APIA - informare despre masura 215 referitoare la porcine

De Redactia 16 August 2012, 13:25 Economie
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) reaminteşte că 16 august 2012 inclusiv este ultima zi de depunere a Cererilor de ajutor pentru Măsura 215 – plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine acordate fermierilor care îşi vor asuma, în mod voluntar, angajamente privind bunăstarea animalelor pentru o perioadă de minim 5 ani de la data de 16 iulie 2012.

Sprijinul se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime evidenţiate în Ordinul nr.149/2012, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii vor trebui să respecte standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei.

Beneficiarii pentru plăţile privind bunăstarea animalelor – porcine sunt: exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a porcinelor autorizate sanitar veterinar şi exploataţiile comerciale de tip A (exploataţii de animale deţinute de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrate în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor), specifice sectorului de creştere a porcinelor, care îşi asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005.

Plăţile pentru bunăstare animală pot fi acordate în cadrul măsurii dacă beneficiarul îndeplineşte următoarele condiţii de eligibilitate:este înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi deţine un cod de exploataţie; deţine autorizaţie sanitară veterinară pentru întreaga exploataţie sau, în cazul exploataţiilor comerciale de tip A specifice sectorului de creştere a porcilor, este înregistrat sanitar-veterinar;se angajează să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele specifice pachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minim 5 ani, de la data de 16 iulie 2012.

Cererea de ajutor poate fi completată pe format de hârtie sau online de către beneficiar, individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După completarea online cererea se tipăreşte şi, la fel ca şi cererea completată pe format de hârtie, se depune la Centrul  Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului. Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar.
 
Cererilor de ajutor vor fi însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:copie CUI / CIF, după caz;copie buletin/carte de identitate a titularului/administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului;copie autorizaţie sanitar-veterinară/copie înregistrare sanitar-veterinară pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz sau copii autorizaţii sanitar-veterinare/copii înregistrări sanitar-veterinare pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz pentru mai multe exploataţii cu cod ANSVSA; copia schiţei grajdului pentru fiecare cod ANSVSA (din care să reiasă adresa şi suprafaţa spaţiilor de cazare/ spațiul maxim de cazare pe boxa);
programul de iluminat: vară/ iarnă (funcţie de dată schimbării orei) care sa contina intervalul orar pe perioade, in functie de tehnologia de crestere si categoria de porcine, după caz; graficul de livrare estimat anual; graficul de populare estimat anual; copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul; împuternicire şi copii acte de  identificare  împuternicit, dacă este cazul; document coordonate bancare.


 

Autor Redactia 16 August 2012, 13:25 Economie
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii

 

Publicitate