AJOFM Brăila: Locuri de muncă vacante la data de 04 aprilie 2018

De A.J.O.F.M. Brăila 04 Aprilie 2018, 20:03 Social

Agenția Județeană pentru ocuparea forței de muncă Brăila aduce la cunoștință că, la data de 04 aprilie 2018, numărul total de locuri vacante comunicate de angajatori este de 139, după cum urmează:

denumire ocupație                              condiții ocupare                            denumire angajator


- director adjunct                       studii superioare în domeniul            Muzeul Brăilei „Carol I”
  instituție publică                      istoriei, vechime minim 12 ani           Pța Traian nr.3, tel. 0339401002
                                                                                                     termen depunere dosar: 10.04.2018
                                                                                                     concurs: 17.04.2018
                                                                                                     e-mail: sediu@muzeulbrailei.ro

- sef birou institutie                  studii superioare de licența                 Primăria Mun.Brăila       
publica ( licitatii                        în domeniile științe juridice,                Pța Independenței nr. 1
contracte parteneriat                administrație publică sau                     tel.0239619180,
public si privat)                        management                                     Termen depunere dosar: 10.04.2018
                                             vechime minim 2 ani                           Concurs: 23.04.2018
                                             cunoștințe operare PC    
                                                                                                    E-mail: www.primariabraila.ro
 
- inspector administrația          studii superioare în domeniile:
  publică                                 inginerie civilă și instalații,
                                             inginerie electrică, electronică
                                             și telecomunicații, inginerie
                                             geologică, mine, petrol și gaze
                                             vechime minim 9 ani
                                              cunoștințe operare PC

- șef serviciu                          studii superioare                              Serv. de utilitate publlilcă de
                                            vechime minim 3 ani                         administrare și gospodărire locală Brăila
                                                                                                  Str. Mărășești nr.139, tel.0239611682
- asfaltator                            minim școala generală                       termen depunere dosar: 13.04.2018, ora 14
                                             vechime 1 an                                   concurs: 23.04.2018
- agent dezinfecție,                 studii medii                                      persoana de contact Barbu Marioara
deratizare,dezinfecție             vechime minim 2 ani


- agent securitate               calificare în domeniu
- ambalator manual             studii medii
- barman                           vechime minim 1 an
- bucătar                           calificare în domeniu
- casier                              studii medii
- confecționer-asamblor  articole din textile - calificare în domeniu
- femeie de servici             program de 4 ore    
- gestionar                         studii medii
- intendent-pt.activ. ad-tive și îngrijire societate  -     studii medii, permis cat.B
- lăcătuș cții metalice și navale    -      școala profesională/ curs calificare
- manipulator mărfuri
- mașinist pod rulant          studii medii
- mecanic agricol              calificare în domeniu, vechime minim 3 ani
- modelier lemn                scoala profesionala/ curs de calificare
- muncitor necalificat (vulcanizare)  minim școala generală
- ospătar                          calificare în domeniu
- oțelar                            scoala profesionala/ curs de calificare
- patiser
- rectificator universal       scoala profesionala/ curs de calificare
- șef atelier                      studii medii, vechime 4 ani în domeniul fabricării corpurilot de
                                           iluminat, lb. engleză nivel avansat
- șef proiect/programe     studii superioare, vechime 4 ani în domeniul fabricării corpurilot de
                                          iluminat, lb. engleză nivel avansat
- specialist îmbunătățire  procese  -  Studii superioare, vechime 4 ani în domeniul fabricării  corpurilor de iluminat, lb. engleză nivel avansat
- strungar mașini de alezat și frezat - școala profesioală/curs de calificare
- strungar mașini prelucrare coordonate - școala profesională/curs de calificare
- strungar universal - minim școala generală
- sudor                           școala profesională/curs de calficare
- termist tratamentist        școala profesională/curs de calificare
- turnător-formator          școala profesională/curs de calificare
- ucenici                          minim 10 clase
- vânzător                       studii medii
- vopsitor industrial          școala profesională/curs de calificare
- vulcanizator                   minim școala profesională

Persoanele, neinregistrate in evidenta A.J.O.F.M. Braila, care solicita un  loc  de munca, se vor prezenta la sediul agentiei din bdul. Dorobantilor nr. 603 – 605; Agentia Locala Braila - str. Sergent Tataru, nr.2, Corp B, etaj 3 (In incinta liceului Mihail Sebastian), Punctul de lucru Faurei, sau Punctul de lucru Insuratei, cu urmatoarele documente:   
- act de identitate – original si copie;            
- acte de studii si calificare – original si copie;            
- carnetul de munca, daca este cazul            
- adeverinta medicala, cu mentiunea "apt pentru munca" sau "clinic sanatos", cu eventuale restrictii  medicale.    
 
Angajatorii care isi au sediul, respectiv domiciliul in judetul Braila au obligatia sa comunice toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Nerespectarea acestei prevederi legale constituie contraventie si conduce la aplicarea unor amenzi intre 3000 lei (RON) si 5000 lei (RON).
       
Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, ocuparea locurilor de munca vacante care au fost comunicate potrivit legii, in termen de o zi de la data ocuparii acestora, in conditiile legii. In cazul necomunicarii angajatorul se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.
       
 Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia sunt inregistrati. Neindeplinirea acestei obligatii legale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei (RON) la 10000 lei (RON).
       
Neutilizarea C.O.R. (Codul Ocupatiilor din Romania) constituie contraventie si conduce la aplicarea unor amenzi intre 3000 lei (RON) si 5000 lei (RON).

 

Autor A.J.O.F.M. Brăila 04 Aprilie 2018, 20:03 Social
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii