AJOFM Braila : Informare privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

De Redactia 02 Mai 2011, 19:47 Comunicate
Termeni:    zilier - persoana fizică ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar - cetăţeni români sau străini;   beneficiar de lucrări - persoana juridică pentru care zilierul execută activităţi cu caracter ocazional;   Registrul de evidenţă a zilierilor - registrul cu regim special întocmit de către beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor.

Procedura de exercitare a unor activităţi de către zilieri:- Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.- Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă.                     
- pentru un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.
- o persoană  poate fi angajată ca zilier dacă a împlinit vârsta de 16 ani
- activitatea prestata pentru acelaşi beneficiar este de o perioadă de cel mult 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Beneficiarul are următoarele obligaţii:
- să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din lege. Registrul de evidenţă a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului;
- să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii,     
- să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate;
- să asigure instruirea şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activităţii, precum şi cu privire la drepturile zilierului, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Instruirea are loc zilnic, înainte de începerea activităţii;
- să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită;
- să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de zilier.
- să înregistreze în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care are raporturi de muncă în baza prezentei legi. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.
- sa înainteze lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă.

Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
 
Zilierul are dreptul :
- la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, care nu poate fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră
- remuneratia se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către zilier şi beneficiar.
- dovada plăţii remuneraţiei zilnice se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă a zilierilor.
- să beneficieze de echipament de protecţie şi de mijloacele tehnice necesare desfăşurării activităţii.

 Domenii in care se pot presta activităţi cu caracter ocazional :
    a) agricultură;
    b) vânătoare şi pescuit;
    c) silvicultură, exclusiv exploatări forestiere;
    d) piscicultură şi acvacultură;
    e) pomicultură şi viticultură;
    f) apicultură;
    g) zootehnie;
    h) spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural;
    i) manipulări de mărfuri;
    j) activităţi de întreţinere şi curăţenie.

Răspunderea contravenţională
1. Incalcarea dispozitiilor legale privind durata timpului de munca si nerespectarea cuantumilui privind remuneratia zilnica se sanctioneaza cu amendă de 10.000 lei;

2. Incălcarea obligatiilor
- de infiintare, completare, prezentare organelor de control a  registrulului de evidenta a zilierilor;
- asigurarea instruirii si a echipamentului de lucru zilierului;
- inregistrarea cronologica in registru a zilierilor ;
- netransmiterea lunara la ITM a unui extras din registru pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, pentru luna precedenta ,  cu amendă de 6.000 lei;

3.  Neplata impozitului pe venit, cu amendă de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către inspectorii de muncă şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.


 

Autor Redactia 02 Mai 2011, 19:47 Comunicate
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

Litera 13  carti pdf gratis

 

 

Publicitate