Ședința ordinară a Consiliului Județean Brăila din 13 februarie 2020

De Redactia 10 Februarie 2020, 18:39 Administrative

Ședința ordinară a Consiliului Judetean Braila are loc în data de 13 februarie 2020,  ora 10.00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

Proiectul ordinii de zi:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al  judetului Braila pe  anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului – pentru UAT Judetul Braila -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

4. Proiect de hotarare privind aprobarea punerii la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020,  a terenurilor din domeniul public aferente investitiilor, care se vor realiza pe Sistemul Regional de alimentare cu apa si pe Sistemul Regional de canalizare -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor/ Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

6. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

7. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. ( documentatia de avizare a lucrarilor de interventii ) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si refunctionalizare cladire Palat Administrativ, Piata Independentei nr.1 Braila”- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

8. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local ale unor Unitati Administrativ Teritoriale din Judetul Braila -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

9. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Comunei Rosiori din judetul Braila la Asociatia de Dezvoltare Intercomunicare de Utilitate Publica “ Braila Gaz” -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

10. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club”Dunarea” Braila pe anul 2020 -  initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

11. Raport asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila pentru anul 2019

12. Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – anul 2019

13. Alte probleme.

 

Autor Redactia 10 Februarie 2020, 18:39 Administrative
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii