Bilant de an la Jandarmeria Braila

De Frimu Ghinea 18 Decembrie 2012, 19:16 Monitorul
Jandarmii braileni au prezentat publicului si presei un bilant de activitate pe anul 2012. Astfel putem sa ne facem o impresia, acum la sfarsitul anului despre contributia acestei institutii in cadrul societati romanesti de astazi.

Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila a fost organizată şi s-a desfăşurat avându-se în vedere principalele direcţii de efort pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniul modernizării  instituţionale, aplicării programelor prioritare în domeniul ordinii publice, securităţii obiectivelor, bunurilor şi valorilor, crearea unui sistem logistic performant capabil să asigure interoperabilitatea structurală, adoptarea şi implementarea unor metode moderne şi eficiente de management la nivelul tuturor structurilor din subordine, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, protecţia instituţiilor fundamentale ale statului.
         
Misiuni şi activităţi operative

Ordinea şi siguranţa  publică

Pentru asigurarea unui climat civic corespunzător de ordine şi siguranţă publică a cetăţeanului, structura de ordine publică a executat misiuni de  menţinere a ordinii publice, asigurare şi restabilire a acesteia şi de combatere a fenomenului contravenţional şi infracţional, misiunile desfăşurându-se atât independendent, cât şi în cooperare/colaborare cu alte instituţii ale statului.

Misiunile executate în această perioadă, în număr de 5960, au înregistrat o creştere faţă de anul 2011, când au fost executate un număr de 5828 misiuni. Din totalul acestora, 1738 au fost misiuni de asigurare a ordinii publice, 3256 de menţinere a ordinii publice (din care 1266 misiuni de menţinere a ordinii publice executate sub forma patrulelor mixte poliţist – jandarm), 352 acţiuni de intervenţie, 603 acţiuni în cooperare cu alte instituţii, precum şi 11 acţiuni pentru punerea în executare a mandatelor de aducere. După cum se poate observa ponderea cea mai mare o au misiunile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.
                    
a) Asigurarea şi restabilirea ordinii publice
   
Asigurarea şi restabilirea ordinii publice, misiune principală a Jandarmeriei Române, a constituit o prioritate atât pentru factorii de conducere ai inspectoratului, cât şi pentru cei de execuţie. Astfel, efortul principal a fost direcţionat în vederea executării în condiţii cât mai bune a acestor misiuni şi pentru a preîntâmpina producerea de evenimente sau situaţii care să ducă la tulburări grave ale ordinii publice cu impact major asupra siguranţei cetăţeanului. Situaţiile tensionate care au existat la începutul anului 2012 la nivelul municipiului Brăila, cauzate de nemulţumirile de ordin social, au fost gestionate cu toată responsabilitatea de către conducerea inspectoratului, astfel că nu au fost înregistrate tulburări grave ale ordinii publice, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila nefiind nevoit să intervină pentru restabilirea ordinii publice. 

Pe parcursul acestui an, au fost executate 1738 misiuni de asigurare a ordinii publice din care:
- 99 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări de protest;
- 121 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări cultural – artistice, religioase, promoţionale;
-  84 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări sportive;
- 165  misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestările cu caracter electoral desfăşurate pe timpul campaniilor electorale pentru alegerile locale, referendumului naţional şi alegerilor parlamentare;
- 58 misiuni conexe desfăşurării alegerilor locale, referendumului naţional şi alegerilor parlamentare constând în: protecţia Biroului Electoral Judeţean Brăila, protecţia buletinelor de vot şi a celorlalte materiale pe timpul transportului acestora din municipiul Bucureşti, protecţia spaţiului de depozitare a buletinelor de vot, protecţia transportului buletinelor de vot la/de la secţiile de votare din municipiul Brăila,  protecţia unui număr de 72 secţii de votare din municipiul şi judeţul Brăila, asigurarea capacităţilor de intervenţie pe raza judeţului Brăila precum şi protecţia proceselor verbale cu rezultatul votării, pe timpul transportului acestora la B.E.C.;
- 52 acţiuni de protecţie antiteroristă, constând în asigurarea transporturilor cu caracter special şi a muniţiei rezultată din asanarea teritoriului judeţului Brăila de către I.J.S.U. Brăila;
- 3 misiuni de asigurare a măsurilor specifice pe timpul vizitelor oficiale sau a altor activităţi desfăşurate de înalţi demnitari români şi străini în zona de competenţă;
-  62 misiuni de participare la limitarea efectelor căderilor de zăpadă din luna februarie şi salvarea de vieţi omeneşti;
- 1094 misiuni de asigurare a ordinii publice la instanţele de judecată din municipiul Brăila, oraş Făurei şi oraş Însurăţei.

În anul  2012,  efectivele Jandarmeriei Brăila au executat un număr de 352 acţiuni de intervenţie, după cum urmează:
-191 solicitări prin numărul unic de urgenţă;
-147 apeluri telefonice adresate unităţii, prin care s-a solicitat aplanarea unor conflicte sau au fost semnalate cazuri de tulburare a ordinii publice;
-10 misiuni de salvare-evacuare a persoanelor blocate din cauza căderilor de zăpadă, dintr-un număr de 6 localităţi de pe raza judeţului. Misiunile au fost executate la solicitarea Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila, în prima perioadă a lunii februarie, la acestea participând un efectiv total de 168 de cadre;
-4 intervenţii pentru aplanarea stărilor conflictuale înregistrate în zona staţiilor C.F.R. Brăila şi Făurei.
        
Cu ocazia executării  acţiunilor de intervenţie, efectivele de jandarmerie au constatat  29 infracţiuni cu 38 persoane depistate şi au aplicat  155 sancţiuni contravenţionale, din care 36 avertismente scrise, valoarea sancţiunilor contravenţionale fiind de 31.250 lei;
Pe lângă acţiunile de intervenţie, au mai fost executate 11 acţiuni de punere în aplicare a mandatului de aducere, executate de către lucrătorii desemnaţi din cadrul Compartimentului Prevenire şi Combaterea a Faptelor Antisociale şi Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil.
      
b) Participarea la menţinerea ordinii publice
În anul 2012, un obiectiv important a fost şi menţinerea ordinii publice în sistem integrat cu lucrătorii din cadrul I.P.J. Brăila, prin constituirea de patrule mixte în mediul urban, mediul rural, dar şi patrule intercomunale, conform Strategiei Naţionale de Ordine Publică, precum şi a ordinelor şi dispoziţiunilor primite de la eşaloanele superioare.
   
În perioada analizată au fost executate un număr de 3256 misiuni de menţinere a ordinii publice astfel:
-912 misiuni de menţinere a O.P. prin patrule mixte în mediul urban, respectiv pe raza municipiului Brăila, cât şi pe raza oraşelor Făurei, Ianca şi Însurăţei;
-354 misiuni de menţinere a ordinii publice în sistem integrat prin patrule mixte în mediul rural şi intercomunal;
-936 misiuni de patrulare în dispozitivul de ordine şi siguranţă publică al I.P.J. Brăila, având ca misiune menţinerea ordinii publice pe traseele de patrulare în zona obiectivelor asigurate cu pază de jandarmi şi în sprijinul patrulelor mixte aflate în teren;
-327 misiuni de patrulare independentă, pe raza localităţilor rurale;
-290 misiuni de menţinere a ordinii publice executate de efective din cadrul Postului de Jandarmi Lacu Sărat;
-363 misiuni de patrulare intercomunale pe traseul magistralei de transport produse petroliere executate de efective din cadrul Detasamentului 3 Jandarmi.;
-50 acţiuni în zona a 18 instituţii de învăţământ preuniversitar repartizate Jandarmeriei Brăila;
-16 acţiuni executate independent cu ocazia desfăşurării unor târguri în mediul rural;
-8 acţiuni executate independent în zone de interes operativ de pe raza municipiului Brăila.
Cu ocazia executării  misiunilor de menţinere a ordinii publice au fost constatate 364 fapte de natură penală, cu 434 persoane depistate din care 293 infracţiuni constatate de patrulele independente de jandarmi şi 71 infracţiuni pe timpul misiunilor de menţinere a ordinii publice executate în cooperare cu poliţia, în sistem integrat prin patrulele mixte. Rezultatele misiunilor de menţinere a ordinii publice s-au concretizat şi în aplicarea unui număr de 4220 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1.036.750 lei şi prinderea unei persoane urmărite la nivel naţional.
     
Pe parcursul acestui an, pe linia misiunii de pază şi protecţie au fost constatate:
- 639 sancţiuni (49 avertismente şi 590 amenzi), în valoare de 122.200 lei;
- 27 infracţiuni cu 29 autori.
                    
Cooperarea interinstituţională
   
Una din direcţiile prioritare de acţiune a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila a constituit-o cooperare interinstituţională având drept scop reducerea fenomenului infracţional şi contravenţional, creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului, asigurarea unui climat optim de desfăşurare a manifestărilor cultural artistice, sportive, comemorative, religioase sau de altă natură precum şi creşterea siguranţei în mijloacele de transport în comun.
  
Cooperarea inspectoratului cu celelalte componente ale M.A.I. ori cu structurile sistemului de apărare şi securitate naţională, a fost organizată în baza concepţiei şi a ordinelor şi dispoziţiunilor I.G.J.R., în principal pentru următoarele misiuni:
•asigurarea ordinii constituţionale şi restabilirea ordinii de drept;
•contracararea fenomenului infracţional şi asigurarea climatului de linişte socială;
•asigurarea desfăşurării în condiţii normale a misiunilor de menţinere a ordinii publice;
•prevenirea şi neutralizarea acţiunilor terorist-diversioniste;
•intervenţia în situaţii de urgenţă.

Dintre acţiunile executate în cooperare cu alte instituţii, ponderea cea mai mare o constituie acţiunile  executate în cooperare cu I.P.J. Brăila, în baza Planului de Cooperare şi a Planurilor de acţiune.
Au fost efectuate 603 acţiuni, în cooperare/colaborare, care au constat în:
-348 acţiuni în cooperare cu poliţia (razii, controale, descinderi) pe raza municipiului şi judeţului Brăila, în zona discotecilor, barurilor şi cafebarurilor din mediul urban şi rural;
-137 misiuni în cooperare cu alte instituţii (S.C. Braicar S.A., Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila, Administraţia Pieţelor Brăila, Electrica Braila etc.);
-15 acţiuni executate cu inspectorii A.N.P.A. şi comisarii din cadrul Garzii de Mediu Brăila în cadrul Planului de Acţiune ,,Stop Braconajului  - 2012”;
-7 acţiuni în sprijinul executorilor judecătoreşti;
-5 acţiuni în cooperare cu Oficiul Român pentru Imigrări;
-2 acţiuni în cooperare cu lucrători din D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Brăila;
           
Pe timpul executării  misiunilor în cooperare/colaborare cu alte instituţii ale statului au rezultat 12 infracţiuni cu 14 persoane depistate, din care 10 infracţiuni cu ocazia acţiunilor operative executate în cooperare cu I.P.J. Brăila şi 2 infracţiuni constatate pe timpul unor acţiuni în cooperare cu alte instituţii. De asemenea, pe timpul acestor acţiuni au fost aplicate 57 sancţiuni contravenţionale, din care 12 avertismente scrise, valoarea sancţiunilor contravenţionale fiind de 7950 lei.
           
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila are încheiate un număr de 39 planuri de cooperare sau colaborare, astfel:
-26 planuri de colaborare cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale;
-13 planuri de cooperare cu componente ale M.A.I. şi structuri ale sistemului de apărare şi securitate naţională.


În trimestrul I al acestui an, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila a intervenit pentru limitarea şi înlăturarea efectelor nefavorabile ale vremii în zona de responsabilitate la solicitarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a executat misiunile primite.

Având în vedere atenţionările (COD GALBEN, PORTOCALIU şi ROŞU) primite de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dunărea” Brăila, referitoare la intensificările vântului şi gerul persistent din perioada 30.01 – 03.02.2012 şi ninsorile abundente din perioada 03 – 09.02.2012, concomitent cu executarea misiunilor specifice au fost luate următoarele măsuri:
1.constituirea de rezerve de intervenţie, la sediul inspectoratului, pregătite pentru participarea la soluţionarea situaţilor de urgenţă;
2.executarea de acţiuni de intervenţie în sprijinul populaţiei, după cum urmează:
-în zona localităţii Târlele Filiu, a localităţii Brateşu Vechi;
-în zona localităţii Esna, comuna Movila Miresii, unde s-a acţionat pentru deszăpezirea unor persoane aflate în dificultate;
-în perioada 13 - 14.02.2012, jandarmii au asigurat sprijin autorităţilor locale din comuna Galbenu, în vederea deszăpezirii unor căi de acces şi locuinţe din satul Drogu;
-pe data de 15.02.2012 o grupă de jandarmi au asigurat sprijinului autorităţilor locale din comuna Galbenu în vederea deszăpezirii unor căi de acces şi locuinţe din satul Drogu;
-pe data de 16.02.2012 jandarmii au asigurat sprijinul autorităţilor locale din comuna Galbenu în vederea deszăpezirii unor căi de acces şi locuinţe din satul Drogu.
3.restricţionarea circulaţiei pe drumurile publice impracticabile din judeţ, ca urmare a căderilor abundente de zăpadă;
4.executarea cu 2 mijloace auto a unui transport de ajutoare, constând în alimente pentru locuitorii localităţilor Bărăganu, Victoria, Berteşti şi Unirea.

 

Autor Frimu Ghinea 18 Decembrie 2012, 19:16 Monitorul
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate