MAI: Conditii si criterii în vederea participarii la examenul de admitere în institutiile militare de învatamânt

De IJJ Braila 02 Martie 2015, 19:22 Invatamant

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila desfăşoară activităţi de identificare a personalului care intenţionează să susţină examen de admitere în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi alte instituţii de învăţământ din sistemul de apărare şi siguranţă naţională, pentru sesiunea de admitere 2015.
 
În vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, este necesar ca persoanele ce intenţionează să candideze, să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii, cum ar fi:
- trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic (se constată de către structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a examinării medicale - verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, probelor eliminatorii la educaţia fizică şi evaluarea psihologică);
- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
- să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţa din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);
- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
  
Criteriile suplimentare care trebuie îndeplinite sunt cele legate de faptul că:
- respectivele persoane trebuie să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs de admitere;
- să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de  cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
- să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

Pentru detalii suplimentare, doritorii pot cere informaţii de la Biroul Resurse Umane al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila, din strada Industriei, nr.1 sau la numărul de telefon 0239/ 619.380, interior 24535.

Compartiment Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul

 

Autor IJJ Braila 02 Martie 2015, 19:22 Invatamant
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii