Gheorghe Bunea Stancu si restul grupului trimisi in judecata

De Redactia 02 Octombrie 2014, 10:49 In Obiectiv Braila
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați: 

GHEORGHE BUNEA STANCU, președinte al Consiliului Județean Brăila, aflat în stare de arest la domiciliu, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

Cinci infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (6 acte materiale)

Conflict de interese

MIJA FLORIN, vicepreședinte al Consiliului Județean Brăila, aflat în stare de arest la domiciliu, pentru săvârșirea a cinci infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (6 acte materiale)

MOISIU NICOLAE, șef Serviciu Achiziții Publice în cadrul Consiliului Județean Brăila, aflat sub control judiciar, pentru săvârșirea a cinci infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (6 acte materiale)

GHENEA GEORGEL, cercetat în stare de libertate, funcționar în cadrul Consiliului Județean Brăila, pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (6 acte materiale)

DUMITRAȘCU JENICA, cercetată în stare de libertate, funcționar în cadrul Consiliului Județean Brăila, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (4 acte materiale)

PUIA VASILE, cercetat în stare de libertate, funcționar în cadrul Consiliului Județean, pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (5 acte materiale)

POPESCU IONICĂ, cercetat în stare de libertate, consilier la Biroul de Achiziții Publice în cadrul Consiliului Județean Brăila, pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

MOCANU ANTONIU CEZAR, cercetat în stare de libertate, funcționar în cadrul Consiliului Județean Brăila, pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

BĂDESCU MIRCEA, cercetat în stare de libertate, consilier superior în cadrul Consiliului Județean Brăila, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

PUȘCĂ IONEL, cercetat în stare de libertate, funcționar în cadrul Consiliului Județean Brăila, pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

BUZULEAC SEBASTIAN LUCIAN, cercetat în stare de libertate, consilier superior în cadrul Consiliului Județean Brăila pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

SAVA NICU, cercetat în stare de libertate, economist în cadrul Consiliului Județean Brăila, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

ROȘIORU LENUȚA, cercetată în stare de libertate, funcționar în cadrul Consiliului Județean Brăila, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

SC TANCRAD SRL GALAȚI, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

Două infracțiuni de instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (5 acte materiale), Uz de fals,

STĂNCIC CRISTIAN CĂTĂLIN, cercetat în stare de libertate, administrator al SC TANCRAD SRL Galați, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

Două infracțiuni de instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul dintre care una în formă continuată (5 acte materiale), Uz de fals,

SC CONCIVIA SA Brăila, pentru săvârșirea a patru infracțiuni de instigare la abuz cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

SOARE VASILE, cercetat în stare de libertate, administrator al SC CONCIVIA SA Brăila, pentru săvârșirea a patru infracțiuni de instigare la abuz cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

SC TANCRAD CONSTRUCT SRL BRĂILA, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

ȘTEFAN RODICA, contabil șef în cadrul Primăriei com. Vădeni, jud. Brăila, cercetată în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri oficiale.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 16.07.2009 — 04.08.2010, inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, președinte al Consiliului Județean Brăila, a aprobat și a avizat documentația în procedurile de achiziții publice organizate de instituția pe care o conduce, finalizate cu încheierea a șase contracte, deși a cunoscut faptul că firmele care au oferit prețurile cele mai mici (criteriul principal de atribuire), au fost descalificate prin interpretarea discriminatorie a condițiilor tehnice sau financiare.

Aceasta, în scopul vădit de a atribui lucrările respective firmelor agreate și anume SC TANCRAD SRL Galați, SC CONCIVIA SA Brăila și SC TANCRAD CONSTRUCT SRL Brăila, determinând, prin încălcarea atribuțiilor ce-i reveneau în calitate de președinte al Consiliului Județean Brăila și de ordonator principal de credite, privitor la folosirea și gestionarea eficientă a fondurilor publice, alături de alți funcționari din subordinea sa (membrii comisiei de evaluare a ofertelor) producerea unui prejudiciu în valoare totală de 2.924.817,60 lei la bugetul Consiliului Județean Brăila și vătămarea intereselor legitime ale participanților descalificați în mod discriminatoriu din procedurile de achiziții publice la care au participat.

Contratele respective aveau ca obiect efectuarea unor lucrări de asfaltare drumuri — SC TANCRAD SRL Galați și SC TANCRAD Construct SRL Brăila, respectiv reamenajare/ reabilitare spații medicale la unitățile spitalicești din subordinea Consiliului Județean Brăila — SC CONCIVIA SA Brăila. Documentația aprobată și avizată de președintele Consiliului Județean Brăila consta în notele justificative și referatele de necesitate în procedurile de achiziții, precum și rapoartele aferente acestor proceduri.

SC CONCIVIA SĂ Brăila, una dintre beneficiarele contractelor din bani publici atribuite de Consiliul Județean Brăila, este administrată de către inculpatul Soare Vasile. Acționar majoritar la această firmă este SC BURSAGRIROM SA Brăila, care la rândul său, îl are ca acționar majoritar pe inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, condiții în care acesta din urmă are o participare indirectă la capitalul SC CONCIVIA SA Brăila și fiind deci, persoană afiliată la aceasta. În aceste condiții, inculpatul Gheorghe Bunea Stancu a îndeplinit mai multe acte în cadrul procedurilor și a luat decizii prin care s-au obținut în mod direct foloase patrimoniale în valoare totală de 1.313.867,72 lei de către SC CONCIVIA SA Brăila, societate de la care beneficiază în continuare de foloase.

În calitate de membri ai comisiilor de evaluare a ofertelor depuse în procedurile de achiziții publice aferente contractelor sus menționate, inculpații Mija Florin, Moisiu Nicolae, Ghenea Georgel, Dumitrașcu Jenica, Popescu Ionică, Mocanu Antoniu Cezar, Pușcă Ionel, Bădescu Mircea, Buzuleac Sebastian Lucian, Sava Nicu, Roșioru Lenuța, au dispus cu intenție, descalificarea unor agenți economici înscriși la proceduri, prin declararea ofertelor depuse ca neconforme și inacceptabile, încălcând astfel principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică. Aceasta, cu scopul vădit de a fi declarate câștigătoare doar cele trei firme agreate.

Inculpatul Soare Vasile, în calitate de administrator al SC CONCIVIA SA Brăila și Stăncic Cristian Cătălin, în calitate de administrator al SC TANCRAD SRL Galați, au determinat funcționarii din cadrul Consiliului Județean Brăila, membri ai comisiilor de evaluare a ofertelor, să declare ofertele propuse de SC CONCIVIA SA Brăila, respectiv de SC TANCRAD SRL Galați, câștigătoare în procedurile de achiziții publice finalizate cu încheierea contractelor cu Consiliul Județean Brăila, reprezentat de președintele acestuia, inculpatul Gheorghe Bunea Stancu. Aceasta, ca urmare a descalificării discriminatorie a societăților comerciale înscrise în procedurile achizițiilor publice anterior menționate, prin încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică.

Inculpatul Soare Vasile a declarat că, pentru rezolvarea problemelor care priveau administrarea, în mod direct, a SC CONCIVIA SA Brăila, acesta se consultă cu inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, fapt care se petrecea încă din anul 2003.

Inculpatul Stăncic Cristian Cătălin a depus la Consiliul Județean Brăila, la data de 20.10.2009, un certificatul fiscal eliberat de Primăria com. Vădeni, jud. Brăila, prin care se atesta, în mod nereal, că a fost emis pentru SC TANCRAD SRL Galați, în scopul dovedirii îndeplinirii condițiilor minime de calificare impuse în procedura de achiziție publică finalizată ulterior cu încheierea unuia dintre contractele care fac obiectul acestui dosar. Certificatul fiscal a întocmit și a eliberat de inculpata Ștefan Rodica, în cursul lunii septembrie 2009.

Cele șase contracte la atribuirea cărora au fost favorizate cele trei firme agreate de reprezentanții Consiliului Județean Brăila se referă la:

'Lucrări de întreținere curentă, pe timp de iarnă, a drumurilor județene, 2009-2010, Lotul II';

'Servicii de expertiză tehnică, DALI, PT, DE, CS și lucrări de reparare și amenajare imobil situat în Șoseaua Buzăului nr. 3A, Brăila';

'Lucrări de reabilitare, amenajare și modernizare spații medicale în proiectul 'Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Brăila — SIMS 3508';

'Lucrări suplimentare specifice pentru realizarea, amenajarea și modernizarea spațiilor medicale din proiectul 'Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Brăila';

'Lucrări de reabilitare, amenajare și modernizare spații medicale în proiectul Echiparea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila — SIMS 3509';

'Lucrări suplimentare în proiectul Echiparea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila'.

Modul în care au fost organizate licitațiile și în care s-au derulat procedurile de achiziție publică, în perioada 2009-2011, a condus ca, în prezent, SC TANCRAD SRL Galați, SC TANCRAD Construct SRL Brăila și SC CONCIVIA SA Brăila să dețină monopolul lucrărilor licitate (în sens comun) de Consiliul Județean Brăila, fiind practic singurele firme care participă și câștigă contractele de achiziție publică pe plan local și județean.

În cauză s-a dispus luarea unor măsuri de indisponibilizare a bunurilor inculpaților în vederea asigurării reparării prejudiciului.

Astfel, a fost instituit sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpaților Gheorghe Bunea Stancu, Mija Florin, Moisiu Nicolae, Popescu Ionică, Dumitrașcu Jenica, Puia Vasile, Ghenea Georgel, Soare Vasile, SC TANCRAD SRL Galați, SC TANCRAD CONSTRUCT SRL Brăila, SC CONCIVIA SĂ Brăila.

Dosarul a fost trimis spre judecare TRIBUNALULUI VRANCEA, instanță competentă să judece cauza în fond.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

 

Autor Redactia 02 Octombrie 2014, 10:49 In Obiectiv Braila
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii