Stimularea mobilitatii fortei de munca

De A.J.O.F.M. Brăila 30 August 2017, 15:33 Social

Somerii inregistrati in evidentele A.J.O.F.M. Braila, pot beneficia, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, de stimularea mobilitatii fortei de munca, astfel:

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni,  într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă.

Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.

Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni, persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.
Acest drept se solicita in termen de maximum 30 zile de la data angajarii.

Prima se restituie integral de catre angajat daca, intr-o perioada mai mica de 12 luni, de la data incadrarii in munca, inceteaza raporturile de munca din motive imputabile lui.

Pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni,  într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia.

Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:
a) 12.500 lei pentru persoanele care se încadrează în muncă, in conditiile mentionate anterior;
b) 15.500 lei pentru persoanele care se încadrează în muncă, in conditiile mentionate anterior, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.
În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare prevăzute anterior, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

Primele de instalare stabilite în cuantumurile mentionate anterior se acordă în două tranşe, astfel:
a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării;
b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

În situaţia în care angajatorul sau autorităţile publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu ori suportă cheltuielile aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, la data instalării, într-o singură tranşă, astfel:
a) 3.500 lei pentru persoanele care se încadrează în muncă, in conditiile de acordare a primei de instalare;
b) 6.500 lei pentru persoanele care se încadrează în muncă, in conditiile de acordare a primei de instalare, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere;
c) 3.500 lei pentru fiecare soţ, in cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare.

Prima de instalare se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.

Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 luni.
Acest drept se solicita in termen de maximum 60 zile de la data angajarii.

Nu beneficiaza de primele de mobilitate:
a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;
b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
c) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează;
e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;
f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.

Persoanele care beneficiază de primele de mobilitate au dreptul la menţinerea acestora şi în cazul în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Compartiment Comunicare si Secretariat Consiliu Consultativ

 

Autor A.J.O.F.M. Brăila 30 August 2017, 15:33 Social
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii