Restituirea diferenţelor între taxa specială pentru autoturisme şi timbru de mediu

De Redactia 15 Aprilie 2013, 10:24 Economie
Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila face urmatoarele precizari referitor la restituirea diferenţelor între taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbru de mediu:

Potrivit prevederilor O.U.G. nr.9/2013, H.G. nr.88/2013, O.M.F.P. nr.407/2013, în cazul în care taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule achitată, este mai mare decât timbrul rezultat din aplicarea prevederilor ordonanţei privind timbrul de mediu, calculat în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de sumă plătită, numai către titularul obligaţiei de plată.

Pentru restituirea sumelor, titularul obligaţiei de plată va depune următoarele documente:
- cerere de restituire (model tip) aprobată prin H.G. nr.88/2013
- documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisii poluante, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, în original sau în copie.
- copia cărţii de identitate a vehiculului, cu prezentarea în original a acesteia.
- copia certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestuia.
- în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora sau anul fabricaţiei, după caz, în copie şi în original.

În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi
autovehicule/taxei pentru emisii poluante, precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare.

Documentele în original se restituie contribuabililor ulterior verificării conformităţii şi înscrierii pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei "conform cu originalul".

Restituirea sumelor se face de către organul fiscal competent, în maximum 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către
solicitant prin cererea sa de restituire, numai după efectuarea compensării cu eventualele obligaţii fiscale restante, conform art.117 alin.(6) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

După depunerea documentaţiei, contribuabilii care solicită restituirea în numerar, vor primi de la organul fiscal competent „Înştiinţarea de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile”, prevăzută în Anexa nr.2 din O.M.F.P. nr.407/2013, urmând a se prezenta la Trezoreria de domiciliu la data la care sunt programaţi, pentru ridicarea sumelor cuvenite.

Prin organ fiscal competent din subordinea A.N.A.F. se înţelege :
- în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – unitatea fiscală teritorială la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.
- în cazul persoanelor fizice – unitatea fiscală în a cărei rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

 

Autor Redactia 15 Aprilie 2013, 10:24 Economie
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate