Conferință de presă comună I.T.M. - Jandarmeria Brăila

De IJJ Braila 22 Octombrie 2017, 13:45 Fapt divers

A . Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Braila se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2017 și a Programului de Guvernare.Toate acțiunile intreprinse de I.T.M. Braila în această perioadă au avut ca scop principal realizarea obiectivelor din Strategia Națională a Inspecției Muncii privind reducerea incidenței muncii nedeclarate (munca fără forme legale de angajare - munca la negru.
Având în vedere obiectivele naționale stabilite prin Planul Național de acțiune pentru implementarea Strategiei, Inspecția Muncii a semnat Protocoale de Colaborare cu Jandarmeria Română pentru a organiza Campanii Naționale  precum si alte actiuni de control în care Inspectoratele Teritoriale de Muncă să întreprindă acțiuni de control în vederea combaterii muncii fără forme legale de angajare.

In primele 9 luni ale anului 2017, inspectorii de munca din cadrul  I.T.M. Braila au efectuat 916 controale la agenti economici care desfasoara activitate pe teritoriul judetului Braila. Pentru neconformitatile constatate in domeniul relatiilor de munca, cu ocazia verificarilor efectuate au fost aplicate 724 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 882.500 lei. Cu ocazia controalelor au fost depistați 44 angajatori care practică munca fără forme legale de angajare, fiind identificate 156 de persoane fara contract individual de munca incheiat in forma scrisa, aplicandu-se sanctiuni contraventionale în valoare totala de 699.700 lei. Totodata au fost identificate persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise, sau au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea prevederilor HG 500/2011 – 795 persoane.

De asemenea au fost inaintate sase plangeri penale Parchetului de pe langa Judecatoria Braila pentru primirea la munca a 72 persoane (asistenta sociala, constructii, comert si fabricare articole imbracaminte) care prestau activitate in beneficiul angajatorului fara a avea incheiate in forma scrisa contracte individuale de munca.

In perioada de referinta, impreuna cu reprezentatii Jandarmeriei au fost organizate 72 de actiuni comune.
În cadrul acestor acţiuni de control am avut o bună colaborare cu reprezentanţii Jandarmeriei, care au asigurat cu profesionalism securitatea inspectorilor de muncă, şi au furnizat operativ, datele de identificare ale persoanelor depistate  în activitate, în situaţiile în care acestea au refuzat cooperarea cu echipele de control.  Totodată, în vederea eradicării muncii nedeclarate, au fost intensificate controalele cu acest obiectiv, fiind organizate acţiuni de control si în timpul noptii. De asemenea au fost efectuate controale în zilele de sambata si duminica, în cadrul cărora au fost verificate şi aspecte referitoare la respectarea de către angajatorii verificaţi a prevederilor legale in domeniul muncii.
Actiunile desfasurate au fost intens mediatizate de catre presa locală, în vederea constientizarii anagajatorilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca.

B. Reglementări noi în Codul muncii

În exercitarea activităţii de control, inspectorii de muncă au identificat numeroase situaţii în care angajatorii utilizau mai mult de 5 persoane, fără încheierea unui contract individual de muncă, intrând astfel sub incidenţa art. 264 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi angajând răspunderea penală a angajatorilor.

Din analiza modului de soluţionare a acestor dosare penale, în cvasitotalitatea cazurilor, organul de cercetare penală şi instanţa de judecată au pronunţat soluţii de neîncepere a urmăririi penale sau de achitare, după caz, în considerarea lipsei de pericol social al faptei.

Astfel, impactul stabilirii ca infracţiune a faptei de a primi la muncă mai mult de 5 persoane fără contract individual de muncă nu a fost cel aşteptat, fapt care a generat o privare de efecte a reglementării şi o discriminare între angajatorii, sancţionaţi contravenţional în limita maximă a amenzii reglementate de art. 260 alin. (1) lit. e), respectiv până la 100.000 lei pentru 5 persoane identificate fără contract de muncă, şi angajatorii aflaţi în situaţia reglementată de art. 264 alin. (4), care, în urma analizei faptei sub aspect infracţional, sunt sancţionaţi cu o eventuală amendă administrativă, al cărei cuantum este extrem de redus (500-1.000 lei).

În perioada 2016-iunie 2017, inspectoratele teritoriale de muncă au sesizat organele de cercetare penală cu privire la un număr de 349 de fapte de primire la muncă a unui număr mai mare de 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, în peste 90% dintre modalităţile de soluţionare transmise inspectoratelor fiind dispusă măsura neînceperii sau a încetării urmării penale. Caracterul disuasiv al sancţiunii penale a fost lipsit de efecte, în marea majoritate a cazurilor instrumentarea dosarului penal genera consecinţe contrare intenţiei de reglementare, iar cheltuielile ocazionate de judecarea dosarului penal rămâneau în sarcina statului.

Astfel, pentru eficientizarea activităţii de control pentru combaterea muncii nedeclarate, precum şi pentru definirea mai clară a regimului sancţionator al muncii nedeclarate în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin modificarea regimului sancţionator al acestei fapte, în sensul eliminării limitei de 5 persoane stabilite în prezent de Codul muncii pentru încadrarea faptei drept contravenţie in Monitorul oficial din data de 07.08.2017 a fost publicata O.U.G. Nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

Astfel principalele modificari sunt :
1. Redefinirea  muncii nedeclarate in sensul ca aceasta reprezinta:
a) primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii.
b) primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.
c) primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat.
d) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.”
2. Obligatia angajatorului de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc, incalcarea acestei obligatii fiind sanctionata cu 10.000 lei.
3. Modificarea cuntumului amenzii pentru munca fara forme legale:
-  primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1) lit. a), cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.”
-  primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
- primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
-  primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana
4. Posibilitatea de a achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din amenda in cazurile prevazute mai sus inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
5. Abrogarea alineatului (4) al articolului 264 potrivit caruia primirea la munca a mai mult de 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca constiuie infractiune .

INSPECTOR SEF
Ec. LIVIU ARHIRE

 

Autor IJJ Braila 22 Octombrie 2017, 13:45 Fapt divers
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii