APIA - termen de depunere a cererii de solicitare a primei pe exploatatie, specia bovine

De Redactia 16 Mai 2012, 14:06 Comunicate
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari, precum si publicului interesat, ca pot depune, în perioada 15 mai - 30 iunie 2012, cererea de plata aferenta anului 2012, în cadrul “Platilor nationale directe complementare – sector zootehnic, specia bovine”.

De acest sprijin pot beneficia producatorii agricoli, crescatori de bovine, persoane fizice, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.

Solicitantii trebuie sa depuna cererea aferenta fiecarei exploatatii la centrul APIA judetean / local pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia de bovine.

Prima pe exploatatie se acorda, o singura data pe an, producatorilor agricoli înscrisi cu cod unic de identificare în evidenta APIA, în functie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul national al exploatatiilor, la data de:

1. 31 ianuarie 2008, daca sunt îndeplinite, cumulative, urmatoarele conditii:
a) exploatatia sa fie de minimum 3 capete de bovine;
b) vârsta bovinelor sa fie de minimum 6 luni;
c) exploatatia exista înregistrata în Registrul national al exploatatiilor la data solicitarii primei.

2. 31 ianuarie 2009, pentru exploatatiile înfiintate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2009, care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) exploatatia sa fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009;
b) vârsta bovinelor sa fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2009;
c) exploatatia exista înregistrata în Registrul national al exploatatiilor la data solicitarii primei.

3. 31 ianuarie 2010, pentru exploatatiile înfiintate în perioada 1 februarie 2009-31 ianuarie 2010, care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) exploatatia sa fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2010;
b) vârsta bovinelor sa fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2010;
c) exploatatia exista înregistrata în Registrul national al exploatatiilor la data solicitarii primei.

4. 14 iulie 2011, pentru exploatatiile înfiintate în perioada 1 februarie 2010-14 iulie 2011, care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) exploatatia sa fie de minimum 3 capete de bovine la data de 14 iulie 2011;
b) vârsta bovinelor sa fie de minimum 6 luni la data de 14 iulie 2011;
c) exploatatia exista înregistrata în Registrul national al exploatatiilor la data solicitarii primei.

5. 31 martie 2012, pentru exploatatiile înfiintate în perioada 15 iulie 2011-31 martie 2012, care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) exploatatia sa fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 martie 2012;
b) vârsta bovinelor sa fie de minimum 6 luni la data de 31 martie 2012;
c) exploatatia exista înregistrata în Registrul national al exploatatiilor la data solicitarii primei.
 
Cererea de solicitare a primei pe exploatatie va fi însotita de urmatoarele documente:
a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;
b) copie de pe documentele care atesta provenienta animalelor pentru exploatatiile înfiintate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2009 / 1 februarie 2009 – 31 ianuarie 2010 / 1 februarie 2010 – 14 iulie 2011 / 15 iulie 2011 – 31 martie 2012;
c) declaratie pe propria raspundere ca animalele pentru care se solicita prima nu au fost eligibile la plata pentru prima în anul 2008 si/sau 2009 si/sau 2010 si/sau 2011 pentru situatiile prevazute în art. 2 pct. 2, 3, 4 si 5, cu exceptia transferului integral al exploatatiei si al animalelor, asa cum este prevazut în art. 105 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;
d) copii ale documentelor care atesta schimbarea formei de organizare conform prevederilor

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile ulterioare, daca este cazul.
Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociatiilor crescatorilor de bovine legal constituite care sunt functionale, conform bilantului contabil anual depus pentru anul anterior solicitarii primei.

Cererile pretiparite sunt puse la dispozitia solicitantilor de catre centrul APIA judetean/local, respectiv al municipiului Bucuresti. Cererile pot fi solicitate individual, prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociatiilor crescatorilor de bovine legal constituite.

Pentru solicitarea cererilor pretiparite, asociatiile crescatorilor de bovine legal constituite depun lista vizata si stampilata a membrilor pentru care solicita prima pe exploatatie si care trebuie sa cuprinda nume si prenume, CNP si codul exploatatiei acestora.

Cererile pot fi completate si online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru beneficiarii care solicita prima pentru un efectiv mai mare de 50 capete bovine.

 

Autor Redactia 16 Mai 2012, 14:06 Comunicate
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate