Stimularea angajatorilor pentru organizarea programelor de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, din bugetul asigurarilor pentru somaj

De A.J.O.F.M. Brăila 30 Noiembrie 2017, 12:31 Social

Angajatorii care organizeaza programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o suma egala cu 1125 lei, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie. Nu beneficiaza de prevederile mentionate angajatorii care, anterior incheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.

Ucenicia la locul de munca se adreseaza:
a) persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, care doresc sa se concentreze pe invaţare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca;
b) angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.

Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
b) a împlinit vârsta de 16 ani;
c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;
d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Poate incheia contracte de ucenicie la locul de munca si:
a) persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata;
b) intreprinderea familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca intreprindere familiala.
Persoana fizica autorizata sau, dupa caz, reprezentantul desemnat al intreprinderii familiale pregateste ucenici avand in acelasi timp si calitatea de coordonator de ucenicie.

In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia de:
- a desemna un coordonator de ucenicie, care indruma ucenicul in vederea dobandirii competenţelor profesionale necesare calificarii pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca;
- a asigura ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesionala autorizat si coordonatorul sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului.

Pregatirea ucenicului se desfasoara in locuri de munca care sa permita dobandirea tuturor competenţelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala.
Persoana fizica autorizata sau, dupa caz, reprezentantul desemnat al intreprinderii familiale pregateste ucenici avand in acelasi timp si calitatea de coordonator de ucenicie.
Ucenicul are obligatia de a desfasura activitatea in conformitate cu programul de formare si de a participa la examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica si practica.
Evaluarea si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind formarea profesionala a adultilor.

Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 12 luni. De asemenea, ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.
Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:
- 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;
- 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3;
- 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4.

Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.
Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

Finantarea uceniciei poate fi realizata din resursele proprii ale angajatorilor, sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice, fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj, alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc.

Drepturile si obligatiile angajatorului si ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie, completat cu prevederile din contractual colectiv de munca aplicabil si ale regulamentelor interne, dupa caz.

Pregatirea ucenicului se finalizeaza cu un certificat de calificare profesionala a adultilor, pentru acest lucru angajatorul putand incheia un contract de prestari servicii de formare profesionala cu un furnizor autorizat, iar contravaloarea programului de formare profesionala a ucenicului ii revine angajatorului.

Informatii suplimentare se pot obtine la Centrul de Formare Profesionala al A.J.O.F.M. Braila, Str. Sergent Tataru, nr.2, corp B, etaj 3 (in curtea Liceului Teoretic Mihail Sebastian), sau la tel/fax 0239/611080.

Compartiment Comunicare si Secretariat Consiliu Consultativ

 

Autor A.J.O.F.M. Brăila 30 Noiembrie 2017, 12:31 Social
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii