APIA - Depunere declaratii anuale livrari/vânzari lapte în anul de cota 2014/2015

De Redactia 31 Martie 2015, 13:19 Economie

lapteAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează operatorii care achiziționează lapte, precum și producătorii deținători de cotă de lapte pentru vânzări directe că, în perioada 1 aprilie - 14 mai 2015 trebuie să depună declarațiile anuale privind livrările, respectiv vânzările directe, efectuate în anul de cotă 2014/2015.

Producătorii deținători de cotă pentru vânzări directe trebuie să completeze declarația anuală conform datelor din Caietul fermierului. Este important de menționat că producătorul care deține cotă pentru vânzări directe trebuie să depună declarația anuală chiar dacă nu a comercializat lapte sau produse lactate în cursul anului de cotă.

Cumpărătorii de lapte trebuie să depună la centrele județene APIA al regiunii pe raza căruia funcționează, declarația anuală privind cantitatea de lapte achiziționată în anul de cotă 2014/2015 termenul limită fiind tot 14 mai 2015.

Pentru cumpărătorii de lapte care nu depun la termen declarația anuală privind cantitățile achiziționate, sunt calculate penalități pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu data de 15 mai.

Penalitatea reprezintă suma corespunzătoare taxei datorate pentru o depășire de 0,01 % din cantitățile de lapte care i-au fost livrate de producători pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Această sumă poate să fie cuprinsă între 100 și 100.000 euro.

De asemenea, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează operatorii care achiziționează lapte, precum și producătorii de lapte de vacă că începând cu 1 aprilie 2015 este eliminat regimul cotelor de lapte.

Având în vedere eliminarea sistemului cotelor de lapte, au apărut noi reglementări legale privind livrarea laptelui de la producător către prim-cumpărătorul de lapte, astfel:

- orice livrare de lapte pe teritoriul României se poate realiza doar în baza unui contract încheiat între părți;
- durata contractului trebuie să fie de minim 6 luni;
- orice livrare de lapte în afara contractului se sancționează conform legii;
- începând cu 1 mai 2015, operatorii economici care achiziționează lapte de la producători trebuie să declare până pe data de 15 a fiecărei luni, cantitatea de lapte achiziționată de la producători în luna precedentă;
- pentru a putea rezista pe piața laptelui și pentru a crește puterea de negociere a prețului laptelui cu prim-cumpărătorii, producătorii trebuie să se constituie în organizații de producători.
- pentru a fi recunoscute, organizațiile de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate trebuie să depună cererea de recunoaștere însoțită de documentele anexe la centrele județene APIA de care aparțin, conform HG nr.441/2014;
- organizația de producători recunoscută poate negocia contractele de livrare a laptelui crud în numele membrilor acesteia.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură atenționează operatorii economici și producătorii de lapte că orice întârziere în depunerea declarațiilor anuale poate genera blocarea depunerii cererilor pentru acordarea sprijinului cuplat în sectorul zootehnic pentru vacile de lapte, respectiv a cererii unice de plată.

Legislație comunitară:

- Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012 privind notificările referitoare la organizațiile de producători și organizațiile contractuale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr.1234/2007 pentru sectorul laptelui și al produselor lactate;

- Regulamentul (CE) NR. 595/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate.

Legislație națională:

- Legea 297/19.11.2013 privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate;

- H.G. nr. 441/28.05.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.297/2013 privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate;

- ORDIN Nr. 1186 din 21 iulie 2014 pentru aprobarea normelor tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013.

APIA - Serviciul Relatii cu Publicul si Comunicare

 

Autor Redactia 31 Martie 2015, 13:19 Economie
Scrie un comentariu

Comentarii

Nu exista inca comentarii!

Nu exista inca comentarii, dar poti fi primul care comenteaza acest articol.

Scrie un comentariu
Vezi toate comentariile

Scrie un comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi facuta publica.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii