Facilitati acordate firmelor care angajeaza someri, tineri sau persoane vulnerabile pe piata muncii

De Redactia 03 Septembrie 2014, 12:04 Utile
Din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca provenita din randul somerilor, incadrarea in munca a :

- Somerilor in varsta de peste 45 de ani sau a somerilor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale - angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri apartinand categoriilor mentionte anterior primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare (500 lei), cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.
Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din acesta categorie.

- Persoanelor cu handicap - angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au îndeplinit obligatia, potrivit legii, de a încadra în munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni,  pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare.
Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din acesta categorie.

- Somerilor care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala – astfel, angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri din categoria mentionata anterior, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare. 
Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din acesta categorie.

Angajatorii sunt stimulati pentru incadrarea in munca a tinerilor, astfel:
- Pentru incadrarea in munca a absolventilor - angajatorii care incadreaza cu contract de munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent:
- o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arta si meserii;
- o suma egala cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii se invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
- o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii se invatamant superior.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap, ai formelor de invatamant mentionate primesc, lunar, sumele  aferente pe o perioada de 18 luni.

Angajatorii care incadreaza absolventi, in conditiile mai sus enuntate, sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data incheierii.

Angajatorii care au beneficiat de aceste masuri de stimulare a incadrarii in munca, pot beneficia, dupa indeplinirea obligatiilor privind mentinerea raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni, de un ajutor financiar, din bugetul asigurarilor pentru somaj. Ajutorul financiar se acorda, la cerere, pe o perioada de cel mult 2 ani si este egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii.

- Pentru incadrarea in munca a tinerilor supusi riscului marginalizarii sociale - angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate. 

Daca la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tanarul care a fost incadrat in conditiile mentionate anterior, atunci beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru aceasta persoana, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data, din motive neimputabile persoanei. Aceasta suma se acorda angajatorului pe perioada mentinerii raporturilor de munca, dar nu mai mult de 2 ani.

Conform prevederilor Legii nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, tanar cu risc de marginalizare sociala este persoana - somer cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii: se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem; are dizabilitati; nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea; are copii in intretinere; a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; este victima a traficului de persoane.

- Pentru stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, in perioada vacantelor, din bugetul asigurarilor pentru somaj se acorda, conform prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, angajatorilor, un stimulent financiar, lunar, egal cu 250 lei, respectiv 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca în vigoare, pentru fiecare elev si student angajat. Diferenta dintre stimulentul financiar lunar acordat si salariul realizat se suporta de catre angajator din fonduri proprii.

Stimulentul financiar se acorda pe o perioada maxima de 60 de zile lucratoare  intr-un an calendaristic. 
Nu beneficiaza de acest stimulent financiar angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti anterior datei de incepere a vacantei stabilite potrivit legii, pentru elevii si studentii respectivi.

Informatii suplimentare se pot obtine la A.J.O.F.M. Braila cu sediul in municipiul Braila, b-dul Dorobantilor, nr.603-605, tel./fax 0239/611519.

Director Executiv,
Monica BRATU

 

Autor Redactia 03 Septembrie 2014, 12:04 Utile
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii