "Declaraţie de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică" de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. [OMFP nr.262/2007, cu modificările şi completările ulterioare];
- Formularului 020 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române" de către persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. [OMFP nr.262/2007, cu modificările şi completările ulterioare];
- Formularului 070 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere" de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. [OMFP nr.262/2007, cu modificările şi completările ulterioare];
- Formularului 096 "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal"de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA. [OPANAF nr. 1.768/2012]

25 iunie
, termen pentru depunerea:

- Formularului 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” de către persoanele impozabile înregistrate conform art.153 din Codul fiscal şi care se află înscrise în „Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, a căror perioadă fiscală este luna şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna mai 2014, în vederea ieşirii din sistemul TVA la încasare. [OPANAF nr.3.884/2013];
- Formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2014.
[OPANAF nr.1.950/2012, cu modificările şi completările ulterioare];
- Formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii mai 2014. [OMFP nr.1045/2012, cu modificările şi completările ulterioare];
- Formularului 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România", pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2014. [OPANAF 52/2012, cu modificările şi completările ulterioare];
- Formularului 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2014. [OPANAF 1.790/2012]

Atenţie!
Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoatere din evidenţă ca plătitor de TVA conform art.152 alin.(7) din Codul Fiscal până la 10 mai 2014.

- Formularului 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" de contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art.153^1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art.125^1 alin.(3) din Codul fiscal, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi de contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
[OPANAF 75/2010, cu modificările şi completările ulterioare];

- Formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia justărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată” de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art.128 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art.152 alin.(7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art.153 alin. (9) lit.a)-e) sau lit.g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art.148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte. [OPANAF nr. 2.223/2013];
- Formularului 311 "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal” de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art.153 alin.(9) lit.a)-e) sau g) din Codul Fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. [OPANAF 2.224/2013];
- Formularului 390 VIES "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, care au efectuat în luna mai 2014: livrări/achiziţii intracomunitare de bunuri, livrări de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, achiziţii/prestări intracomunitare de servicii. [OPANAF 76/2010, cu modificările şi completările ulterioare];
- Formularului 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional", pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna mai 2014, de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară. [OPANAF nr.3.596/2011, cu modificările şi completările ulterioare];

Până la 25 iunie 2014, contribuabilii trebuie să efectueze:
- plata obligaţiillor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului aferente lunii mai a.c;
- plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa I (persoanele juridice cu reprezentanţă în România);
- plata anticipată a impozitului pe venit şi CASS aferente trimestrului II 2014 (contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare).

 

Autor Redactia 06 Iunie 2014, 13:59 Comunicate
Scrie un comentariu

Comentarii

  1. Enrique Esteban 06 Iunie 2014, 14:03

    SEMNAŢI PETIŢIA PT RECUNOAŞTEREA PARTENERIATELUI CIVIL ÎN ROMÂNIA (eu am semnat, semneaza şi tu!) www.petitieonline.com/vrem_parteneriat_civil_in_romania

Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate