Eliberarea adeverinţei pentru înmatricularea autovehiculelor

De Redactia 17 Aprilie 2013, 16:26 Auto
Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.175/29.03.2013 a fost publicat Ordinul ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice, nr.490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art.7, 9 şi 12 din O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.

Prezentăm principalele prevederi privind procedura eliberării adeverinţei necesară la înmatricularea autovehiculelor:

La solicitarea transcrierii dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat după 1.ianuarie.2007 şi pentru care a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, iar proprietarului plătitor nu i s-a restituit cuantumul acesteia/acestuia sau nu a fost restituită valoarea reziduală la scoaterea acesteia din parcul auto naţional, organul fiscal competent eliberează o adeverinţă care atestă această situaţie.

Pentru obţinerea adeverinţei, contribuabilul trebuie să depună la organul fiscal competent (în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, iar în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică) o cerere, model prevăzut în Anexa nr.5 a ordinului, însoţită de copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, precum şi copia documentului de plată, după caz.

Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifică plata sumei, efectuată de contribuabil în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului.

Atenţie!
Dacă documentul care atestă plata nu poate fi identificat în evidenţele trezoreriei, organul fiscal nu eliberează adeverinţa şi înştiinţează contribuabilul în acest sens.

După verificarea plăţii taxei, organul fiscal verifică dacă plătitorului nu i s-a restituit suma plătită ca urmare a:
- hotărârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti.
- solicitării diferenţelor de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.
- restituirii valorii reziduale la scoaterea autovehiculului din parcul auto naţional.

În urma verificărilor efectuate, dacă rezultă că taxa a fost achitată şi nu a fost restituită se eliberează adeverinţa cu care contribuabilul se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din subordinea Instituţiei Prefectului, în vederea înmatriculării autovehiculului.

 

Autor Redactia 17 Aprilie 2013, 16:26 Auto
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate