Sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila, 17 octombrie 2014

De A.Frangu 14 Octombrie 2014, 23:27 In Obiectiv Braila
Vineri, 17 octombrie 2014, ora 10.00, la sediul Companiei Dunarea, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila cu urmatoarea ordine de zi:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2014.

2) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2014.

3) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului III 2014.

4) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2014.

5) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pentru anul 2014.

6) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2014.

7) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE CALEA GALAȚI, ÎNTRE POD BRĂILIȚA și DJ 221B – faza D.A.L.I.”.

8) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BRĂILA, pe anul 2015.

9) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Stabilirea liniilor prioritare de subvenționare, pentru anul 2015, de la bugetul local, a asociațiilor și fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială, în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 și stabilirea nivelului mediu lunar al subvenției care se acordă de la bugetul local pentru o persoană asistată.

10) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea componenței, a modului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială, precum și a grilei de evaluare a acestora, în vederea acordării subvenției de la bugetul local al Municipiului Brăila prin Direcția de Asistență Socială Brăila.
 
11) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea şi completarea H.C.L.M. nr.16/30.01.2014 referitoare la ”Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2014, în baza prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare”.

12) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mărăşti, nr. 13, etaj, încheiat cu ASOCIAŢIA „HRISTO BOTEV” A BULGARILOR DIN BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.

13) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 645,00 mp, situat în Brăila,  Bd. Alexandru Ioan Cuza, nr.126, NCP 79434, atribuit PAROHIEI ÎNĂLȚAREA DOMNULUI prin H.C.L.M. Brăila nr.181/26.05.2011.

14) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Partajarea bunului imobil aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Pietrei nr. 7-9.

15) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea cu poziţiile nr.380 și 381 a Capitolului G – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentației de cadastru.

16) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare> din cadrul şedinţei din data de 06.10.2014.

17) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

18) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea prin încredințare directă spre închiriere, a imobilului proprietate publică a Municipiului Brăila,  situat în Brăila, Cl. Galați, nr.130 către Asociația ”Aura 2010”, în vederea desfășurării unor activități de asistență socială pentru persoane cu dizabilități și pentru persoane vârstnice.

19) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 234,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Bărăganului, nr. 52A, NCP 78611, solicitanţilor ARGHIRESCU CĂTĂLIN STELIAN și ARGHIRESCU MAGDALENA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.

20) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 223,43 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Garoafelor, nr. 27, NCP 85646, solicitanţilor BOGDAN PUIU şi BOGDAN RUXANDA, teren pe care se află amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.

21) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 34,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 134,00 mp, situat în Brăila, str. Bujorului nr. 1, NCP 70490, solicitantului CHIRIŢĂ NICOLAE, teren pe care se află situată construcţia C3, proprietatea acestuia.

22) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 41,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 449,00 mp real măsurat, situat în Brăila, str. Prahovei, nr. 35, NCP 82158, solicitanților MINEA ROZA, MINEA MARIAN, MINEA CRISTINICA, MINEA NICU VIOREL și BUTOI IONELA MIRELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.

23) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Avizarea etapei a IV-a a lucrării „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Brăila”.

24) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul <CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ D+P+4E, CORP TEHNIC ŞI PARCARE>, situat în Brăila, B-dul Independenţei, nr. 152-154, iniţiat de S.C. NEWVITALCLINIC S.R.L. Brăila.

25) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 208/31.08.2012 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi ale colegiilor naţionale de stat de pe raza Municipiului Brăila”.

26) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2014.

27) Alte probleme.

 

Autor A.Frangu 14 Octombrie 2014, 23:27 In Obiectiv Braila
Scrie un comentariu

Comentarii

  1. Tudorita Techiu 03 Noiembrie 2014, 20:22

    Buna ziua as-i dori si eu un raspuns daca se poate,baiatul meu a depus o cerere pentru teren in anul 2007 si tot asteptam,anul acesta ia venit de la primarie sa completeze niste formulare acumuland un punctaj.Dosarul din cate am inteles e la Domnul Primar ,asi dori sa stiu cand o sa fie pe ordinea de zi.Baiatu se numeste Dima Marian.

  2. Redactia Infoest 03 Noiembrie 2014, 22:35

    Va rugam sa va adresati Primarei Braila pentru raspuns.

Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate