Masuri de protectie sociala pe perioada sezonului rece noiembrie 2013 - martie 2014

De A.Frangu 18 Octombrie 2013, 09:06 Social
Primaria municipiului Braila aduce la cunostinta celor interesati ca pot beneficia de ajutoare lunare pentru incalzire in perioada sezonului rece, noiembrie 2013 – martie 2014, daca indeplinesc conditiile prevazute de lege si depun cerere pana la data de 20 noiembrie 2013. Prezentam mai jos conditiile de acordare a ajutoarelor:

Consumatorii care folosesc pentru incalzirea locuintei energie termica in sistem centralizat si ale caror venituri nete medii lunare pe membru de familie sunt de pana la 786 lei in cazul familiilor si 1082 lei in cazul pesoanelor singure pot beneficia de ajutoare lunare cuprinse intre 5 si 100% din contravaloarea energiei termice consumate lunar.

Pentru sezonul rece noiembrie 2013 – martie 2014, termenul de depunere al cererilor si declaratiilor pe propria raspundere este pana la data 20 noiembrie 2013, inclusiv (pentru a beneficia de sprijin pe termen de 5 luni, ulterior acestei date, cetatenii vor beneficia incepand cu luna urmatoare depunerii actelor).

Consumatorii vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale si care realizeaza venituri nete medii lunare pe membru de familie de pana la 615 lei pot beneficia de ajutoare lunare cuprinse intre 20 si 262 lei.

Consumatorii vulnerabili care isi incalzesc locuinta cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, ale caror venituri nete medii lunare pe membru de familie se incadreaza intre 0 si 615 lei, pot beneficia de ajutoare intre 16 si 54 lei lunar.

Ca si element de noutate, in sezonul rece 2013 – 2014, consumatorii care folosesc pentru incalzirea locuintei energie electrica si realizeaza venituri nete medii lunare pe membru de familie de pana la 615 lei pot beneficia de un ajutor lunar cuprins intre 48 si 240 lei. Ajutorul pentru energie electrica se acorda in urma efectuarii, in termen de 15 zile de la data depunerii cererii, a unei anchete sociale in vederea verificarii sistemului  de incalzire folosit.

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de acte doveditoare solicitate de primarie care sa ateste componenta familiei, veniturile realizate de catre membrii acesteia, locuinta sau bunurile detinute de acestia in localitatea de domiciliu, inclusiv in alte unitati administrativ teritoriale.

Persoanele care detin sub orice forma (proprietate, inchiriere, comodat etc) un alt spatiu locativ in afara locuintei de domiciliu, terenuri, autoturisme, motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani sau mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani, depozite bancare de peste 3.000 lei nu beneficiaza de ajutorul pentru incalzirea locuintei.

Ajutorul pentru încalzirea locuintei se acorda numai pentru locuinta de domiciliu/resedinta, stabilita in conditiile legislatiei romane si numai familiilor si persoanelor singure care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru încalzirea locuintei acordate în baza contractelor de munca sau altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice, precum si în baza legii.

Locuinta de domiciliu/resedinta este reprezentata de adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.

Documentele care stau la baza acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei sunt:

1. Cerere si declaratie pe propria raspundere (formular tip) care poate fi procurata de la sediul DAS sau accesata pe site-ul– http://www.dasbraila.ro/.
2. Copii dupa actele de identitate aflate in termen de valabilitate ale membrilor familiei.
3. Documente din care sa rezulte situatia juridica a minorului fata de reprezentantul sau legal – hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, de incuviintare a adoptiei, de instituire a masurii de plasament, de incredintare spre crestere si educare etc.
4. Certificat de casatorie/Hotarare judecatoreasa definitiva si irevocabila de divort.
5. Adeverinta de la asociatia de proprietari/locatari din care sa rezulte numarul de persoane care locuiesc la adresa respectiva si faptul ca cei care nu au domiciliul/resedinta la adresa pentru care se solicita ajutorul sunt inscrisi in cartea de imobil si sunt luati in calcul la stabilirea cheltuielilor pentru intretinerea locuintei.
6. Certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local – eliberat de Directia Finantelor Publice Locale din Pta.Traian nr.14 – in termen de valabilitate.
7. Adeverinta de venit – eliberata de Administratia Finantelor Publice Locale – Str. Brasoveni nr. 36 – in termen de valabilitate.
8. Adeverinta privind terenul agricol – eliberata de Oficiul Agricol din Pta. Independentei nr. 1 (Primaria Municipiului Braila) in luna depunerii cererii sau in luna anterioara acesteia - pentru persoanele nascute in Municipiul Braila.
9. Dovada privind totalitatea veniturilor nete lunare realizate de familie in luna anterioara depunerii cererii.
10. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant frecventata de minori si/sau studenti.
11. Acte din care sa rezulte calitatea titularului fata de imobilul pentru care se solicita ajutorul.
12. Certificatul de inmatriculare/cartea de identitate a autoturismului/ utoutilitarei/ autocamionului/motocicletei detinut/e in proprietate, inchiriere, concesiune, comodat etc. - copie.
13. Cea mai recenta factura de gaze sau energie electrica.

De retinut:
- Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pentru un singur sistem de incalzire, cel principal utilizat;   
- Adeverintele prevazute la nr. 6, 7 si 8 se depun pentru fiecare dintre membrii familiei sau pentru persoanele (cu varsta de peste 16 ani inclusiv) care locuiesc la adresa pentru care se solicita ajutorul pentru incalzifre:
- Persoanele nascute in afara municipiului Braila sau care detin bunuri in alte unitati administrativ teritoriale vor prezenta acte doveditoare din respectivele unitati:
- Mentionarea incorecta a componentei familiei, a veniturilor realizate si a bunurilor detinute constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 1.000 lei.
 

Autor A.Frangu 18 Octombrie 2013, 09:06 Social
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate