Ocuparea fortei de munca în rândul tinerilor si finantarea IMM-urilor, chestiuni pe agenda urmatorului Consiliu European

De Alexandrina Iordache 27 Iunie 2013, 13:18 Euro
La sfârsitul reuniunii saptamânale, care s-a concentrat în mare parte pe întrunirea Consiliului European de la sfârsitul lunii iunie, Comisia Europeana a convenit asupra unui numar de trei contributii la urmatorul Consiliu European, programat pentru 27-28 iunie 2013.

Contributiile privind combaterea somajului în rândul tinerilor, îmbunatatirea legiferarii si revizuirea Pactului pentru crestere economica si locuri de munca au fost adoptate în dimineata zilei de 19 iunie.

O alta contributie, formulata în colaborare cu Banca Europeana de Investitii, privind consolidarea activitatii de creditare a economiei va fi disponibila de îndata ce va fi adoptata în mod oficial.

Acest pachet de initiative va ajuta Europa sa contribuie decisiv la îmbunatatirea gradului de ocupare a fortei de munca si la crearea unui cadru care sa permita întreprinderilor sa angajeze personal si sa investeasca, iar bancilor sa acorde împrumuturi catre economia reala.

Punctele-cheie ale celor patru contributii:

Împreuna pentru tinerii Europei - Apel la actiune pentru combaterea somajului în rândul tinerilor:

Combaterea somajului în rândul tinerilor este o prioritate de vârf. Majoritatea mijloacelor se gasesc în mâinile statelor membre, dar UE poate contribui la valorificarea acestor mijloace. Comisia a propus o serie de masuri practice, care pot fi puse în aplicare si au un impact potential imediat, dar în privinta unora dintre acestea – este vorba în special de cele legate de CFM – nu s-a ajuns înca la un acord la nivelul UE.

Prioritatea o constituie accelerarea punerii în aplicare a initiativei Garantia pentru tineret. Comisia propune ca cele 6 miliarde EUR din cadrul Initiativei privind ocuparea fortei de munca în rândul tinerilor sa fie alocate în prima parte a perioadei de programare, astfel încât aceasta suma sa fie angajata în 2014 ti 2015, mai degraba decât pe întreaga durata de sapte ani a CFM.

Statele membre trebuie sa îsi prezinte deja în toamna programele privind ocuparea fortei de munca în rândul tinerilor. În paralel, Comisia va elabora o serie de instrumente la nivelul UE pentru a sprijini statele membre, cum ar fi Alianta europeana pentru ucenicii, coalitia pentru ocuparea fortei de munca în domeniul digital, EURES si ini?iativa „Primul tau loc de munca EURES”, si pentru a ajuta întreprinderile sa recruteze tineri. În privinta tuturor acestor masuri trebuie sa se înregistreze progrese printr-o colaborare strânsa cu partenerii sociali si partile interesate relevante.

Raport comun al Comisiei si al BEI catre Consiliul European - Intensificarea activitatii de creditare a economiei: punerea în aplicare a majorarii capitalului BEI si a initiativelor comune ale Comisiei si ale BEI

În prezent, unul dintre cele mai mari obstacole în calea redresarii este lipsa unei creditari normale a economiei reale, în special a IMM-urilor, un aspect subliniat de Comisie în analiza anuala a cresterii.

În cadrul unui raport comun, Comisia Europeana si Banca Europeana de Investitii au prezentat modul în care se va aloca majorarea de capital a BEI, asupra careia s-a convenit recent. În plus, raportul prezinta trei op?iuni pentru a ajuta IMM-urile sa obtina acces la finantare si sa angajeze tineri în viitorul apropiat. Comisia va recomanda Consiliului European sa urmeze o abordare ambitioasa cu privire la aceasta chestiune.


Pactul pentru crestere economica si locuri de munca: situatia dupa un an - Raport catre Consiliul European:

Comisia Europeana a adoptat un raport privind progresele înregistrate cu privire la Pactul pentru crestere economica si locuri de munca. Dupa un an, statele membre mai au înca multe de facut pentru a-si rezolva problemele la nivel national, de exemplu prin valorificarea potentialului pietei unice în domenii precum sectorul digital, cercetarea si energia.

Raportul evidentiaza necesitatea de a finaliza Actul privind piata unica I, în cadrul caruia doar 7 dintre cele 12 propuneri înaintate de Comisie au fost adoptate de catre colegiuitori. Comisia Europeana a prezentat majoritatea propunerilor pentru Actul privind piata unica II, urmând sa prezinte restul propunerilor în urmatoarele saptamâni; printre acestea se numara legislatia menita sa promoveze fondurile de investitii pe termen lung, care pot reprezenta o sursa alternativa de creditare pentru economia reala. Comisia lanseaza un apel pentru adoptarea rapida a acestor propuneri înainte de alegerile pentru Parlamentul European.

Raportul arata modul în care Comisia a alocat întregul buget destinat politicii de coeziune, în cadrul pachetului de investitii în valoare de 120 de miliarde EUR mentionate în Pact, pentru proiecte ce vizau sprijinirea cresterii economice si crearea de locuri de munca.
   
Actiuni subsecvente ale Comisiei în urma consultarii „Top 10” a IMM-urilor cu privire la reglementarile UE:

Un mediu favorabil afacerilor este la rândul sau un element important în acest context. S-a dovedit ca reglementarile realizate la nivelul UE, mai degraba decât cele 27 de moduri de reglementare diferite la nivel national, reprezinta o modalitate eficace de a crea noi oportunitati.

Comisia a adoptat o comunicare pentru a aborda „topul 10” al celor mai împovaratoare acte legislative ale UE, astfel cum au fost identificate de catre IMM-uri. Comunicarea prezinta în detaliu actiunile care au fost sau care urmeaza sa fie întreprinse cu privire la fiecare text în parte. Pentru fiecare din actele legislative identificate de catre IMM-uri, Comisia a analizat deja preocuparile exprimate, a luat masuri în situatiile în care avea dreptul sa faca acest lucru sau a prezentat propuneri colegiuitorilor în vederea diminuarii sarcinii care le revine IMM-urilor.

De exemplu, în decembrie 2011, Comisia a propus o revizuire a regimului aplicabil achizitiilor publice, care va avea un impact direct asupra accesului IMM-urilor la achizitiile publice.

În februarie 2013, Comisia a propus înlocuirea Directivei privind siguranta generala a produselor cu un regulament privind siguranta produselor de consum care include un set mai simplu de cerinte comune pentru întreprinderi.
   
Acest demers face parte din activitatea de revizuire pe care o desfasuram actualmente pentru a ne asigura ca întregul acquis communautaire este adecvat obiectivelor urmarite (programul REFIT).

Consiliul European va aproba, în cursul anului viitor, recomandarile specifice fiecarei tari, formulate de Comisie pentru a orienta politicile economice si bugetare ale statelor membre, si va defini, de asemenea, urmatoarele etape în vederea consolidarii arhitecturii uniunii economice si monetare.

Cele patru contributii ale Comisiei prezinta calea de actiune imediata pentru redresarea cresterii economice. Acestea vor contribui la restabilirea încrederii, astfel încât întreprinderile sa investeasca si sa recruteze, iar bancile si alti investitori sa îsi reia activitatea normala de creditare.

Contributiile demonstreaza ca masurile colective la nivelul UE vor avea un impact mai puternic decât masurile izolate întreprinse la nivel national. Presedintele Barroso va trimite acum aceste contributii tuturor membrilor Consiliului European si ai Parlamentului European.


 

Autor Alexandrina Iordache 27 Iunie 2013, 13:18 Euro
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate