APIA : modificari in documentele solicitate fermierilor

De Redactia 07 Aprilie 2011, 21:46 Comunicate
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează fermierii că a fost emis Ordinul MADR nr. 67/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului MADR nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate.

Astfel, au fost aduse modificări în ceea ce priveşte documentele doveditoare ale utilizării terenului solicitate fermierilor care depun cereri de plată pe suprafaţă (pentru anul 2011).

Acestea sunt: titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat sau alte acte care fac dovada folosinţei terenului, precum: adeverinţa eliberată de primărie conform înscrierilor în Registrul Agricol, înscrisuri sub semnătură privată s.a..

Consiliile locale care depun cereri de plată pentru suprafeţele de pajişti permanente, în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 45/2011 pentru aprobarea formularului de cerere de plată pe suprafaţă, vor depune la centrele APIA şi următoarele documente justificative:
a) plan tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor;
b) procesele verbale de recepţie a lucrărilor prevăzute în planul tehnic;
c) situaţie, în conformitate cu datele înscrise în Registrul agricol, astfel:
-suprafaţa totală, pe categorii de folosinţă, pe care o deţine unitatea administrativ teritorială;
-suprafeţele agricole proprii care nu sunt utilizate în scopuri productive;
-suprafeţele repartizate pentru păşunat, utilizate de către deţinătorii de animale, persoane fizice/juridice, pentru care au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere, titlu gratuit, înţelegeri verbale;
-numărul de animale pe specii aflate în proprietatea primăriei;
-suprafaţa totală de pajişti existente pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale, exclusiv suprafeţele de pajişti deţinute de unitatea administrativ teritorială;
-efectivul de animale al deţinătorilor din unitatea administrativ teritorială şi terenul pe care păşunează acestea.

Deasemenea, actul normativ susmenţionat prevede decuplarea de producţie a Plăţilor Naţionale Directe Complementare PNDC 2 – in pentru fibră, PNDC 3 - cânepă pentru fibră, PNDC 4 – tutun, cu îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate menţionate în Ordin.

Pentru informaţii suplimentare în sprijinul aplicării prevederilor legale publicul interesat se poate adresa Centrelor judeţene/locale ale APIA.


 

Autor Redactia 07 Aprilie 2011, 21:46 Comunicate
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate