Majorarea cuantumului stimulentelor acordate angajatorilor care organizează programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă

De A.J.O.F.M. Brăila 28 August 2018, 22:43 Economie

Din data de 09 iulie 2018, potrivit Ordonanţei de urgenţă nr.60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă, se dublează cuantumul acordat angajatorilor care organizează programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, angajatorii care organizează programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egala cu  2250 lei, în limita fondurilor alocate cu această destinație. Nu beneficiază de prevederile menționate angajatorii care, anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeași calificare.

Angajatorii care au încheiat convenţii sau contracte cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, potrivit dispoziţiilor Legii nr.279/2005, înainte de 09.07.2018, beneficiază de aceste măsuri de stimulare în cuantum de 1125 lei, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor aduse de Ordonanţei de urgenţă nr.60/2018.

Ucenicia la locul de muncă se adresează:
a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă;
b) angajatorilor care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.
Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
b) a împlinit vârsta de 16 ani;
c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;
d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă și:
a) persoana fizică autorizată, dacă face dovadă că prestează de cel puțin un an activitatea pentru care a fost autorizată;
b) întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puțin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.
Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani și mai mică de 12 luni.

Evaluarea și certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulților.
Informații suplimentare se pot obține la Centrul de Formare Profesională al A.J.O.F.M. Brăila, Str. Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic Mihail Sebastian), sau la tel/fax 0239/611080.

Compartiment Comunicare și Secretariat Consiliu Consultativ

 

Autor A.J.O.F.M. Brăila 28 August 2018, 22:43 Economie
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii