CONVOCATOR – Adunare Generală Extraordinară a U.Z.P.R.

De Redactia 11 August 2017, 09:06 Utile

CONVOCATOR – Adunare Generală Extraordinară a U.Z.P.R.

D I S P O Z I Ț I A  Nr. 8 / 29 iulie 2017


Președintele UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA,

Constatând deteriorarea gravă a relațiilor și climatului de lucru în și dintre structurile de conducere ale U.Z.P.R., manifestată printr-o atmosferă de teroare și dictat în ședințele Consiliului Director din 19 iunie și 18 iulie a.c. precum și actele adiacente emanate de unii membri ai Consiliului care au exacerbat situația,

Având în vedere haosul funcțional creat și imposibilitatea continuării normale a activității,

Observând că această situație, la care se adaugă atacurile la imaginea, prestigiul și credibilitatea organizației noastre profesionale, care îi vulnerabilizează reprezentativitatea, creează riscuri directe pentru exercitarea drepturilor dobândite,

Luând act și de anumite insinuări sau acuze nefondate, dar care nu pot fi judecate obiectiv și competent decât de Adunarea Generală a Uniunii, singura în măsură să acorde și să retragă responsabilități de conducere și reprezentare,

Analizând aceste evoluții și blocajul funcțional la care au condus din perspectiva Statutului U.Z.P.R.și constatând că actul de organizare și funcționare a Uniunii are numeroase lacune, greșeli, impreciziuni, care afectează funcționarea normală a U.Z.P.R.,

În conformitate cu dispozițiile art.6 alin.(1), art.20 lit.a și art.21 alin.(2) lit.g din Ordonanța Guvernului nr.26/2000, art.187-251 din Codul civil, precum și ale art.24 și ale art.33 pct.2 lit.a și lit.h din Statutul U.Z.P.R.,

CONVOC
Adunarea Generală Extraordinară a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA în ziua de 8 septembrie 2017, ora 11,00 la București, în Sala Amfiteatru1de la Academia de Stiinţe Economice ( A.S.E.),  din clădirea Ion N. Angelescu, situată pe strada Căderea Bastiliei nr. 2-10 , cu următoarea

Ordine de zi:

Raport de activitate pe perioada 1 aprilie – 7 septembrie 2017.
Referat asupra erorilor, lacunelor și altor imperfecțiuni ale Statutului U.Z.P.R., care îngreunează aplicabilitatea acestui act normativ de bază, afectând funcționalitatea și reprezentativitatea Uniunii, capacitatea acesteia de a apăra drepturile profesionale și sociale ale ziariștilor.
Propuneri de îmbunătățire a Statutului și altor acte normative interne.
Expunerea punctelor de vedere care marchează disensiunile dintre reprezentanții aleși, cauzând blocajul funcțional al structurilor U.Z.P.R.
Dezbaterea temelor menționate la punctele 1-4.
Diverse.
Conform prevederilor art.25 din Statutul U.Z.P.R., Secretariatul General al U.Z.P.R. va aduce la îndeplinire prezenta Dispoziție, sub coordonarea emitentului.

Compunerea Adunării Generale a U.Z.P.R. va fi cea prevăzută de art.23 din Statut.

Președinții filialelor U.Z.P.R., respectiv înlocuitorii acestora vor asigura cunoașterea prezentei Dispoziții de către membrii Uniunii și alegerea delegaților la Adunarea Generală Extraordinară conform cotei de reprezentare stabilite prin art.23 din Statut – un delegat la 20 de membri.

Aplicarea ideilor sau măsurilor impuse nestatutar în perioada precedentă, inclusiv la ședințele de Consiliu Director din 19 iunie și 18 iulie a.c. este suspendată până la analizarea problemelor și luarea măsurilor cuvenite de către forul suprem de conducere a organizației – Adunarea Generală.

Întreaga activitate a aparatului tehnic al Uniunii și conținutul site-ului acesteia vor fi concentrate pe buna organizare și desfășurare a Adunării Generale Extraordinare.

Îi invit pe toți membrii Uniunii să se abțină în perioada de pregătire a Adunării Generale  de la exprimări și atitudini care ar putea agrava situația, mări discreditarea imaginii U.Z.P.R. și așa grav afectată, crea presiuni și precedente față de Adunarea Generală Extraordinară.

Este de așteptat ca filialele U.Z.P.R. și delegații desemnați pentru A.G.E. să stăruie în a cunoaște opiniile și pozițiile tuturor membrilor U.Z.P.R., astfel încât data de 8 septembrie 2017 să marcheze nu numai reintrarea în normalitate, dar și începutul unui reviriment notabil al activității UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA.

Președinte U.Z.P.R.

DORU DINU GLĂVAN

 

Autor Redactia 11 August 2017, 09:06 Utile
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii