Muzeul Brăilei: Finalizare proiect editorial Documente privind istoria Brăilei

De Redactia 12 Noiembrie 2015, 19:05 Cultura Brailei

Muzeul Brăilei „Carol I” anunţă finalizarea proiectului editorial ʺDocumente privind istoria Brăilei. Răspunsurile la Chestionarele Odobescu şi Hasdeu, pentru judeţul Brăilaʺ, editori: Ionel Cândea, Costin Croitoru (640 pagini) ‐ co‐finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Cartea se află sub tipar şi va fi lansată, în noiembrie 2015, la: Muzeul Brăilei “Carol I”, Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos Galaţi, Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti, Institutul “Nicolae Iorga” Bucureşti şi Institutul de Studii Sud Est Europene Bucureşti.
***
Alte informaţii despre proiect:
Perioada de derulare: 20 iulie – 21 decembrie 2015.
Finanţare: 31.000 lei din partea Administraţiei Fondului Cultural Naţional.
Concepere şi scriere proiect: Camelia Hristian, muzeograf – şef Serviciul Financiar Contabil şi Relaţii Publice al Muzeului Brăilei „Carol I”
Manager de proiect: prof. univ. dr. Ionel Cândea, cercetător – managerul Muzeului Brăilei „Carol I”.
Parteneri: Arhiepiscopia “Dunării de Jos” Galaţi; Academia Română ‐ Institutul ”Nicolae Iorga” București; Academia Română ‐ Institutul de Arheologie ʺVasile Pârvanʺ Bucureşti; Academia Română ‐ Institutul de Studii Sud Est Europene București; Academia Română ‐ Institutul de Istorie și Teorie Literară ʺGeorge Călinescuʺ București; The Isis Press Istanbul (Turcia).
Echipa de proiect: prof. univ. dr. Ionel Cândea – manager de proiect, editor şi concepţie copertă; dr. Costin Croitoru – editor; Camelia Hristian – concepere proiect, PR officer şi corector; Rozalia Pîrlitu – tehnoredactor şi DTP; Evdochia Smaznov – tehnoredactor şi DTP; Mariana Vernescu – responsabil financiar.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.

Titlul inaugurează, la Editura “Istros” a Muzeului Brăilei “Carol I”, o nouă serie de documente istorice, filologice și etnografice privitoare la Brăila și judeţul ei. Cartea va aduce în faţa specialiştilor (istorici, arheologi, lingvişti, etnografi, antropologi, sociologi) şi a publicului larg, un important şi foarte bogat fond de manuscrise din secolul al XIX‐lea, de la Biblioteca Academiei Române, respectiv Răspunsurile transcrise la Chestionarele Odobescu şi Hasdeu despre judeţul Brăila, publicate pentru prima oară şi
în integralitate, material de o excepţională valoare pentru etnoistoria românească, la care se adaugă studii şi indici (geografic şi de nume proprii).

A fost o lucrare cu grad de dificultate ridicat atât pentru editori cât şi pentru echipa redacţională (scrierea în documentele fascimilate este specifică perioadei respective iar manuscrisele sunt, pe alocuri, greu de descifrat).

În cultura română, etnoistoria (investigarea şi cercetarea datelor oferite de tradiţia populară privitoare la momente, personalităţi, stări de lucruri etc.) este o disciplină aflată în faza de pionierat. Scopul acestor chestionare iniţiate, în veacul al XIX‐lea, de excepţionalii cărturari români a fost salvarea a ceea ce se mai putea salva din zestrea spirituală a poporului român şi fundamentarea unor teorii, idei, studii.

Documentele despre judeţul Brăila, provenite de la intelectualii satelor româneşti din secolul trecut includ o multitudine de informaţii interesante: aspecte valoroase despre date şi fapte istorice, mod de viaţă, locuinţe, îmbrăcăminte, ocupaţii, tehnici populare, viaţă socială, relaţii de muncă, datini, tradiţii, obiceiuri, jocurile copiilor, cântece, dansuri, credinţe, legende, superstiţii, limbă, mentalităţi, imaginarul colectiv, vestigii, lăcaşuri de cult, monumente, istorie locală, poveşti despre trecut dobândite „de pe la bătrâni și preoţi” etc.

Datele cu caracter istoric și lingvistic conţinute în răspunsurile chestionarelor Al. Odobescu și B. P. Hasdeu dovedesc fără putinţă de tăgadă modul în care populaţia şi limba vorbită în această zonă în secolul al XIX‐lea, au continuat să evolueze sub impactul prezenţei unui mare număr de străini veniţi din toate colţurile lumii după tratatul de la Adrianopol (1829).

Lucrarea include şi o evidenţiere a surselor scrise, fie narative, beletristice, diplomatice, cartografice, epigrafice sau numismatice în măsură să întregească imaginea despre așezarea medievală Brăila și hinterlandul ei în segmentul de timp analizat.

După catagrafiile din 1828 și 1838 pentru orașul și judeţul Brăila, datele și faptele conţinute în răspunsurile la chestionarele Al. Odobescu și B. P. Hasdeu devin o sursă preţioasă de informaţii sub multiple aspecte.

comunicat Muzeul Brailei “Carol I”

 

Autor Redactia 12 Noiembrie 2015, 19:05 Cultura Brailei
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii