Restituirea valorii reziduale a taxei plătite

De Redactia 18 Aprilie 2013, 20:55 Auto
Direcţia Generală a Finanţelor Publice informează că, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.9/2013, a H.G. nr.88/2013 şi O.M.F.P. nr.407/2013, atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit în România taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule sau timbru de mediu şi pentru care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora, este scos ulterior din parcul auto naţional, ultimul proprietar poate solicita restituirea valorii reziduale a timbrului.

Pentru restituirea sumei, ultimul proprietar va depune la organul fiscal competent în administrarea acestuia următoarele documente :
- cerere de restituire model tip aprobată prin H.G. nr.88/2013
- copia cărţii de identitate a vehiculului, certificată de lucrătorul serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu menţiunea radierii pentru export.
- certificat de radiere pentru export emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări a vehiculelor, în original şi copie.
- documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie.

Documentele în original se restituie contribuabililor ulterior verificării conformităţii şi înscrierii pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei “conform cu originalul“.

Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent în termenul legal de soluţionare, în maxim 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete, iar restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului se face din bugetul Fondului pentru mediu numai după efectuarea compensării cu eventuale obligaţii fiscale restante conform art.117 alin.(6) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

După depunerea documentaţiei, contribuabilii care solicită restituirea în numerar vor primi de la organul fiscal competent “Înştiinţarea de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile”, prevăzută în Anexa nr.2 din O.M.F.P. nr.407/2013, urmând a se prezenta la Trezoreria de domiciliu la data la care sunt programaţi pentru ridicarea sumelor cuvenite.

Prin organ fiscal competent din subordinea A.N.A.F. se înţelege:
- în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – unitatea fiscală teritorială la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.
- în cazul persoanelor fizice – unitatea în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul.

 

Autor Redactia 18 Aprilie 2013, 20:55 Auto
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate