Admitere la Academia de Poliţie Bucureşti

De AmosNews 03 Iunie 2013, 14:47 Invatamant
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi (cu sediul în municipiul Iaşi, str. George Coşbuc, nr. 3-5, jud. Iaşi), prin biroul Resurse Umane, şi Serviciile Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Botoşani, Vaslui, Galaţi – prin compartimentele Pregătire Continuă - fac înscrieri, incepând cu data de 03.06.2013, pentru învăţământul universitar şi postliceal sesiunea 2013, astfel:

- Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” BUCUREŞTI, Facultatea de Poliţie, arma poliţie de frontieră, specializarea „ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ” învăţământ cu frecvenţă, 3 ani – 30 de locuri, din care  1 loc pentru rom şi 1 loc pentru ale minorităţi;

- Academia Tehnică Militară, domeniul de licenţă Inginerie de armament, rachete şi muniţii, specialitatea militară Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului, învăţământ cu frecvenţă - 1 loc;

- Academia Tehnică Militară, domeniul de licenţă Ingineria autovehiculelor, specialitatea militară Blindate, automobile şi tractoare, învăţământ cu frecvenţă - 1 loc;

- Academia Tehnică Militară, domeniul de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specialitatea militară Transmisiuni – 1 loc;

- Academia Tehnică Militară, domeniul de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specialitatea militară Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, învăţământ cu frecvenţă - 2 locuri;

- Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” ORADEA, cursuri de zi, 2 ani , 60 de locuri, din care  1 loc pentru rom şi 1 loc pentru ale minorităţi;

CONDIŢII DE RECRUTARE a candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” BUCUREŞTI , Academia Tehnică Militară şi Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” ORADEA:
 
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declarate "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic (verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt definite de lege;
k) nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
l) persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate în condiţiile Ordinului M.A.I. nr. 665/2008, numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă;
m) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere pentru formare profesională iniţială ca poliţist (Ordinul M.A.I. nr. 45/07.04.2009);
n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
p) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

TERMEN DE ÎNSCRIERE / FINALIZARE A DOSARULUI DE CANDIDAT:
- Pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi Academia Tehnică Militară - 14.06.2013 / 21.06.2013,
- Pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor P.F. „Avram Iancu” – 02.08.2013 / 12.08.2013.
Candidaţii înscrişi pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” BUCUREŞTI, pot opta şi pentru participarea la concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” ORADEA.

Conţinutul dosarului de recrutare, graficul de recrutare şi calendarul admiterii, tematica, baremele şi probele de concurs se află afişate la avizierul de la sediul I.T.P.F. Iaşi şi pe site-ul  www.itpfiasi.ro.


 

Autor AmosNews 03 Iunie 2013, 14:47 Invatamant
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate