Institutul pentru Politici Publice - Scrisoare deschisă -

De Redactia 19 Noiembrie 2010, 22:01 Comunicate
Institutul pentru Politici Publice (IPP), în calitate de organizaţie neguvernamentală implicată în monitorizarea politicilor destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi mentale din România, atrage atenţia asupra faptului că Programul de Interes Naţional Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap, publicat în Monitorul Oficial nr. 746 din 9 noiembrie 2010 şi adoptat cu doar o zi înainte de promulgarea Legii de ratificare a Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Legea nr. 221/2010), contravine în mod grav principiilor Convenţiei, devenite obligatorii pentru toate statele părţi care au ratificat acest document, cum este şi cazul României. IPP solicită pe această cale Ministerului pe care îl reprezentaţi să întreprindă toate demersurile necesare pentru modificarea obiectivelor şi a indicatorilor programului, în conformitate cu cerinţele Convenţiei.

Astfel, potrivit articolului 19 al Convenţiei, intitulat Viaţa independentă şi integrare în comunitate, "statele părţi recunosc dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilităţi de a trăi în comunitate, cu şanse egale cu ale celorlalţi, şi vor lua măsuri eficiente şi adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilităţi se bucură pe deplin de acest drept şi de deplina integrare în comunitate şi participare la viaţa acesteia, inclusiv asigurându-se că:
 
a)    Persoanele cu dizabilităţi au posibilitatea de a-şi alege locul de reşedinţă, unde şi cu cine să trăiască, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, şi nu sunt obligate să trăiască într-un anume mediu de viaţă;

b)    Persoanele cu dizabilităţi au acces la o gamă de servicii la domiciliu, rezidenţiale şi alte servicii comunitare de suport, inclusiv la asistenţă personală necesară vieţii şi integrării în comunitate, ca şi pentru prevenirea izolării sau segregării de comunitate;

c)    Serviciile şi facilităţile comunitare pentru populaţie în general sunt disponibile în aceeaşi măsură persoanelor cu dizabilităţi şi răspund nevoilor acestora".

Programul de Interes Naţional la care facem referire, atât prin obiectivul specific stabilit - dezvoltarea serviciilor sociale specializate de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap - cât şi prin indicatorii fizici, respectiv: creşterea cu cel puţin 1 a numărului de servicii sociale
de tip rezidenţial nou-înfiinţate [..] pentru persoanele adulte, neinstituţionalizate, precum şi indicatorii de eficienţă "creşterea calităţii vieţii pentru  un număr de minimum 80 de persoane adulte cu handicap", contravine articolului 19 al Convenţiei deoarece:

-       promovează instituţionalizarea/reinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi în servicii de tip rezidenţial de capacitate mare (80 de persoane), încălcând astfel dreptul persoanelor cu dizabilităţi de integrare în comunitate şi de participare la viaţa acesteia;

-       nu permite finanţarea unor servicii la domiciliu sau a altor servicii comunitare de suport care să prevină institutionalizarea, izolarea sau segregarea de comunitate a persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

În calitate de conducător al autorităţii desemnate de art. 33 al Convenţiei pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Convenţiei, prin structurile cu atribuţii în domeniu, vă solicităm, domnule Ministru, să dispuneţi toate măsurile necesare pentru modificarea conţinutului şi priorităţilor de finanţare ale Programului de Interes Naţional la care facem referire în prezenta scrisoare deschisă, în cel mai scurt timp. În măsura în care există deja proiecte depuse de furnizorii de servicii, acestora li se va oferi posibilitatea de a-şi modifica proiectele în conformitate cu noile cerinţe ale programului, în termenul stabilit de Minister.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi Adrian Moraru, Director Adjunct IPP sau Elena Iorga, Director Programe IPP la telefon 021 212 3126/27

 

Autor Redactia 19 Noiembrie 2010, 22:01 Comunicate
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii