Brăila | 690 locuri de muncă vacante în 27 iunie 2022

De A.J.O.F.M. Brăila 27 Iunie 2022, 19:39 Locuri de munca in Braila

Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori: 690 locuri vacante, in urmatoarele ocupatii:

Denumire ocupatie

Conditii de ocupare

Observatii

referent

vechime in specialitatea studiilor minim 7 ani, studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, cunostinte operare PC nivel de baza, dovedit cu documente care sa ateste detinerea competentelor respective

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BRAILA
B-dul Dorobantilor nr. 603-605
tel: 0239.611.386
Persoana de contact: Mititelu Veronica Angelica
e-mail: braila@anofm.gov.ro

Termen limita depunere dosare: 18.07.2022
Concurs: 27.07.2022 (proba scrisa)

manager proiect (ofițer proiect)

cel putin 1 an experienta in implementare si/sau monitorizare tehnica si financiara a proiectelor/programelor cu finantare europeana, sturii superioare de lunga durata intr-unul din domeniile: studii europene, economice, tehnice, juridice, studii politice, administratie publica, administrarea afacerilor, alte studii relevante, buna cunoastere a lb. engleze vorbite si scrise si a cel putin a unei limbi nationale ale tarilor participante la program (Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, Romania, Ucraina, Turcia, cunostinte IT nivel avansat (MS Office, internet)

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA

SUD-EST
str. Anghel Saligny nr. 24
tel. 0339.401018
persoana contact: Nicoleta Casaru

Termen limita de aplicare: 01.07.2022

Concursul se va desfasura online, interviul de selectie urmand a avea loc in data de 25.07.2022

paznic

fara vechime, studii liceale, certificat/adeverinta de calificare pentru meseria de paznic

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA"

str. D. Bolintineanu nr. 16

tel. 0239.613457

email: ceghica@yahoo.comc

data limita depunere doare: 01.07.2022

data proba scrisa: 13.07.022

data interviu: 18.07.2022

 

psiholog practicant

vechime minim 1 an, studii superioare in domeniul psihologiei, atestat de libera practica in psihologie clinia

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

str. Scolilor nr. 64

tel. 0239.629322

email: secretariat@dasbraila.ro

persoana de contact: Leoca Virginia

 

perioada depunere dosare: 22.06.2022 - 05.07.2022

data concurs: 13.07.2022

 

ingrijitor batrani la domiciliu

vechime minim 1 an, studii 10 clase

spalatoreasa lenjerie

vechime minim 1 an, studii 10 clase

medic specialist

vechime minim 5 ani, studii superioare de specialitate, certificat de membru și avizat anual privind exercitarea profesiei de medic, cunoștințe de utilizare și operare PC

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
CREȘA BRĂILA
str. I.C. Brătianu bl.2bis
tel. 0239.619244
perioadă depunere dosare: 22.06.2022-05.07.2022
data proba scrisă: 14.07.2022
data interviu: 18.07.2022

asistent medical debutant, specialitatea igienă/igienă și sănătate publică

 

fără vechime, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă absolvită cu diplomă, adeverință examen certificare grad profesional principal, certificat de membru valabil, eliberat de OAMGMAMR și adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

data limita depunere dosare: 27.06.2022

data proba scrisă: 06.07.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRĂILA

Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 2 bis

tel. 0239.613505

email: dspj.braila@dspbr.ro

asistent medical debutant, specialitatea igienă/igienă și sănătate publică

 

fără vechime, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă absolvită cu diplomă, adeverință examen certificare grad profesional principal, certificat de membru valabil, eliberat de OAMGMAMR și adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

data limita depunere dosare: 28.06.2022

data proba scrisă: 07.07.2022

asistent medical principal, specialitate laborator

vechime 5 ani, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă absolvită cu diplomă, adeverință examen certificare grad profesional principal, certificat de membru valabil, eliberat de OAMGMAMR și certificat/adeverință grad principal in specialitatea studiilor

data limita depunere dosare: 04.07.2022

data proba scrisă: 13.07.2022

asistent medical principal, specialitate generalist

vechime 5 ani, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă absolvită cu diplomă, adeverință examen certificare grad profesional principal, certificat de membru valabil, eliberat de OAMGMAMR și certificat/adeverință grad principal in specialitatea studiilor

data limita depunere dosare: 05.07.2022

data proba scrisă: 14.07.2022

asistent medical, specialitate generalist

vechime 6 luni, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă absolvită cu diplomă, certificat de membru valabil, eliberat de OAMGMAMR

data limita depunere dosare: 05.07.2022

data proba scrisă: 14.07.2022

inspector clasa I, grad profesional superior

vechime 7 ani, studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalente, in domeniul: constructii, urbanism, arhitectura

PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAILA
Piata Independentei nr. 1
tel. 0239.619180

termen depunere dosare: 18.07.2022
data testare calculator: 28.07.2022
data proba scrisa: 03.08.2022

inspector clasa I, grad profesional debutant

fara vechime, studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalente, in domeniul: stiinte ingineresti, stiinte economice, stiinte juridice, administratie publica

electromecanic auto

vechime în meserie 9 ani, studii liceale, permis de conducere categ. B și C, diplomă de absolvire a cursului de electromecanic auto
Data proba scrisă: 20.07.2022
data interviu: 25.07.2022

 

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BRĂILA

Str. Pietății nr. 1-3

tel. 0239.611000

Persoană de contact: Surdeanu Constanța

 

asistent medical principal generalist

 

vechime în domeniu 5 ani, studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. HG.979/1997, examen pentru obținerea gradului principal (locul de muncă se află la Făurei)
data proba scrisă: 12.07.2022
data interviu: 15.07.2022

asistent medical generalist

vechime în domeniu 6 luni, studii: diplomă de licență
data proba scrisă: 11.07.2022
data interviu: 14.07.2022

sofer autosanitara

vechime 3 ani ca sofer profesionist, studii: diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului, permis de conducere cat. B si C, diploma de absolvire a cursului de ambulantier

 

data proba scrisă: 26.07.2022

data interviu: 29.07.2022

timonier fluvial grad II

vechime 3 ani, studii medii, brevet

 

data limita depunere dosare: 05.07.2022

data proba scrisa: 12.07.2022

data proba practica: 14.07.2022

data interviu: 18.07.2022

SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI SI ADMINISTRARE PORTUARA

Bulevardul Al.I.Cuza nr. 134

tel. 0239.613654

Persoana de contacta: Banica Elena

 

 

capitan fluvial

vechime 5 ani, studii medii, brevet

 

data limita depunere dosare: 04.07.2022

data proba scrisa: 11.07.2022

data proba practica: 13.07.2022

data interviu: 15.07.2022

electrician

vechime 9 ani in domeniu, studii liceale sau școală profesională, certificat de calificare în meseria de electrician
data proba practică: 30.06.2022
data interviu: 05.07.2022

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA

Șos. Buzăului nr. 2

tel. 0239.692222

email: runos@spitjudbraila.ro

asistent medical principal de laborator

 

vechime 5 ani în domeniu, studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, certificat de membru/aviz de liberă practică eliberat de OAMGMAMR, certificat de grad principal
data proba scrisă: 07.07.2022
data interviu: 12.07.2022

asistent medical debutant de laborator

 

fara vechime , studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, certificat de membru/aviz de liberă practică eliberat de OAMGMAMR
data proba scrisă: 07.07.2022
data interviu: 12.07.2022

asistent medical principal de farmacie

 

vechime 5 ani în domeniu, studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, certificat de membru/aviz de liberă practică eliberat de OAMGMAMR, certificat de grad principal
data proba scrisă: 07.07.2022
data interviu: 12.07.2022

economist

 

vechime în specialitate 6 ani și 6 luni, diplomă de licență, cunoștințe operare PC
data proba scrisă: 12.07.2022
data proba practică: 15.07.2022
data interviu: 20.07.2022

 

inginer

 

vechime în specialitate 3 ani și 6 luni, diplomă de licență, cunoștințe operare PC
data proba scrisă: 12.07.2022
data proba practică: 15.07.2022
data interviu: 20.07.2022

conducator auto transport rutier de marfuri

vechime 3 ani, studii scoala generala

S.U.P. SEROPLANT
str. Edmond Nicolau nr.8 Braila
tel. 0239.614430
persoana contact: Neagu Rodica
email: seroplant@upcmail.ro

data limita depunere dosare: 28.06.2022
data proba scrisa: 08.07.2022
data proba practica: 12.07.2022
data interviu: 12.07.2022

floricultor

fara studii, fara vechime

fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune

vechime 3 ani, studii scoala generala

instalator apa canal

vechime 3 ani, studii scoala generala

tractorist

vechime 3 ani, studii scoala generala

lucrator pentru drumuri

 

vechime 3 ani, studii scoala generala

S.U.P.A.G.L.BRAILA

str. Marasesti nr. 39

tel. 0239.611682

persoana contact: Rosculet Adriana Mihaela

email: secretaria@supagl-primariabraila.ro

data limita depunere dosare: 04.07.2022

perioada desfasurare concurs: 11-15.07.2022

 

agent curățenie clădiri

fără vechime, studii școală generală

 

agent de securitate

fara vechime, scoala generala si curs de calificare, fara cazier

 

ajutor bucatar

fara vechime, studii minim scoala generala

 

ajutor ospatar

fara vechime, studii scoala generala si calificare sau studii liceale de profil

 

ambalator manual

fara vechime, fara studii

 

asistent medical generalist

vechime in domeniu minim 1 an, studii de specialitate

 

barman

fara vechime, studii scoala generala

 

bucatar

fara vechime, studii scoala generala si calificare in domeniu

 

bucătar

vechime 1 an, minim studii liceale, diploma de calificare de bucatar, cunostinte limba engleza B1

 

camerista

vechime in domeniu minim 1 an, studii medii

 

calcatoreasa lenjerie

vechime in domeniu 3 ani, studii minim scoala generala

 

casier

fara vechime, studii medii

 

cofetar

fara vechime, studii minim scoala profesionala

 

confectioner cablaje auto

fara vechime, studii minim 8 clase

 

confectioner tamplarie din aluminiu si geam termopan

fara vechime, studii minim scoala generala si curs de calificare

 

confectioner-asamblor articole din textile

fara vechime, studii minim scoala generala

 

confectioner-prelucrător în industria textilă

vechime in domeniu 5 ani, studii scoala generala

 

croitor

vechime 1 an, studii medii

 

designer vestimentar

vechime 6 luni, studii superioare

 

dulgher

vechime minim 2 ani, scoala generala, curs calificare, cunostinte limba engleza nivel incepator A1-A2

 

economist in economie generala

fara vechime, studii superioare, cunostinte avansate de limba engleza

 

electrician de intretinere si reparatii

fara vechime, studii minim scoala generala si curs de calificare

 

electrician in constructii

vechime minim 2 ani, scoala generala, curs calificare, cunostinte limba engleza nivel incepator A1-A2

 

electrician echipamente electrice si energetice

vechime in domeniu 5 ani, studii medii, atestat

 

electrician nave

fara vechime, studii scoala generala si calificare in domeniu

 

femeie de serviciu

fara vechime, studii gimnaziale

 

faiantar

vechime minim 2 ani, scoala generala, curs calificare, cunostinte limba engleza nivel incepator A1-A2

 

fierar betonist

vechime minim 2 ani, scoala generala, curs calificare, cunostinte limba engleza nivel incepator A1-A2

 

fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte

fara vechime, studii minim scoala generala si curs de calificare

 

frizer

vechime in domeniu minim 1 an, studii minim scoala generala si curs de calificare

 

inginer mecanic

fără vechime, studii superioare

 

inginer ecolog

vechime 1 an, studii superioare

 

inginer petrolist

vechime 1 an, studii superioare

 

instalator retele termice si sanitare

vechime minim 2 ani, scoala generala, curs calificare, cunostinte limba engleza nivel incepator A1-A2

 

instalator incalzire centrala si gaze

vechime 1 an, studii medii

 

îngrijitor/asistent personal persoana cu handicap

persoană care a lucrat ca îngrijitor/asistent personal persoana cu handicap și/sau care are calificare în domeniu

 

ingrijitor cladiri (birouri, spatii verzi)

vechime in domeniu minim 1 an, studii scoala generala

 

lacatus constructii metalice si navale

fara vechime, studii scoala generala si calificare in domeniu

 

lacatus mecanic

fara vechime, studii minim scoala generala si curs de calificare sau calificare la locul de munca

 

lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale

vechime in domeniu 3 ani, studii scoala profesionala/liceu

 

lucrator bucatarie (spalator vase mari)

fara vechime, studii primare

 

lucrator comercial

fara vechime in domeniu, scoala generala

 

macelar

fara vechime in domeniu, scoala generala, calificare

 

macaragiu portuar

vechime in domeniu minim 1 an, studii scoala profesională (perioada determinata 3 luni)

 

maistru electronica

vechime in domeniu 1 an, studii scoala profesionala/liceu

 

manipulant marfuri

fara vechime in domeniu, fara studii

 

manipulant marfuri (manipulare butelii)

fara vechime in domeniu, studii medii

 

mecanic utilaj

fara vechime, studii scoala generala si calificare in domeniu

 

mecanizator agricol combinier

vechime 2-3 ani, scoala profesionala, calificare, permis categ. B si TR (locul de munca este in com. Victoria)

 

motorist

vechime in domeniu minim 1 an, studii scoala profesională, durata determinata (3 luni)

 

muncitor necalificat in agricultura

fara vechime, fara studii; se solicita persoane din loc. Tataru si din localitatile invecinate: Dudesti, Rosiori, Florica, Coltea, Ciocile, Baraganul, Dudescu, Zavoaia, Scarlatesti

 

muncitor necalificat in industria confectiilor

fara vechime in domeniu, studii 8 clase

 

 

 

muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor

fara vechime in domeniu, studii 6-8 clase

 

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

fara vechime, fara studii

 

 

 

muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

fara vechime, fara studii

 

operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, material sintetic

fara vechime, studii scoala generala, calificare

 

operator la prelucrarea maselor plastice

studii medii

 

operator RSVTI

vechime in domeniu minim 1 an, studii medii profil tehnic, autorizatie ISCIR-operator RSVTI, cunostinte legislatie ISCIR

 

operator siloz (silozar)

vechime 1 an, studii școală profesională

 

ospatar

fara vechime, școală profesională

 

ospatar/ajutor ospatar

vechime in domeniu minim 1 an, studii scoala generala si curs de calificare

 

pizzar

fara vechime, studii scoala general

 

receptioner

vechime in domeniu minim 1 an, studii medii

 

sofer de autoturisme si camionete

fara vechime, studii medii, permis conducere

 

spalator vehicule

fara vechime, studii minim scoala primară, persoane cu domiciliul in Baldovinesti, Pietroiu, Vadeni (locul de munca se afla in Baldovinesti)

 

specialist îmbunătățire proces

fără vechime, studii superioare

 

stivuitorist

fara vechime, studii minim scoala generala, curs calificare

 

sudor

fara vechime, studii scoala generala si calificare in domeniu sau fara calificare si calificare la locul de munca

 

 

sudor manual cu arc electric

fara vechime, studii scoala generala si calificare in domeniu

 

 

sudor manual cu flacara de gaze

fara vechime, studii scoala generala si calificare in domeniu

 

șef mecanic maritim/fluvial

vechime in domeniu minim 1 an, studii liceale, durata determinata (3 luni)

 

tehnician mentenanță

fără vechime, studii superioare

 

timonier maritim/fluvial

vechime in domeniu minim 1 an, studii scoala profesională, durata determinata (3 luni)

 

tractorist

fara vechime in domeniu, studii scoala generala, calificare; se solicita persoane din loc. Tataru si din localitatile invecinate: Dudesti, Rosiori, Florica, Coltea, Ciocile, Baraganul, Dudescu, Zavoaia, Scarlatesti

 

 

 

vanzator

fara vechime, studii minim 10 clase

 

 

vopsitor industrial

vechime in meseria de vopsitor industrial 5 ani, studii minim 10 clase, calificare, experienta de minim 1 an in reparatii nave

 

vulcanizator

fara vechime, studii scoala generala, locul de munca in loc. Latinu

 

zidar, rosar-tencuitor

vechime minim 2 ani, scoala generala, curs calificare, cunostinte limba engleza nivel incepator A1-A2

 

zugrav

fara vechime, fara studii

 

 

Relații la AJOFM Brăila
Tel. 0239611519, 0239611386

 

Autor A.J.O.F.M. Brăila 27 Iunie 2022, 19:39 Locuri de munca in Braila
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii