Sedinta Consiliului local municipal Braila din 11 februarie 2015 - ordinea de zi

De A.Frangu 10 Februarie 2015, 22:38 In Obiectiv Braila

Miercuri, 11 februarie 2015, ora 10,00 în Sala Companiei de utilitati publice ”Dunarea” S.A. are loc sedinta ordinara a Consiliului local municipal Braila cu urmatoarea ordine de zi:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea utilizării sumei de 5.885,42 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2015.

2) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2015.

3) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al MUNICIPIULUI BRĂILA, pe anul 2015.

4) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRĂILA, pe anul 2015.

5) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2015.

6) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2015.

7) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE  PORTUARĂ Brăila, pe anul 2015.

8) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SF. PANTELIMON” BRĂILA, pe anul 2015.

9) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2015.

10) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „ECO” S.A. BRĂILA, pe anul 2015.

11) Proiect de hotărâre iniţiat de Ciocan Ilie Eduard, Coroş Maria şi Ene Tache, membri în A.G.A. la S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. Brăila, privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2015.

12) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2015.

13) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Brăila.

14) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Achiziționarea unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică de către Spitalul de Psihiatrie ”Sfântul Pantelimon” Brăila, pentru anul 2015.

15) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea listei de priorităţi cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

16) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRĂILA, pe anul 2015.

17) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului Local de Acţiune pe anul 2015 la nivelul Municipiului Brăila, pentru aplicarea H.G.R. nr. 18/14.01.2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 - 2020.

18) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila, pentru Municipiul Brăila în calitate de proprietar al terenului, în vederea accesării Programului ”Spații verzi” - componenta Spații Verzi Urbane, ediția 2015, finanțat de MOL România în colaborare cu Fundația pentru Parteneriat, de către Asociația pentru dezvoltarea Liceului Tehnologic ”Gh. K. Constantinescu” Brăila în parteneriat cu Liceul Tehnologic ”Gh. K. Constantinescu” Brăila, pentru amenajarea unei grădini botanice în incinta fermei didactice a unității de învățământ.

19) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila, pentru Municipiul Brăila în calitate de proprietar al terenului, în vederea accesării Programului ”Spații verzi” - componenta Spații Verzi Urbane, ediția 2015, finanțat de MOL România în colaborare cu Fundația pentru Parteneriat, de către Asociația Centrul Cultural Comunitar Anton Pann în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Anton Pann” Brăila.

20) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea procesului – verbal de negociere întocmit de Comisia instituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr.446/02.02.2015 și a actului adițional nr. 5 la contractul de închiriere nr. 35559/09.10.2009, având ca obiect imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr.2.

21) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, ca urmare a finalizării lucrărilor de investiţii ”Reabilitare şi modernizare Parc Monument din Municipiul Brăila”, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 31315/24.07.2014.

22) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea şi alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.

23) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII”, situat în Brăila, Bulevardul Dorobanților, nr.460, iniţiat de ANDREI MIRCEA COSMIN.

24) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul ”CONSTRUIRE SPAȚII ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII AUTO, SPAȚII CAZARE P+2E+M”, situat în Brăila, Str. Transilvaniei nr. 1- 5, sector 2, trup A, parcela 2/1, lot 1, iniţiat de CONSTANDA VIOREL ADRIAN.

25) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+M”, situat în Brăila, Str. Mioriței, nr. 3-5, iniţiat de GRECU GHEORGHE și GRECU IANA.

26) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul ”CONSTRUIRE DEPENDINȚE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”, situat în Brăila, Str. Citadelei, nr. 25, iniţiat de XENOPOL DOINA.

27) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Comisiei și a criteriilor de evaluare a persoanelor juridice constituite în temeiul O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu pentru sediu sau a unui teren, în vederea ridicării de construcții necesare desfășurării activităţii.

28) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2015.

29) Alte probleme.

 

Autor A.Frangu 10 Februarie 2015, 22:38 In Obiectiv Braila
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii