Timbrul de mediu pentru autovehicule

De Redactia 15 Martie 2013, 09:51 Auto
Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează că,în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.119/4.03.2013 a fost publicată O.U.G.nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. În cele ce urmează  se prezentă principalele prevederi ale actului normativ:

Definiţie:
Timbrul de mediu reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile provenite de la autovehicule, se face venit la bugetul Fondului pentru Mediu şi se utilizează de Administraţia Fondului pentru Mediu în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului.

Aplicarea timbrului de mediu
Timbrul se aplică pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2 N3, cu excepţia:
- autovehiculelor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.
- autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Această excepţie se aplică numai pentru un singur autovehicul achiziţionatîn decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.

- autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri.
- autovehiculelor destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină,autovehiculelor speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare şi de stingere a incendiilor.

Obligaţia de plată
Obligaţia de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel:
- cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare.
- la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului.
- cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul
înmatriculării.
- cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de
la autovehicule.

Organul fiscal competent
Organul fiscal competent este A.N.A.F. şi unităţile sale subordonate în a căror evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe. Aceasta calculează cuantumul timbrului, pe baza documentelor din care rezultă dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului şi elementele de calcul ale timbrului, depuse de către contribuabilul care intenţionează să efectueze înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat.

Lista documentelor este prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, care vor fi elaborate în termen de 15 zile de la data publicării acesteia şi vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern.

 

Autor Redactia 15 Martie 2013, 09:51 Auto
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate