Sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila, 29 mai 2015

De Redactia 28 Mai 2015, 10:23 In Obiectiv Braila

Vineri, 29 mai 2015, ora 10,00 în sala Companiei de utilitati publice ”Dunarea” S.A. Braila are loc sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila. Proiectul ordinii de zi, comunicat de primaria Braila, este urmatorul:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2016.

2) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliția Locală Brăila.

3) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea asocierii dintre Municipiul Brăila și Institutul pentru Politici Publice București, în vederea organizării și participării la evenimentul CITY INVEST ediția 2015, având ca scop promovarea priorităților investiționale la nivelul Municipiului Brăila.

4) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea transmiterii în folosință gratuită a imobilului situat în Brăila,          Str. G-ral. Eremia Grigorescu, nr.57, TEATRULUI DE PĂPUȘI BRĂILA, în vederea desfășurării activității.

5) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea poziţiei nr. 3, Capitolul G3 – ”Cheuri, Dane, Pereuri, Bazine, Diguri şi Clădirile aferente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentației de cadastru.

6) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea poziţiei nr. 114, Capitolul H – ”Terenurile și clădirile instituțiilor publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.25121/14.06.2013 și transmiterea în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Brăila a imobilului situat în Brăila, Piața Poligon nr.2 ”Casa Memorială Petre Ștefănescu Goangă”, în vederea desfășurării activității.

7) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea Lotului 3 „Piaţa Halelor”, situată în Municipiul Brăila str. 1 Decembrie 1918 nr. 52A, aparținând domeniul public al Municipiului Brăila, inventariat la poz.2 cap. G1- Pieţe şi bazare din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011

8) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 
9) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosinţă gratuită a două terenuri în suprafaţă de  1,00 mp fiecare pe durata funcționării și existenței SPC, situate în Brăila str. Bobâlna c/c str. Deva, în dreptul imobilului cu nr.52 (trotuar) şi str. Orientului c/c str. Pensionatului, în dreptul imobilului cu nr.1 (spațiu verde), solicitantei S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., pentru amplasarea instalației de protecție catodică a conductelor G.N.

10) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 250,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Paul Brătășanu nr.7, NCP 71058 solicitanţilor CONSTANTIN NIȚĂ - VIOREL și CONSTANTIN ANA - MARIA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora.

11) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 252,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr.39, NCP 82949 solicitanţilor DICIANU VASILICA și DICIANU FLORIN, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora.
 
12) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 175,46 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 372,00 mp, situat în Brăila, str. Rahova  nr.469 A, NCP 86093 solicitanţilor DOGARU CINTEZA și AVCI ARGENTINA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora.

13) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 434,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cărămidari nr.93, NCP 86077 solicitanţilor DULVARĂ SANDU și DULVARĂ NECULINA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora.
 
14) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 465,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Moldovei, nr.81, NCP 86906, solicitanților GUZU VASILE și GUZU IOANA, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestora.

15) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 398,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cărămidari, nr.78, NCP 84334, solicitantului MARCU COSTACHE, teren pe care se află amplasate construcţiile, proprietatea acestuia.

16) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 167,50 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 201,00 mp, situat în Brăila, str.Roșiorilor, nr.345, NCP 85639, solicitanților STÎNGĂ VASILICĂ și STÎNGĂ VASILICA, teren pe care se află amplasată construcţia, proprietatea acestora.

17) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Perfectarea unui act adițional la contractul de concesiune nr.10/43244/27.03.2009, în sensul măririi suprafeței de teren la 178,30 mp, indiviz din suprafața totală de 274,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Unirii nr.299 – 301, NCP 86616, în vederea extinderii construcțiilor existente, proprietatea numiților DUȚU MARIAN și DUȚU MARIOARA.

18) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. G-ral. Praporgescu, nr.177 bis, NCP 85801, constituit prin H.C.L.M. nr.110/31.05.2006, în favoarea numitului IORGA DINU.

19) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Stadionului, nr.17, NCP 13243, constituit prin H.C.L.M. nr.209/27.08.2004, în favoarea numitului OPRICĂ  MARIAN.

20) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Gheorghe Constantinescu, nr.20, NCP 86976, constituit prin H.C.L.M. nr.163/30.05.2005, în favoarea numitului POENARU MARIAN.

21) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila,  str. Radu Portocală, nr.45, NCP 78595, constituit prin H.C.L.M. nr.375/21.11.2008, în favoarea numitei TRIFAN RODICA.

22) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul H.C.L.M. Brăila nr.381/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui. STANCIU ILIE GEORGE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 123, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.

23) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2015.

24) Alte probleme.

P R I M A R,
Aurel Gabriel Simionescu

 

Autor Redactia 28 Mai 2015, 10:23 In Obiectiv Braila
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate